Kolhydraträkning: 500-regeln, 300-regeln och 100-regeln för att dosera insulin

Här nedan får du information om kolhydraträkning. Vi går igenom vad kolhydraträkning innebär och varför man räknar kolhydrater. För att hjälpa dig räkna på kolhydrater och insulin finns även en kolhydraträknare.

Kolhydraträkning: dosera insulin med 500-regeln, 300-regeln och 100-regeln

Kolhydraträkning är ett enkelt verktyg för dig som har diabetes och använder insulin. Dosering av insulin är viktig men tidskrävande. Det är viktigt att doseringen blir korrekt för att på bästa sätt balansera sitt blodsocker. Man skall inte ha för högt blodsocker och inte heller riskera blodsockerfall. I de allra flesta fall vill man hålla blodsockret inom intervallet 4.0 mmol/l till 7.0 mmol/l. Eftersom alla individer är olika så måste doseringen av insulin göras individuellt. Detta beror på att vi är olika gamla, har olika kroppsuppbyggnad, skillnader i insulinkänslighet osv.

Kolhydraträkning används till följande:

 1. Beräkna hur många enheter insulin som behövs till frukost (300-regeln).
 2. Beräkna hur många enheter insulin som behövs till övriga måltider (500-regeln).
 3. Beräkna hur mycket blodsockret sjunker av 1 enhet insulin, för att på så vis kunna korrigera sitt blodsocker under dagen (100-regeln)

Själva matematiken är enkel och de allra flesta blir snabbt duktiga på kolhydraträkning. Kom ihåg att kolhydraträkning används för att dosera direktverkande insulin. Syftet är alltså att uppskatta hur många enheter insulin man behöver för att ta hand om kolhydraterna i mat och dryck.

Man använder tre enkla matematiska regler för att göra kolhydraträkning. Dessa regler kallas 500-regeln, 300-regel och 100-regeln.

 • 300-regeln används för att dosera insulin till frukost.
 • 500-regeln används för att dosera insulin till övriga måltider.
 • 100-regeln används för att uppskatta hur stor effekt 1 enhet insulin har, vilket kan används för att korrigera blodsockret (exempelvis inför en måltid).

Kolhydraträkning med 300-regeln

På morgonen är kroppen mindre känslig för insulin, vilket beror på att hormoner som frisatts under natten gör att kroppen blir mindre mottaglig för insulin. Därför behöver man som regel en större insulindos till frukost, jämfört med övriga måltider under dagen.

Så här gör man:

Dividera siffran 300 med den totala mängden insulin du använder under ett dygn. Den totala mängden insulin skall inkludera både långverkande och snabbverkande/direktverkande insulin. När du dividerat 300 med antal enheter insulin så får du en siffra som visar hur många gram kolhydrater som 1 enhet insulin räcker till.

Exempel:

Johan använder 25E Lantus och 25E Humalog dagligen. Totalt använder alltså Johan 50E insulin.
300/50 = 6
Detta innebär att 1E insulin räcker till 6 gram kolhydrater.
Till frukost tänker Johan dricka mjölk och äta mackor, vilket totalt innehåller 60 gram kolhydrater. Då behöver Johan följande insulindos:
60 gram / 6 = 10E insulin.

Kolhydraträkning med 500-regel

Kroppens känslighet för insulin ökar under dagen, vilket gör att man behöver mindre insulin jämfört med behovet till frukost. Därför använder man 500-regel till övriga måltider. 500-regeln innebär att du dividerar 500 med din totala dygnsmängd insulin. Siffran du får motsvarar antal gram kolhydrater som 1 enhet insulin räcker till.

Exempel:

Johanna behöver totalt 40 enheter insulin under ett dygn. Detta inkluderar både snabbverkande och långverkande insulin.
500/40=12.5.
Det innebär att 1 enhet insulin tar hand om 12.5 gram kolhydrater. Johanna bestämmer sig för att äta en måltid med totalt 25 gram kolhydrater och då räknar han ut att han behöver 2 enheter insulin.

100-regeln används för att korrigera blodsocker

Ibland behöver man korrigera (sänka) sitt blodsocker. Exempelvis är det vanligt att man behöver göra en liten sänkning av blodsockret innan en måltid. Då måste man veta hur stor effekt 1E insulin har på blodsockret. För att beräkna detta använder man 100-regeln. Denna regel indikerar alltså hur känslig din kropp är för insulin (Läs mer om Insulinkänslighet). Beräkningen är enkel. Man dividerar 100 med antal enheter insulin man använder under ett dygn och siffran man erhåller indikerar hur mycket blodsockret (i mmol/l) sjunker av 1E insulin.

Exempel:

Zara använder totalt 50E insulin under ett dygn. Nu är hennes blodsocker 8 mmol/l och hon önskar korrigera detta innan en måltid. Hon vill att blodsockret skall vara 6 mmol/l innan hon börjar äta.
100/50 = 2
Detta innebär att 1E insulin korrigerar blodsockret med 2 mmol/l.
För att Zara skall sänka sitt blodsocker från 8 till 6 mmol/l så behöver hon ta 1E insulin.

Måste Zara vänta på att blodsockret korrigeras innan hon börjar äta? Nej, hon kan lägga till korrigeringsdosen till måltidsdosen (som beräknats med 500-regeln eller 300-regeln) och börja äta.

Viktigt att tänka på med kolhydraträkning

500-regeln, 300-regeln och 100-regeln är grova tumregler för hur mycket direktverkande insulin man behöver till en viss mängd kolhydrater. Dessa regler används både i Sverige och utomlands och de är mycket bra för att lära sig dosera insulin. I praktiken behöver man dock väga in fler saker utöver själva kolhydratmängden och man behöver ibland justera siffrorna 500, 300 och 100 så att de bättre passar just dig. Exempelvis kan siffran 450 vara lämpliga än 500 och detta är något som du lär dig med tiden (självklart skall du diskutera detta med din läkare och sjuksköterska).

Kom ihåg att insulindosen påverkas av många faktorer, varav några är:

 • Hur mycket man rör på sig före och efter måltiden.
 • Blodsockret innan måltiden.
 • Vilken typ av kolhydrater man äter. Om man äter snabba kolhydrater så kan blodsockret stiga fort även om man doserar rätt. Om man äter långsamma kolhydrater kan man faktiskt få ett blodsockerfall eftersom långsamma kolhydrater tar längre tid att ta upp.
 • Upptag av insulin kan variera.

Tänk också på följande

 • Om ett barn som fått sin uträknade dos insulin inte äter upp den måltid som man beräknat dosen på är det viktigt att man kompenserar de missade kolhydraterna med smörgås eller frukt (motsvarande mängd kolhydrater som ej ätits) för att undvika för lågt blodsocker.
 • Om beräkningen av insulindos resulterar i en siffra med decimaler så skall du avrunda till närmaste halva enhet.

Läs mer

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!