Patientinformation & broschyrer

Här kan du som är patient eller vårdgivare ladda ner och distribuera broschyrer och informationsblad som tillhandahålls av diverse organisationer och företag.

BildDokumentKategoriProducentBeskrivninginformation_hfiltertillverkare_hfilter

Hjärt-Lungfonden

Stroke

Stroke, eller slaganfall, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter sjukdom i hjärtats kranskärl och tumörsjukdomar. Stroke är dessutom

Till broschyren »
Glaukomförbundet

Glaukom

Glaukom är en ögonsjukdom som drabbar synnerven. Synnerven förmedlar synintryck till hjärnan och en skada leder till att synfältet gradvis krymper med fl äckvis synbortfall.

Till broschyren »
Hjärt-Lungfonden

Hjärtinfarkt (hjärtattack)

Hjärtinfarktden absolut största folksjukdomen i vårt land och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. År 2014 fick 27 500 personer en akut hjärtinfarkt

Till broschyren »
Riksförbundet HjärtLung

Om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är vanligt. Mer än 370,000 personer i Sverige har diagnosen förmaksflimmer och många har ännu inte fått sin diagnos. Förmaksflimmer drabbar främst äldre, uppemot

Till broschyren »
Hjärt-Lungfonden

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en folksjukdom som drabbar 250,000 svenskar och som blir vanligare med stigande ålder. De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är tidigare hjärtinfarkt eller högt

Till broschyren »
Riksförbundet HjärtLung

Om hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en av våra folksjukdomar, en sjukdom som är både vanlig och allvarlig. Ungefär 200 000 personer lever med hjärtsvikt i Sverige och varje

Till broschyren »
Hjärt-Lungfonden

Aortaaneurysm

Aortaaneurysm – bråckbildning på stora kroppspulsådern. Många som hör ordet tänker omedelbart på pulsåderbråck i buken, ett allvarligt sjukdomstillstånd som vanligtvis drabbar äldre män. Men

Till broschyren »
Hjärt-Lungfonden

Stress

Vi vet att stress är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. All forskning visar att långvarig negativ stress skapar en obalans i kroppen som gör oss

Till broschyren »
Hjärt-Lungfonden

Kolesterol (blodfetter)

Bakom varje hjärtinfarkt och många fall av stroke finns ateroskleros, åderförfettning. Blodfetter lagras i kärlväggarna som blir allt trängre, tills blodet inte längre kommer fram.

Till broschyren »
Bydureon exenatid exenatide-diabetes läkemedel information
AstraZeneca

Bydureon (exenatid)

Utdrag: Vad är Bydureon och hur fungerar det? Bydureon är ett tilläggsläkemedel för behandling av typ 2-diabetes som injiceras en gång i veckan. Syftet är

Till broschyren »
5/5 (5 Reviews)

Bli medlem på Diabetes.nu

Få tillgång till ännu mer material, verktyg, recept, kurser, mobilappen Dialiv och hjälp oss att utveckla Diabetes Sverige!

Sök allt om diabetes