Att resa med diabetes

Att resa med diabetes är säkert men kräver planering

Du som har diabetes kan resa över hela världen. Detta gäller både typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. För att din resa skall bli så bekväm som möjligt är det viktigt att planera resan. Ju längre resan är, desto viktigare är det att planeringen görs noggrant. Hur detaljerad planering som behöver göras beror på vilken typ av diabetes man har, samt hur den behandlas. Om man har typ 2 diabetes som behandlas med tabletter så brukar planeringen bli mycket enkel. Om man däremot har behandling med insulin så måste man ta flera saker i beaktande. Här nedan kan du läsa om hur du planerar din resa.

 

Medicinskt intyg som styrker att du har diabetes

Den första punkten på listan är att säkerställa att du har ett intyg som styrker att du har diabetes. När du är i Sverige kan du alltid uppge ditt personnummer när du kontaktar en vårdgivare eller apoteket och då kan de genast se vilka läkemedel du använder. Detta är inte möjligt utomlands och därför är det viktigt att du har ett intyg som styrker att du har diabetes. Svenska Diabetesförbundets intyg kan användas. Be din läkare utfärda intyget åt dig. Här laddar du ner Svenska Diabetesförbundets intyg.

 

Berätta att du har diabetes

Om du skall på semester eller vistas i sällskap av andra som du inte känner, så kan det vara av värde att berätta att du har diabetes (t ex för reseledaren eller för annan ansvarig person). Skulle oturen vara framme så blir det lättare för andra människor att hjälpa dig om de känner till att du har diabetes. Många personer med diabetes vågar inte (av olika skäl) berätta för andra om sin sjukdom. Detta är förstås mycket tråkigt och kan alltså bli ett problem i händelse av (exempelvis) ett blodsockerfall (hypoglykemi). Du kan alltså hamna i en situation då du behöver hjälp och möjligheten att hjälpa dig ökar om andra personer vet att du har diabetes.

 

Dina läkemedel (tabletter, insulin)

Ta alltid med mer läkemedel än du vanligtvis förbrukar under samma period. Förvara inte alla läkemedel i samma väska, eftersom du blir utan läkemedel om den väskan kommer bort.

Det är fördelaktigt att ta med sig sina recept utomlands eftersom recepten kan användas som bevis för att du använder ett specifikt läkemedel. Glöm inte att läkarintyget (se ovan) kan inkludera information om vilka läkemedel du använder.

För dig som använder insulin

Om du använder insulin så måste du säkerställa att det finns insulin där du kommer vistas. Det finns inga garantier för att just det insulinet du använder finns där. Sedermera kan samma insulinsort ha olika produktnamn i olika länder.

Om du förlorar ditt insulin, eller om det blir stulet, så kan ditt försäkringsbolag ersätta kostnaderna för nytt insulin. Om du däremot agerat utan aktsamhet så kan försäkringsbolaget neka att ersätta dig kostnaderna för nytt insulin. Om insulinet bli förstört av kyla eller värme så måste du ha en allriskförsäkring för att få ersättning. Kontakta ditt försäkringsbolag innan avresa för att ta reda på exakt vad som gäller.

Om du använder insulin är det viktigt att förvissa sig om att du kan få tag på insulin på resmålet. Kontakta din tillverkare för att efterhöra om det finns insulin till salu på ditt resmål.

Att resa med insulinpump eller kontinuerlig glukosmätare (CGM)

Om du har insulinpump eller kontinuerlig glukosmätare (CGM) så bör du informera flygbolaget om detta innan. I Sverige är flygbolagen vana vid insulinpumpar och CGM, vilket beror på att typ 1 diabetes är relativt vanligt i Sverige. I andra länder är dock dessa tekniska apparater ovanliga och därför bör läkarintyget inkludera information om att du har en insulinpump och/eller CGM. Vissa flygbolag kräver att man informerar de om all medicinsk utrustning som man avser föra ombord på planet. Du kan bli nekad att stiga ombord på planet om du inte kan intyga varför du har en insulinpump.

Vissa flygbolag kräver att all trådlös utrustning skall vara avstängd under flygning, vilket innebär att vissa insulinpumpar och CGM måste stängas av under resan. Då måste man ha extra insulinpennor och glukosmätare med sig.

