Beräkna ditt BMI

Beräkna ditt BMI

Att ha övervikt innebär en risk för din hälsa. Det finns metoder för att ta reda på om du har en övervikt som kan öka risken för vissa sjukdomar. Den vanligaste metoden är att mäta midjemåttet. Att ha övervikt innebär en risk för din hälsa. Det finns metoder för att ta reda på om du har en övervikt som kan öka risken för vissa sjukdomar. Den vanligaste metoden är att mäta midjmåttet.

Den här texten handlar om metoder för att ta reda på om du som är vuxen har en ohälsosam övervikt.

Olika sätt att ta reda på om du har övervikt eller fetma

Du kan använda följande metoder för att ta reda på om du har en ohälsosam vikt:

  • Du mäter midjemåttet.
  • Du räknar ut BMI, alltså förhållandet mellan din vikt och din längd.

Fettet inuti magen är det mest ohälsosamma

Det har viss betydelse var på kroppen fettet sitter. Det är sämre för hälsan att ha mycket fett runt magen än att ha mycket fett runt höfterna. Fettet som ligger innanför den så kallade bukhinnan och runt organen inuti magen kallas bukfett. Bukfettet är en annan sorts fett än det ytliga fettet som ligger under huden. Bukfettet är mer ohälsosamt och ökar risken för sjukdomar som diabetes typ 2 och hjärtinfarkt.

Stress, oregelbundna matvanor och att äta mycket socker och så kallade snabba kolhydrater, kan göra att bukfettet ökar.

Ju högre midjemått desto större risk för sjukdom

Ju högre midjemått du har, desto större är risken för att du får en sjukdom på grund av din övervikt. Det gäller nästan helt oberoende av hur lång du är.

Att mäta midjemåttet

Gör så här när du mäter ditt midjemått:

  1. Använd ett måttband.
  2. Stå upp och lägg måttbandet vågrätt strax ovanför navelhöjd.
  3. Känn var övre delen på höftbenet och nedre delen av revbensbågen sitter. Lägg måttbandet däremellan.
  4. Stå så avspänt som möjligt med benen lite isär. Ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter.
  5. Mät utan att dra åt måttbandet.

Risken för sjukdomar ökar redan vid ett midjemått på över 94 cm för män och över 80 cm för kvinnor. Särskilt om du har ett BMI över 25.

Vid midjemått över 102 centimeter för män och över 88 centimeter för kvinnor är risken ännu större för olika sjukdomar, till exempel hjärt-kärlsjukdomar.

Midjemåttet tar inte hänsyn till om fettet är yttre eller inre

Genom att mäta omfånget runt midjan får du ett mått på hur mycket fett du har inuti och omkring magen. Men midjemåttet gör inte skillnad mellan det mer ohälsosamma fettet mellan organen och det mindre farliga underhudsfettet. Att mäta midjemåttet räknas ändå som den bästa metoden för att bedöma risken för sjukdomar på grund av övervikt.

Du som har mycket fett samlat kring magen har ökad risk för sjukdomar även om du har ett normalt BMI. Du kan alltså ha förhöjt midjemått även vid ett lågt BMI. Då kan midjemåttet innebära att risken ökar för att du får sjukdomar.

BMI – Body mass index

BMI är ett mått på förhållandet mellan längden och vikten. Det används för att definiera fetma och övervikt. BMI står för body mass index.

Räkna ut BMI så här:

Väg dig och ta din vikt i kilo. Multiplicera din längd i meter med din längd i meter. Dividera vikten med det talet. Exempel: 70 kg / (1,70 m X 1,70 m) = BMI 24,2.

Se nedan i vilken grupp du hamnar och läs om vad det kan innebära.

BMI under 18,5: UNDERVIKT

Du som har undervikt kan må bra av att öka i vikt. Du som ligger under BMI 18 bör kontakta en vårdcentral för att få hjälp. Många som ökar lite i vikt märker att de känner sig piggare och får en bättre prestationsförmåga. Bra tips för hur du kan öka i vikt får du bland de allmänna hälsoråden här på 1177 Vårdguiden. Läs till exempel Så äter du hälsosamt.

BMI 18,5 – 24,9: NORMALVIKT

Du har en vikt som enligt BMI-måttet är bra för dig. Försök att behålla vikten genom att äta hälsosamt och att röra på dig i vardagen. Tänk också på att även om du har så kallad normalvikt enligt BMI så är det en hälsorisk att ha ett förhöjt midjemått.

BMI 25 – 29,9: ÖVERVIKT

Du har övervikt vilket innebär att du enligt BMI väger mer än du mår bra av. Övervikt mellan BMI 25 och 27 kan innebära en måttlig ökning av risken för ohälsa. Men om du rör dig regelbundet och har god kondition är risken för sjukdomar mycket lägre än om du inte rör dig så mycket.
Från BMI 27 ökar riskerna betydligt för högt blodtryckförhöjda blodfetter och diabetes typ 2.

Vill du gå ner i vikt är bästa sättet att äta hälsosamt och lagom mycket. Det är också viktigt att du rör på dig så mycket som möjligt. Det gör stor skillnad om du rör på dig mycket, lite eller inte alls.

Du som upplever att du inte mår bra på grund av din övervikt kan kontakta en vårdcentral för att få hjälp.

BMI 30.0 och mer: FETMA

Du som har fetma kan behöva gå ner i vikt för att undvika sjukdomar som högt blodtryckförhöjda blodfetter, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Hur stora riskerna är för dig beror på hur mycket fetma du har och hur du mår i övrigt.  Även ärftligheten har stor betydelse för hur stor risken är för dig att få sjukdomar som orsakas av din övervikt.

Det gör stor skillnad om du rör på dig mycket, lite eller inte alls. Kontakta en vårdcentral för att få rådgivning och eventuell behandling.

BMI-test passar inte för barn, muskulösa och äldre

BMI-måttet har vissa brister. De gränsvärden som är framtagna för vuxna går till exempel inte att använda till barn. För barn 2 – 18 år används istället andra gränsvärden som tar hänsyn till ålder och längdtillväxt med hjälp av en formel som kallas ISO-BMI. Detta görs på Barnavårdscentralen, BVC, och i skolhälsovården.

BMI-testet passar inte heller för kroppsbyggare eftersom måttet inte säger något om hur stor del av kroppsmassan som är muskler och hur stor del som är fett.

BMI-testet passar inte heller bra för dig som är över 50 år. För äldre är BMI-gränserna ofta högre.

Läs mer: BMI för barn.

BMI-måttet tar inte hänsyn till fettets fördelning i kroppen

En annan brist med BMI-måttet är att det inte tar hänsyn till hur fettet är fördelat i kroppen. Därför är det bra om du även kontrollerar midjemåttet när du mäter BMI. Du som har normal vikt enligt BMI, kan ändå ha mer fett runt midjan än vad som är hälsosamt. Du som har övervikt enligt BMI kan ha vikten fördelad på ett bra sätt och inte ha så mycket av det skadliga bukfettet.

Du som har både förhöjt BMI och förhöjt midjemått kan minska riskerna för sjukdomar om du rör på dig regelbundet och äter hälsosamt.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!