Inkretiner (semaglutid, tirzepatid, retatutrid) och folkhälsan

I flera decennier har forskare förtäljt att högt blodtryck är den viktigaste orsaken till död och sjuklighet i västvärlden. Detta framgår av ett stort antal internationella studier, vilka visar att högt blodtryck är den ledande orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, allvarliga komplikationer till dessa och död.1 Därför använder vi blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket och dessa läkemedel sänker blodtrycket i genomsnitt 5 till 10 enheter i övertryck.2 Folkhälsoexperter anser att blodtrycksbehandling är den mest effektiva metoden för att förbättra folkhälsan.3 Denna gamla sanning behöver justeras i och med inkretinernas intåg i vården. Inkretiner är samlingsnamnet för läkemedlen semaglutid (Ozempic, Wegovy), tirzepatid (Mounjaro), retatutrid, m fl. Om de positiva effekter som hittills rapporterats visar sig vara hållbara på sikt, så kommer inkretinerna vara den största framgången för holkhälsan sedan blodtrycksmediciner infördes.

Figur 1. Behavioral and Dietary Risk Factors for Noncommunicable Diseases List of authors. Ezzati et al (NEJM, 2010).

Den nya generationen inkretiner (semaglutid, tirzepatid, retatutrid, m fl) har visat sig revolutionera behandling av övervikt och fetma. Av ovanstående bild (Figur 1) framgår att högt BMI (övervikt, fetma) är den fjärde ledande orsaken till död globalt. Notera dock att en lång rad andra faktorer associerade med fetma och övervikt förekommer bland de viktigaste orsakerna, nämligen diabetes (högt blodsocker), alkohol, högt saltintag, ohälsosam mat, m fl.

Semaglutid och tirzepatid har visat sig ha revolutionerande effekter på övervikt, fetma, fettlever, blodfetter, njursvikt, m fl. Men dessa läkemedel har också en mycket gynnsam effekt på andra riskfaktorer, som exempelvis blodtryck. I en studie visades exempelvis att tirzepatid (Mounjaro) åstadkommer en lika stor blodtryckssänkning som våra vanliga blodtrycksmediciner (Figur 2).4 Positiva effekter på blodfetter, och njurfunktion har också rapporterats.5 Det kommer med stor sannolikhet rapporteras fler positiva effekter (och sannolikt även biverkningar) av dessa läkemedel. Om forskningen visar att de positiva effekterna är ihållande (över många år) så kommer dessa läkemedel vara det mest revolutionerande sedan blodtrycksmediciner infördes på bred front.

Det stora hindret mellan folkhälsan och dessa läkemedel, givet att effekterna är ihållande, är förstås kostnaden för läkemedlet och ovissheten kring biverkningar på sikt.

Nyligen publicerades en studie (utförd på råttor) som visade att semaglutid minskade alkoholkonsumtion bland råttor. Det fanns tecken till att alkoholmissbruk bland råttorna minskade med läkemedlet. Den mekanismen som eventuellt kan förklara detta är att inkretiner påverkar vårt belöningssystem, vilket gör att belöningen av att äta och dricka minskar, vilket potentiellt gör det mindre tilltalande att äta och dricka. Om detta gäller för människor lär vi få veta inom en snar framtid.

Referenser

Behavioral and Dietary Risk Factors for Noncommunicable Diseases List of authors. Majid Ezzati, Ph.D., and Elio Riboli, M.D. N Engl J Med 2013; 369:954-964 DOI: 10.1056/NEJMra1203528

The Future of Public Health Thomas R. Frieden, M.D., M.P.H. N Engl J Med 2015;373:1748-54.

Deaths preventable in the U.S. by improvements in use of clinical preventive services Thomas A Farley 1, Mehul A Dalal, Farzad Mostashari, Thomas R Frieden. Am J Prev Med.

Systolic blood pressure reduction with tirzepatide in patients with type 2 diabetes: insights from SURPASS clinical program Ildiko Lingvay,1 Ofri Mosenzon,2 Katelyn Brown,3 Xuewei Cui,3 Ciara O’Neill,3 Laura Fernández Landó,3 and Hiren Patel. Cardiovasc Diabetol. 2023; 22: 66. Published online 2023 Mar 24.

Blood pressure lowering efficacy of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Oct; 2008(4)

Semaglutide reduces alcohol intake and relapse-like drinking in male and female rats Cajsa Aranäs Christian E. Edvardsson Olesya T. Shevchouk Qian Zhang Sarah Witley Sebastian Blid Sköldheden et al. Show all authors Open AccessPublished:June 07, 2023.

Clinical Trial J Clin Endocrinol Metab . 2022 Jan 18;107(2):363-378. doi: 10.1210/clinem/dgab722. Effects of Tirzepatide, a Dual GIP and GLP-1 RA, on Lipid and Metabolite Profiles in Subjects With Type 2 Diabetes Valentina Pirro 1, Kenneth D Roth 1, Yanzhu Lin 1, Jill A Willency 1, Paul L Milligan 1, Jonathan M Wilson 1, Giacomo Ruotolo 1, Axel Haupt 1, Christopher B Newgard 2, Kevin L Duffin 1

Diabetes Obes Metab . 2023 Sep 12. doi: 10.1111/dom.15272. Online ahead of print. Effect of tirzepatide on blood pressure and lipids: A meta-analysis of randomized controlled trials Mehmet Kanbay 1, Sidar Copur 2, Dimitrie Siriopol 3, Abdullah Burak Yildiz 2, Abduzhappar Gaipov 4, Daniel H van Raalte 5, Katherine R Tuttle 6 7 Affiliations expand PMID: 37700437 DOI: 10.1111/dom.15272

Effect of tirzepatide on blood pressure and lipids: A meta-analysis of randomized controlled trials Mehmet Kanbay MD, Sidar Copur MD, Dimitrie Siriopol MD, Abdullah Burak Yildiz MD, Abduzhappar Gaipov MD, Daniel H. van Raalte MD, Katherine R. Tuttle MD First published: 12 September 2023 https://doi.org/10.1111/dom.15272

Randomized Controlled Trial Lancet Diabetes Endocrinol . 2022 Jun;10(6):393-406. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00070-5. Epub 2022 Apr 22. Effect of tirzepatide versus insulin degludec on liver fat content and abdominal adipose tissue in people with type 2 diabetes (SURPASS-3 MRI): a substudy of the randomised, open-label, parallel-group, phase 3 SURPASS-3 trial Amalia Gastaldelli 1, Kenneth Cusi 2, Laura Fernández Landó 3, Ross Bray 3, Bram Brouwers 3, Ángel Rodríguez.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.