Det oväntade kan inträffa när man är utomlands. Därför är det klokt att medbringa extra insulinpennor om man har insulinpump. Exempelvis kan insulinpumpen gå sönder under resan och på de flesta resmål finns ingen möjlighet att få en ny pump, varför det är viktigt att ha med extra insulin.

Vissa insulinpumpar klarar inte, enligt tillverkaren, att utsättas för röntgenstrålning. Tillverkarna kan då avråda från att man passerar säkerhetskontroller där röntgenstrålning används. Du bör fråga din vårdgivare om din insulinpump klarar sådana säkerhetskontroller.

Allmänna föreskrifter om läkemedel

Ta alltid kontakt med landets ambassad för att efterhöra om det finns särskilda regler för införsel av läkemedel och hjälpmedel. Tänk på att de flesta länder inte tillåter införsel av mer läkemedel än vad som förbrukas under 12 månader. För att få hämta ut läkemedel för mer än 3 månaders bruk så behöver svenska apotek se ett läkarintyg som styrker din utlandsvistelse. Annars kan de neka dig att ge dig läkemedlen inom läkemedelsförmånen. I vissa länder kan du hämta ut läkemedel med svenska recept men det måste vara ett originalrecept. Om du använder narkotikaklassade läkemedel är det tillåtet att ta med sig läkemedel för högst 30 dagars förbrukning. Dessutom måste intyg för narkotikaklassade läkemedel medbringas.

 

Försäkring inför resan: sjukvård och läkemedel utomlands

Om du ska resa inom Europeiska Unionen (EU) eller EES så bör du ansöka om EHIC (European Health Insurance Card; Europeiska sjukförsäkringskortet) vilket gör att du kan få snabb tillgång till sjukvård i alla EU-länder. Kortet kostar ingenting och du skall medbringa det under hela resan. Med EHIC-kortet så får du tillgång till sjukvård i landet du befinner dig för samma avgift som landets övriga medborgare. Klicka här för att beställa EU-kort (EHIC). Kortet gäller även i Schweiz.

Rätten till vård i andra länder handlar i första hand om akut eller nödvändig vård, vilket innebär sådan vård som inte kan vänta tills du kommer hem till Sverige. För sådan vård betalar du alltså samma avgift som medborgare i landet du befinner dig.

Utanför EU

Utanför EU och Schweiz gäller inte det europeiska sjukförsäkringskortet. För dig som ska resa till länder utanför EU och Schweiz är det därför viktigt att du har en privat försäkring eftersom du får betala hela avgiften själv. Ta reda på vad som ingår i din hemförsäkring och om du behöver en extra reseförsäkring. Ditt försäkringsbolag skall hjälpa dig med dessa frågor

Generellt brukar hemförsäkringens reseskydd täcka de första 45 dagarna (olycksfall, akut sjukdom och akut försämring av befintlig sjukdom). Om du skall vara borta längre än 45 dagar bör du förlänga hemförsäkringens reseskydd eller teckna en separat försäkring. Kontrollera alltid vad som ingår i din hemförsäkring.

 

Om du skall flyga

Du bör alltid medbringa dina läkemedel i handbagaget. På så vis har du alltid tillgång till dina läkemedel och du riskerar inte att det förstörs, förloras eller förorenas. Tänk på att insulin inte klarar kylan i lastutrymmet på ett flygplan (insulinet förstörs och fungerar sämre eller inte alls). Du skall också medbringa blodsockermätare i ditt handbagage. Om du har teknisk utrustning som drivs med batterier så skall extra batterier medbringas, särskilt om resan är lång.

Tänk på att blodsockermätare i andra länder kan använda andra enheter blodsocker. I Sverige använder vi mmol/L men i många andra länder används mg/dL. Du kan använda vårt verktyg för att omvandla blodsocker mellan olika enheter.

