Lathund och prislita diabetesläkemedel

ProduktAktiva ämnenPris per dagIndikationerDoseringFysiologiska effekterBiverkningarKontraindikationerFörsiktighetEvidensbaserade riskreduktioner
MetforminMetformin0.86 krTyp 2-diabetes mellitusInitial dos: 500 mg två gånger dagligen eller 850 mg en gång dagligen. Max dos: 2000 mg/dag.Hämmar glukoneogenes i levern, minskar insulinresistens, minskar intestinal glukosabsorption.Vanliga: Magtarmbesvär (illamående, kräkningar, diarré). Mindre vanliga: Laktacidos, vitamin B12-brist.Nedsatt njurfunktion (eGFR <30 mL/min/1.73 m²), akut eller kronisk metabolisk acidos, dehydrering, användning av iodkontrastmedel.Hantera försiktigt hos äldre patienter, de med nedsatt njurfunktion, med hjärt-kärlsjukdomar.Viktminskning, minskad risken för hjärtsjukdomar och dödlighet hos patienter med typ 2-diabetes.
GlimepiridGlimepirid  2 mg = 0.71 kr
4 mg = 1.42 kr
Typ 2-diabetes mellitusInitial dos: 1-2 mg en gång dagligen. Max dos: 8 mg/dag.Stimulerar frisättningen av insulin från betaceller i bukspottkörteln.Hypoglykemi, viktökning.Överkänslighet mot sulfonylureaderivat, typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos.Hantera försiktigt hos äldre patienter, de med nedsatt njur- eller leverfunktion.Viktminskning, minskad risken för hjärt-kärlsjukdomar och dödlighet hos patienter med typ 2-diabetes.
RepaglinidRepaglinid6 mg = 2.13 kr
12 mg = 4.26 kr
Typ 2-diabetes mellitusInitial dos: 0,5-1 mg före varje måltid. Max dos: 16 mg/dag.Stimulerar frisättningen av insulin från betaceller i bukspottkörteln.Hypoglykemi.Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos.Hantera försiktigt hos äldre patienter, de med nedsatt njur- eller leverfunktion.Viktminskning, minskad risken för hjärtsjukdomar och dödlighet hos patienter med typ 2-diabetes.
GlucobayAcarbos7.11 krTyp 2-diabetes mellitusInitial dos: 50-100 mg tre gånger dagligen. Max dos: 300 mg/dag.Hämmar tarmens alfa-glukosidaser och minskar därigenom upptaget av kolhydrater.Mag-tarmbesvär (flatulens, diarré).Tarmobstruktion, kroniska tarmsjukdomar, nedsatt leverfunktion.Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion, kroniska tarmproblem.Viktminskning, minskad risken för hjärtsjukdomar och dödlighet hos patienter med typ 2-diabetes.
OrlistatOrlistat 16.16 kr

Behandling av fetma120 mg tre gånger dagligen tillsammans med varje huvudmåltid.Hämmar pankreatisk lipas och minskar därigenom absorptionen av kostfett.Mag-tarmbesvär (oljig avföring, trängningar att tömma tarmen).Kronisk malabsorptionssyndrom, kolestas.Använd med försiktighet hos patienter med nedsatt absorptionsförmåga, hypotyreos.Viktminskning, minskad risk för metabolt syndrom och typ 2-diabetes hos överviktiga patienter.
PioglitazonPioglitazon15 mg = 3.10 kr
30 mg = 3.90 kr
Typ 2-diabetes mellitusInitial dos: 15-30 mg en gång dagligen. Max dos: 45 mg/dag.Förbättrar insulinresistens genom att aktivera peroxisomproliferatoraktivatorreceptor gamma.Vätskeretention, viktökning, ökad risk för hjärtsvikt, frakturer.Hjärtsvikt klass III-IV, aktiv leversjukdom, diabetisk ketoacidos.Hantera försiktigt hos patienter med hjärtsvikt, leversjukdom, risk för frakturer.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
SitagliptinSitagliptinTyp 2-diabetes mellitusDos: 100 mg en gång dagligen.Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvensen och minskar glukagonsekretion.Övre luftvägsinfektioner, huvudvärk, överkänslighetsreaktioner.Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos.Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
JanuviaSitagliptinTyp 2-diabetes mellitusDos: 100 mg en gång dagligen.Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvensen och minskar glukagonsekretion.Övre luftvägsinfektioner, huvudvärk, överkänslighetsreaktioner.Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos.Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
GalvusVildagliptinTyp 2-diabetes mellitusDos: 50 mg två gånger dagligen.Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvens och minskar glukagonsekretion.Hypoglykemi.Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos.Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
OnglyzaSaxagliptinTyp 2-diabetes mellitusDos: 5 mg en gång dagligen.Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvens och minskar glukagonsekretion.Övre luftvägsinfektioner, huvudvärk, överkänslighetsreaktioner.Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos.Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
TrajentaLinagliptinTyp 2-diabetes mellitusDos: 5 mg en gång dagligen.Hämmar nedbrytningen av inkretinhormon och ökar därigenom insulinfrekvens och minskar glukagonsekretion.Övre luftvägsinfektioner, huvudvärk, överkänslighetsreaktioner.Typ 1-diabetes, diabetisk ketoacidos.Hantera försiktigt hos patienter med nedsatt njurfunktion, pankreatit, överkänslighetsreaktioner.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
JanumetSitagliptin, MetforminTyp 2-diabetes mellitusDosering individualiseras baserat på sitagliptin och metformin.Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter.Se respektive läkemedel för biverkningar.Se respektive läkemedel för kontraindikationer.Se respektive läkemedel för försiktighet.
