Behandling med glitazoner

Behandling av typ 2 diabetes med glitazoner

Glitazoner, även kallade Tiazolidindioner är en läkemedelsgrupp som förbättrar den metabola kontrollen hos personer med typ 2 diabetes, vilket innebär att de får bättre blodsockervärden. Medicinerna heter Pioglitazon och Rosiglitazon, båda är behandlingsalternativ vid typ 2 diabetes. Läkemedlet tages vanligtvis 1 till 2 gånger dagligen.

Hur fungerar Glitazoner

Dessa läkemedel verkar genom att hämma ett protein i kroppen som heter PPAR-gamma. Detta protein finns i alla celler och har därför troligtvis en effekt på många av kroppens organ och funktioner, men de finns särskilt i fettvävnaden. Protein aktiverar ett antal gener i kroppen och spelar en viktig roll i hur kroppen hanterar socker och hur den lagrar fett. Läkemedlet verkar framför allt på olika gener i fettvävnad, levervävnad och muskulatur.

Läkemedlet har gynnsamma effekter på socker- och blodfettsmetabolismen, dessutom förbättrar läkemedlet känsligheten mot insulin i kroppens vävnader, dvs. minskar insulinresistensen. Utöver detta så visar olika studier att läkemedlet möjligtvis har en positiv effekt mot ett annat tillstånd som heter leverförfettning. Detta tillstånd ses ofta hos personer med typ 2 diabetes och innebär ökad lagring av fett i levern, kom ihåg att mycket fett i levern är farligt och bidrar till utvecklingen av typ 2 diabetes och flera andra kroniska sjukdomar.

Glitazoner bidrar till att sänka blodtrycket och förbättra blodfettsmetabolismen genom att öka nivåerna av det hälsosamma fettet HDL-kolesterol. Forskning visar även att dessa läkemedel har en positiv effekt på kärlfunktionen och andra faktorer. Effekten av dessa läkemedel kommer gradvis och syns först fyra till åtta veckor efter påbörjad behandling, läkemedlet leder till en markant minskning av långtidsblodsocker (HbA1c) från cirka 0,8 till 1.5 procentenheter, vilket är jämförbart med den minskning som observerats vid behandling med Sulfonylurea, DPP4-hämmare och Metformin.

Dessa läkemedel ges ofta i kombination med Metformin eller Sulfonylurea vilket leder till en kraftigare minskning av långtidsblodsockret (HbA1c).. Behandling med dessa läkemedel har i stora kliniska prövningar visat ca 18 % lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, de flesta diabetesläkemedel som har visat en signifikant lägre risk för komplikationer brukar ligga i denna storleksordning mellan 10-20 % lägre risk.

Kort om biverkningar och allmänna råd vid användning av Glitazoner

I vissa studier har man däremot noterat att preparaten ökar risken för utveckling av en hjärt-komplikationer som heter hjärtsvikt, dvs. när hjärtats pumpförmåga försämras. Om läkemedlet ges till personer med hjärtsvikt kan det leda till försämring av hjärtsvikt ytterligare och därför är användningen av dessa preparat inte rekommenderade vid alla grader av hjärtsvikt. Läkemedelsstudier visade att personer som äter Glitazoner också går upp i vikt i genomsnitt 1-5 kg. Risken för blodsockerfall (hypoglykemi) är låg

Läkemedelsgruppen Glitazoner är även associerade med en ökad risk för skelettfrakturer än annan tablettbehandling mot typ 2-diabetes, detta observerades i ADOPT-studien som rapporterade fler fall av skelettfrakturer hos kvinnor som behandlades med Rosiglitazon jämfört med kvinnor som behandlades med Metformin eller Sulfonylurea.

Personer med leverskador eller förhöjda leverproteiner (transaminaser) bör undvika behandling med Pioglitazon och patienter som använder preparatet bör regelbundet kontrollera sina levervärden.

0/5 (0 Reviews)