Säkerhetskontroller

Du kan bli misstänkt för narkotikasmuggling om du medbringar tabletter, kanyler eller sprutor. För att undvika detta bör du göra följande:

  • Läkemedel som är i flytande form skall visas upp i säkerhetskontrollen. Det innebär att insulin måste visas upp.
  • Du får medbringa alla läkemedel som du behöver under resan. Kom ihåg att ta med extra läkemedel för säkerhets skull.
  • För att få resa med kanyler/sprutor så behövs läkarintyg (se ovan).
  • Du får medbringa kylbehållare för insulin.
  • Du kan bli utsatt för ett stickprov på medicin eller mat. Detta innebär att en säkerhetsvakt på flygplatsen kan be dig smaka på vätskan eller stryka lite vätska på handen.
  • Du skall kunna intyga samtliga läkemedel och hjälpmedel (t ex insulinpump) när du passerar säkerhetskontrollen. Ditt läkarintyg måste innehålla information om detta. Du kan också medbringa dina recept eller originalförpackningar.
  • Lämna aldrig ifrån dig din utrustning och dina läkemedel utan din tillsyn.

Läs mer: Vad får man ha med på flygplan?

 

Mat under resan och på resmålet

Vid längre flygresor är det viktigt att förvissa sig om när och hur många måltider som serveras. Numera serverar flygbolagen små måltider som dock är rika på kolhydrater. Vid kortare resor kan mat utebli. Skulle du behöva kolhydrater, och inte har medbringat några själv, så kan du alltid fråga personalen.

Du har rätt att medbringa mindre tilltugg och dryck upp till 100 ml ombord på planet. Om du har typ 1 diabetes så kan du självfallet medbringa druvsockertabletter eller annat som du brukar använda i händelse av hypoglykemi (blodsockerfall).

Tänk på att förseningar är vanligt när man reser och därför bör du ha med extra kolhydrater för sådana situationer.

Du skall och kan njuta av all mat under din semester. Med största sannolikhet så har du redan fått utbildning i matens näringsämnen (kolhydrater, fett och protein) och då kan du avgöra ungefär hur mycket kolhydrater som finns i maten. Du behöver inte ha dåligt samvete (gäller både typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes) om du unnar dig extra mycket kolhydrater. Se istället till att anpassa insulindoserna efter matens innehåll av kolhydrater.

Glöm inte att du kan ladda ner vår Kolhydratkoll och ha den i mobilen.

För dig med glutenintolerans (celiaki)

Många individer med typ 1 diabetes har även celiaki (glutenintolerans). Du kan inte förvänta dig att det finns glutenfria alternativ utomlands eftersom celiaki är ovanligt i de flesta många länder. Se istället till att ta med dig glutenfria alternativ.

 

Om du reser till varmare breddgrader

I varmt klimat är det viktigt att dricka mycket vatten och att skydda sig mot solen. UV-skydd är viktigt för alla, oavsett om man har diabetes eller inte.

Personer som haft diabetes under många år kan ha neuropati (nervskador) som gör att de inte känner om de bränner sig i solen. Det är viktigt att ha extra koll på fötter om man har neuropati och befinner sig på varmare breddgrader. Att promenera på stranden är förstås härligt men om man har otur så kan man skära sig på vassa föremål och fotsår läker dåligt om man har neuropati. Var därför noggrann med att bära ordentliga tofflor om det finns risk för att du får svårläkta sår på fötterna.

När huden är varm så tas insulin upp snabbare, vilket gör att risken för hypoglykemi stiger men detta är oftast inget stort bekymmer. Det kan dock vara bra att kontrollera sitt blodsocker lite oftare under de första timmarna och dagarna när man kommer till ett nytt klimat.

Tänk på att insulin inte håller lika länge vid höga temperaturer.

 

Om du reser till kallare breddgrader

Insulin tas upp långsammare om huden är kall. Tänk på att insulin inte heller får förvaras i för kall temperatur. Kontakta din läkare/sjuksköterska för att efterhöra hur kallt ditt insulin kan förvaras.

Tänk på att om du har neuropati (nervskador) i fötterna, och därmed sämre känsel, så kan du inte alltid upptäcka när fötterna är för kalla.

