/

Allvarlig hypoglykemi

Allvarlig hypoglykemi definieras som när en individ drabbas av så låga blodsockernivåer att de behöver hjälp av en annan person för att korrigera blodsockerfallet. Allvarlig hypoglykemi klassas som en diabetes nödsituation och

Mer
/

HbA1c (långtidsblodsocker)

Långtidsblodsocker (HbA1c) är ett blodprov som återspeglar individens genomsnittliga blodsockernivåer senaste 2–3 månaderna. Socker (glukos) kan fästa sig till ett ämne i blodet som heter hemoglobin. Inom sjukvården används olika laboratoriemetoder för

Mer
/

Ketoner

Vad är ketoner? Ketoner är en molekyl som tillverkas i levern. Människor har vanligtvis låga nivåer av ketoner i blodet men om fettsyror ansamlas i kroppen så stiger ketonnivåerna. Ketoner är ett

Mer
/

Blodtryck och diabetes

Kopplingen mellan högt blodsocker och blodtryck Det är viktigt att kontrollera blodtrycket oavsett om du har diabetes eller inte. Högt blodtryck är en viktig riskfaktor för att utveckla hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke,

Mer
/

Blodglukos (blodprov)

Det viktigaste verktyget för att kontrollera diabetes och minska risken för framtida komplikationer är att mäta och hantera blodsockernivåer regelbundet. Personer med typ 2 diabetes undersöker vanligtvis sina blodsockernivåer 1 – 3

Mer