SGLT2-hämmare

1 min läsning

Vad är SGLT2-hämmare?

En ny läkemedelsgrupp har tillkommit under de senaste åren för behandling av högt blodsocker vid typ 2 diabetes, läkemedel som tillhör denna klass kallas för SGLT2-hämmare. SGLT2-hämmare har studerats flitigt de senaste åren, flera kliniska läkemedelsprövningar visar att SGLT2-hämmare är väldigt effektiva läkemedel mot höga sockernivåer i blodet och minskar dessutom risken att en individ utvecklar hjärtsvikt, njursvikt, hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. SGLT2-hämmare är särskilt effektiva för personer med typ 2 diabetes och nedsatt pumpförmåga i hjärtmuskeln (hjärtsvikt). Individer med allvarlig njursvikt bör inte behandlas med läkemedel ur denna klass.

Hur SGLT2-hämmare leder till lägre blodsocker

SGLT2 (sodium glucose transporter protein 2) är ett protein i våra njurar som är ansvarig får återupptaget av salt (natrium), vätska och socker (glukos) från urinen till blodbanan. När proteinet (SGLT2) blockeras av läkemedlet så kan inte njuren ta upp socker och vätska från urinen vilket leder till att du kissar ut mer socker och vätska.

Biverkningar

En vanlig biverkan är återkommande urinvägsinfektioner som beror på överväxt av bakterier eller svamp i urinvägarna. När du använder SGLT2-hämmare stiger koncentrationen av socker (glukos) i urinen och dessa mikroorganismer trivs väldigt bra i varma- och energirika miljöer. I vissa fall slutar patienter med typ 2 diabetes att använda SGLT2-hämmare just på grund av denna biverkan. Läkemedlet orsakar inga blodsockerfall (hypoglykemier).

Effekter av SGLT2-hämmare

SGLT2-hämmare minskar långtidsblodsocker (HbA1c) med ca 10 – 15 mmol/mol, vilket motsvarar minskningen vid flera andra tablettbehandlingar vid typ 2 diabetes. En unik fördel med SGLT2-hämmare är deras förmåga att rensa kroppen på överskottsvätska genom att kissa ut överflödig vätska från blodcirkulationen så belastar du hjärtat och njurarna mindre. Även blodtrycket minskar en aning och personer förlorar i genomsnitt 1-4 kg av sin kroppsmassa vid användning av dessa läkemedel.

SGLT2-hämmare har en väldokumenterad effekt på hjärt-kärlsjukdomar och minskar risken för framtida komplikationer, särskilt hjärtsvikt som förbättras mest vid användning av SGLT2-hämmare.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!