Ensamhet och hälsa

person walking on seashore

Mira Johansson

Med sommaren tillkommer glädje, sol och en längtan efter att vara ledig. Men för vissa genomsyras ledigheten av en annan sak – ensamhet.

Ensamhet innebär utöver ett stort lidande också en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, stroke och demens. Ensamhet bör vägas in som en lika stor faktor till dessa folksjukdomar som rökning eller övervikt. Det finns studier som visar att ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning, och en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet [1]. Om ensamheten i samhället minskade skulle vi alltså få en friskare befolkning. Förvånansvärt ofta värdesätter vi de fysiska parametrarna framför de psykiska. Varför är det så tabubelagt att ha en depression, men inte att ha haft en hjärtinfarkt?

Vi måste börja prata mer om våra känslor, det fula, det vackra och allt däremellan. Ensamheten kommer att förtära oss om vi inte avdramatiserar den. Sträck ut en hand – det kan rädda ett liv.

Men vad ska man göra om man känner sig ensam? Det första steget är att acceptera och erkänna sin ensamhet. Att känna sig ensam kan kännas både skamfyllt och betungande. Det är svårt att ta sig ur ensamhet. Delvis för att det är så skambelagt. I takt med att sociala medier blir en större del av vår vardag är det inte heller ovanligt att människor mer än gärna delar med sig av sitt stora sociala liv på olika plattformar. Det kan göra att man känner sig ensam i sin ensamhet, eller att man känner skuld till sin ensamhet. Den amerikanske socialpsykologen John T. Cacioppon har tagit fram en handlingsplan för hur en individ kan göra för att bryta sin ensamhet: ”EASE”.

  • E: Extend yourself. Ta första steget till kontakt genom att hälsa, småprata och ha ögonkontakt med andra människor.
  • A: Action plan. Fundera ut sammanhang där du kan träffa likasinnade och sök dig till dem, exempelvis en kör eller förening.
  • S: Selection. Välj vilka du vill bli vän med och investera i detta fåtal.
  • E: Expect the best. Utgå från att människor omkring dig vill dig väl.

Det är viktigt att komma ihåg att den psykiska hälsan är minst lika viktig som den fysiska. Den psykiska hälsan kan ha en stor inverkan på den fysiska hälsan, och tvärtom. En stor del av alla patienter som är sjuka i fysiska sjukdomar, har också en hög grad av psykisk ohälsa och kan känna sig ensamma.

Även om du inte känner dig ensam har du garanterat någon i din närhet som känner sig ensam eller mår dåligt. Ensamhet är sällan något vi diskuterar och därför kan det vara svårt att veta vem eller vilka i omgivningen som är ensamma. Försök att inkludera människor som du inte umgås med så mycket. Bjud med den där kollegan som du vet bor ensam, eller skicka ett sms till den gamla vännen. Att sträcka ut en hand kostar ingenting, men kan vara ovärderligt för en person som känner sig ensam eller lider av psykisk ohälsa.

För att kollektivt minska ensamheten i samhället måste vi minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa och ensamhet. Det finns allt för många som lider i tystnad. Den vanligaste dödsorsaken för män i 15–24 årsåldern är självmord [2]. Vi måste börja prata mer om våra känslor, det fula, det vackra och allt däremellan. Ensamheten kommer att förtära oss om vi inte avdramatiserar den. Sträck ut en hand – det kan rädda ett liv.

Slutligen är godhet nyckeln till en bättre värld. Vi måste börja att acceptera varandra, sluta döma varandra och att hjälpa varandra. I en elitistisk värld är det lätt att tappa sikte om vad som egentligen är viktigt. Hur viktig är lönen för dig, om du vet att någon i din närhet lider? Vad är vi beredda att betala för att undvika att prata om ensamhet?

Tillsammans är vi starkare, och definitivt mindre ensamma.

Källor

1 https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000316

2. https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamstalld-halsa/livslangd-och-dodsorsaker/dodsorsaker-efter-alder/

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.