KomboglyzSaxagliptin, MetforminTyp 2-diabetes mellitusDosering individualiseras baserat på saxagliptin och metformin.Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter.Se respektive läkemedel för biverkningar.Se respektive läkemedel för kontraindikationer.Se respektive läkemedel för försiktighet.
JentaduettoLinagliptin, MetforminTyp 2-diabetes mellitusDosering individualiseras baserat på linagliptin och metformin.Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter.Se respektive läkemedel för biverkningar.Se respektive läkemedel för kontraindikationer.Se respektive läkemedel för försiktighet.
ForxigaDapagliflozinTyp 2-diabetes mellitusDos: 5 mg en gång dagligen.Minskad njuråterabsorption av glukos och minskad blodglukos.Svampinfektion i könsorganet, urinvägsinfektioner, volymdepletion, ketoacidos.Svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1.73 m²), typ 1-diabetes.Använd med försiktighet hos patienter med njurfunktionsnedsättning, blåscancer, hjärt-kärlsjukdom.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
InvokanaCanagliflozinTyp 2-diabetes mellitusInitial dos: 100 mg en gång dagligen. Max dos: 300 mg/dag.Minskad njuråterabsorption av glukos och minskad blodglukos.Svampinfektion i könsorganet, urinvägsinfektioner, volymdepletion, ketoacidos.Svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1.73 m²), typ 1-diabetes.Använd med försiktighet hos patienter med njurfunktionsnedsättning, blåscancer, hjärt-kärlsjukdom.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
JardianceEmpagliflozinTyp 2-diabetes mellitusDos: 10 mg en gång dagligen.Minskad njuråterabsorption av glukos och minskad blodglukos.Svampinfektion i könsorganet, urinvägsinfektioner, volymdepletion, ketoacidos.Svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1.73 m²), dialys, typ 1-diabetes.Använd med försiktighet hos patienter med njurfunktionsnedsättning, blåscancer, hjärt-kärlsjukdom.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
SteglatroErtugliflozinTyp 2-diabetes mellitusInitial dos: 5 mg en gång dagligen. Max dos: 15 mg/dag.Minskad njuråterabsorption av glukos och minskad blodglukos.Svampinfektion i könsorganet, urinvägsinfektioner, volymdepletion, ketoacidos.Svår njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1.73 m²), typ 1-diabetes.Använd med försiktighet hos patienter med njurfunktionsnedsättning, blåscancer, hjärt-kärlsjukdom.Viktminskning, minskad risk för hjärtsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
XigduoDapagliflozin, MetforminTyp 2-diabetes mellitusDosering individualiseras baserat på dapagliflozin och metformin.Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter.Se respektive läkemedel för biverkningar.Se respektive läkemedel för kontraindikationer.Se respektive läkemedel för försiktighet.
SynjardyEmpagliflozin, MetforminTyp 2-diabetes mellitusDosering individualiseras baserat på empagliflozin och metformin.Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter.Se respektive läkemedel för biverkningar.Se respektive läkemedel för kontraindikationer.Se respektive läkemedel för försiktighet.
SeglurometErtugliflozin, MetforminTyp 2-diabetes mellitusDosering individualiseras baserat på ertugliflozin och metformin.Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter.Se respektive läkemedel för biverkningar.Se respektive läkemedel för kontraindikationer.Se respektive läkemedel för försiktighet.
QteraVildagliptin, MetforminTyp 2-diabetes mellitusDosering individualiseras baserat på vildagliptin och metformin.Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter.Se respektive läkemedel för biverkningar.Se respektive läkemedel för kontraindikationer.Se respektive läkemedel för försiktighet.
SteglujanErtugliflozin, SitagliptinTyp 2-diabetes mellitusDosering individualiseras baserat på ertugliflozin och sitagliptin.Se respektive läkemedel för fysiologiska effekter.Se respektive läkemedel för biverkningar.Se respektive läkemedel för kontraindikationer.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.