Allvarlig hypoglykemi

Allvarlig hypoglykemi

Allvarlig hypoglykemi definieras som när en individ drabbas av så låga blodsockernivåer att de behöver hjälp av en annan person för att korrigera blodsockerfallet. Allvarlig hypoglykemi klassas som en diabetes nödsituation och är en komplikation som kan uppstå hos personer med diabetes som tar insulin och vissa diabetesläkemedel.

Symtom på svår hypoglykemi

Tecken på svår hypoglykemi kan inkludera:

 • Förvirring och desorientering
 • Krampanfall / skakningar
 • Intensiva mardrömmar medan du sover
 • Medvetandeförlust
 • Koma

Orsaker och riskfaktorer för svår hypoglykemi

Allvarlig hypoglykemi drabbar vanligtvis bara personer som har vissa blodsockersänkande läkemedel. Följande läkemedel kan orsaka svår hypoglykemi:

 • Insulin
 • Sulfonureider
 • Repaglinid

Allvarlig hypoglykemi kan utvecklas hos personer som tar dessa läkemedel till följd av:

 • En vanlig måltid som missas eller försenas
 • En överdos – läs om insulinöverdoser
 • Träning utan lämplig minskning av medicinering
 • Intag av alkohol

Alkohol och träning

Eftersom träning och alkohol båda är riskfaktorer för svår hypoglykemi, är det inte lämpligt att inta alkohol efter ett långvarigt träningspass. Alkohol påverkar leverns förmåga att bryta ner och frisätta glykogen.

Träning kan öka kroppens känslighet för insulin avsevärt och därför blir effekten av insulin som du injicerar mer kraftfull. Den här effekten av träning kan pågå i upp till 48 timmar.

Det säkraste alternativet är att undvika alkohol efter träning. Om du dansar under en utekväll som inkluderar att dricka alkohol, var medveten om effekterna av både alkohol och motion.

Du kan behöva inta kolhydrater innan du lägger dig eller så kan du behöva sänka insulin- eller läkemedelsdosen om detta är möjligt.

Behandling av svår hypoglykemi

Behandling för svår hypoglykemi beror på hur medveten personen är. I vissa fall kan någon med diabetes återhämta sig tillräckligt för att kunna behandla blodsockerfallet själva.

Glukagon

Om du vet hur du administrerar glukagon via en glukagoninjektion, är detta ett säkert och effektivt sätt att höja blodsockernivån hos någon som lider av en allvarlig hypoglykemi. Om du administrerar glukagon, se till att personen befinner sig i sidoläge eftersom glukagon kan leda till kräkningar.

Om du inte har tillgång till glukagon, ring efter nödhjälp (112) och ha någon form av socker (inklusive fruktjuice, en sockerhaltig dryck, glukostabletter eller godis) om symtomen kommer tillbaka.

Om någon som upplever hypoglykemi får ett anfall eller är medvetslös, försök inte mata dem eftersom det kan utgöra en risk för kvävning.

Förebyggande av allvarlig hypoglykemi

Att följa tipsen nedan kan vara till hjälp för att undvika allvarlig hypoglykemi:

 • Ta med dig någon form av kolhydrat, till exempel bröd, om en måltid är försenad
 • Minska ditt insulin eller ta mer kolhydrat under en period på upp till 48 timmar efter träning
 • Drick inte alkohol efter träning
 • Testa ditt blodsocker regelbundet efter träning
 • Testa ditt blodsocker mer regelbundet än normalt om du inte känner av dina hypo-symtom

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.