Komplikationer av typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes leder till komplikationer – blodsocker är avgörande Detta kapitel handlar om komplikationer (följdsjukdomar, konsekvenser) av typ 1 diabetes. Kunskap om dessa komplikationer är viktigt för den som har typ 1 diabetes, eftersom det går att förhindra, eller åtminstone skjuta upp, dessa komplikationer genom noggrann kontroll av riskfaktorer. Man bör dock veta att…

Läs mer

Metabola syndromet: från riskfaktorer till diabetes och hjärtsjukdomar

Det metabola syndromet: en samling av risker Introduktion till metabola syndromet Begreppet ”metabola syndromet” myntades för 80 år sedan. Denna konstellation av störningar i ämnesomsättningen beskrevs på 1920-talet av Eskil Kylin, en svensk läkare, som ansåg att högt blodtryck (hypertoni), högt blodsocker (hyperglykemi) samt ledinflammation (artrit) till följd av höga halter urinsyra förorsakades av en…

Läs mer

Åderförkalkning, kolesterol & statiner – Del 1 – Om åderförkalkning

Om åderförkalkningens orsaker, betydelsen av kolesterol och effekten av läkemedel (statiner) Åderförkalkning – som på medicinskt språk kallas ateroskleros – är vår tids mest framgångsrika mördare. Ingen annan sjukdom har dödat och skadat lika många människor de senaste 70 åren. Den dominerande typen av åderförkalkning är den som drabbar hjärtats kärl och det är det vi…

Läs mer

Svängande blodsocker vid diabetes

Dawn Phenomenon – högt socker på morgonen Individer med diabetes har oftast förhöjda blodsockernivåer på morgonen, det finns flera anledningar till detta. Dawn Phenomenon är ett medicinskt uttryck för naturlig stegring av blodsockret till följd av hormoner som utsöndras under natten, detta leder till att levern utsöndrar socker till blodbanan för att förbereda individen för…

Läs mer

Lågt glykemiskt index (GI), glykemisk load och gå ner i vikt

Mat med lågt glykemiskt index och låg glykemisk load (låg GI, låg GL) Mat med lågt glykemiskt index (låg GI kost) och låg glykemisk belastning (låg GL kost) har blivit allt mer populär (Jebb SA (2005) Dietary strategies for the prevention of obesity. Proc Nutr Soc 64: 217–227). Glykemiskt index är ett mått på hur…

Läs mer

Erektil dysfunktion (impotens)

Erektil dysfunktion Vad är erektil dysfunktion? Erektil dysfunktion, vilket även kallas impotens, innebär att man är oförmögen att få eller upprätthålla erektion. Detta är ett vanligt tillstånd som drabbar många män under livet. Tillståndet är särskilt vanligt bland personer med diabetes. Erektil dysfunktion kan vara ett mycket besvärande tillstånd som påverkar livskvaliteten negativt. Att inte kunna…

Läs mer

Blodsocker avgörande för risken för hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en diabeteskomplikation – blodsocker är sannolikt svaret Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom med 5-års överlevnad som är jämförbar med allvarliga former av cancer. Det är först under de senaste 5 åren som man insett hur vanligt hjärtsvikt är bland personer med typ 2 diabetes, och hur kraftig förhöjd risken är bland de…

Läs mer

Att arbeta med diabetes

Arbetsliv med diabetes Hur diabetes påverkar ditt yrkesliv beror mycket på när du fick diabetes, hur välkontrollerad sjukdomen är samt om du har diabeteskomplikationer. De flesta som har typ 1 diabetes fick sjukdomen under barndomen eller ungdomsåren; detta innebär att dessa personer som regel beaktat sjukdomen när de valt yrke. Sjukdomens påverkan på yrkeslivet blir…

Läs mer

Insulinpump för behandling av diabetes

Behandling med insulinpump Vad är en insulinpump? Man har använt insulin för att behandla diabetes sedan 1920-talet. Eftersom insulin inte kan ätas eller drickas (insulin förstörs i magsäcken och tarmarna) så måste det injiceras. Med hjälp av insulinsprutor och insulinpennor injiceras insulin i fettet under huden. De allra flesta som får insulin använder pennor (insulinpennor)…

Läs mer

Typ 1 diabetes: optimera riskfaktorer och förebygga komplikationer

I vilken utsträckning är det möjligt att reducera sin risk för hjärt-kärlsjukdom om man har typ 1 diabetes? Medicinsk forskning har visat att personer med typ 1 diabetes har ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och andra komplikationer jämfört med personer utan diabetes. Det är hittills inte känt i vilken utsträckning en individ med typ 1 diabetes…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt nytt, viktigt och läsvärt om diabetes

Gå med i nyhetsbrevet för att få senaste nytt om diabetes.

Du är nu med i nyhetsbrevet!