Patientinformation & broschyrer för diabetes

Här kan du ladda ner broschyrer och patientinformation för den som har diabetes.

Om typ 2 diabetes

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Information för dig som använder Forxiga (typ 2 diabetes)

Patientinformation från tillverkaren.

Handbok för dig som använder Tresiba (typ 2 diabetes)

Patientinformation från tillverkaren.

Om sköldkörtelsjukdomar (hypotyreos, hypertyreos)

Patientinformation från Sköldkörtelförbundet

Vägen till ny livskvalitet

Patientinformation från Riksförbundet HjärtLung

Högt kolesterol (blodfetter)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Om aortaaneurysm (pulsåderbråck)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Om plötsligt hjärtstopp (hjärtstillestånd)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om förmaksflimmer

Patientinformation från Riksförbundet HjärtLung

Om förmaksflimmer

Patientinformation från Sanofi (tillverkare)

Om KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om glaukom (grön starr)

Patientinformation från Svenska Glaukomförbundet

Om kärlkramp

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om typ 2 diabetes

Patientinformation från Diabetesförbundet

Information för dig som använder Bydureon

Patientinformation från tillverkaren.

Handbok för dig som använder Victoza

Patientinformation från tillverkaren.

Om Addisons sjukdom

Patientinformation från Addisonförbundet

Stress & hälsa

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden.

Om högt och lågt blodtryck

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Handbok för dig som använder Tresiba (typ 1diabetes)

Patientinformation från tillverkaren

Om hjärtsvikt

Patientinformation från Riksförbundet HjärtLung.

Om hjärtsvikt

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtattack (hjärtinfarkt)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om hjärtklaffsjukdom

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om rytmrubbningar i hjärtat (arytmier)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Om stroke (slaganfall)

Patientinformation från Hjärt-Lungfonden

Relaterade artiklar

Kommentarer

E-postadressen publiceras inte.