Blodsockerfall (hypoglykemi)

Blodsockernivån är koncentrationen av socker (glukos) som finns i blodet vid en viss tidpunkt. För en person som väger 70 kg finns det ca 4 g glukos i blodet. Glukos lagras i skelettmuskler och lever i form av glykogen, om kroppen behöver justera blodglukosnivåerna så används vanligtvis det socker som finns i dessa depåer.

Hos personer utan diabetes balanseras blodsockernivåerna av ett komplext och multifaktoriellt biologiskt system men dessa mekanismer försämras hos individer med diabetes, vilket resulterar i användning av diabetesläkemedel som avser att sänka blodsockernivåerna hos individen. Detta kan leda till en allvarlig komplikation som heter hypoglykemi på medicinskt språk, eller akut blodsockerfall.

En hypoglykemisk episod uppstår när blodsockernivån sjunker under 4 mmol/l.

För mycket insulin eller för lågt födointag kan orsaka akut blodsockerfall. Denna guide beskriver vad hypoglykemi är, hur man känner igen symtom som vid hypoglykemi och vad man ska göra när du eller ditt barn drabbas av hypoglykemi.

Symtomen på hypoglykemi

Symtom på hypoglykemi varierar från person till person, men personer med diabetes bör lära sig att känna igen sina egna tecken för att behandla hypoglykemi så snabbt som möjligt.

Vanligaste symtomen på hypoglykemi är följande:

 • Yrsel
 • Hungerkänsla
 • Humörförändring
 • Plötslig uppkomst av svett
 • Skakningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Hjärtklappningar
 • Andningssvårigheter
 • Synförändringar

Hantera hypoglykemi

Om du eller ditt barn drabbas av plötsligt blodsockerfall är det viktigt att kontrollera blodsockernivån så snart symtomen uppkommer.

Om blodsockerprovet riskerar att fördröja behandlingen av hypoglykemi med mer än en minut eller två, är det bättre att behandla blodsockerfallet omedelbart och sedan uppmäta blodsockernivåerna så snart du kan.

Om en anhörig noterar att en person med diabetes drabbas av hypoglykemi fast är vid medvetande, bör de initialt behandla personen med 15–20 g snabbverkande sockerhaltig mat eller dryck, såsom:

Förslag på sockerrika livsmedelsprodukter:

 • 5 glukostabletter
 • 150 till 200 ml av en söt dryck (t.ex. Coca-cola eller saft)
 • 4 till 5 sockerklumpar eller teskedar socker
 • 150 till 200 ml fruktjuice

Vätskor med höga sockerhalter är alltid det bästa alternativet men andra sockerrika livsmedelsprodukter såsom choklad kan även användas. Kom däremot ihåg att fettet i chokladen bromsar ner nedbrytningen av sockret i kroppen, därmed bör du använda sockerhaltiga livsmedelsprodukter med så lite fett som möjligt.

Post-hypoglykemisk behandling

Vid hypoglykemi bör man alltid behandla personen med sockerrika livsmedelsprodukter, vissa personer behöver följa upp den första behandlingen med 15–20 g långsamma kolhydrater för att upprätthålla goda sockernivåer.

Testa alltid ditt blodsocker 15 minuter efter den första hypo-behandlingen för att kontrollera om dina sockernivåer har återhämtat sig till normala nivåer. Om dina sockernivåer fortfarande är under 5 mmol/l, upprepa hypobehandlingen.

Vad är långsammare kolhydrat?

Frukt och stärkelse innehåller oftast långsammare kolhydrat. Följande livsmedelsprodukter motsvarar 15–20 g långsamma kolhydrater:

 • En tjock brödskiva
 • Ett medelstort till stort äpple
 • En liten till medelstor banan

Glucogel vid hypoglykemi

Glucogel är som flytande socker och finns tillgängligt i Sverige. Glukogel kan administreras när glukostabletter inte ges säkert. Glucogel administreras till personer som drabbats av blodsockerfall genom att sätta det i sidan av munnen och gnugga det i kinderna.

Glukagoninjektion för att behandla hypoglykemi

Glukagon används för att behandla allvarliga hypoglykemi. Glukagon kan administreras med subkutana (under huden) eller intramuskulär (direkt till muskel) injektioner. För patienter som är medvetslösa ska hypoglykemisk behandling inte ges via munnen.

Vad gör glukagon?

Glukagon leder till att blodsockernivån stiger inom 10-60 minuter efter injektion. Glukagon är ett hormon som stimulerar levern till att producera och frisätta mer glukos. Kräkningar kan förekomma under den första timmen med glukagoninjektion.

Dosera glukagon vid hypoglykemi

Standarddosen för glukagon är följande:

 • För barn yngre än 8 år rekommenderas en halv injektionsflaska – 0,5 mg
 • För alla äldre än 8 år rekommenderas en full injektionsflaska – 1 mg

Den förfyllda sprutan ska injiceras i glukagonflaskan, denna ska sedan skakas tills innehållet löses upp, lösningen ska sedan dras in i sprutan utan någon luft i sprutan.

Injektionstekniken är att injicera cirka 0.5–1 cm i det yttre låret i en vinkel på 90 grader.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!