Diabetesdagbok: ha koll på din diabetes

Blodsockermätare för dig med diabetes. Att mäta blodsocker (glukos).

Fördelarna med diabetesdagbok

Individer med diabetes som regelbundet kontrollera sina blodsockernivåer bör använda en diabetesdagbok för att övervaka blodsockertrender och upptäcka mönster i vardagen som kan vara associerade till blodsockersvängningar. Diabetesdagboken gör det möjligt att hålla koll faktorer som kost och motion och hur detta påverkar ditt blodsocker genom att registrerar din kost, motion och blodsockervärden i den personliga dagboken. Dessutom underlättar detta vid uppföljningsbesöken med diabetessköterskan genom att tillsammans gå igenom diabetesdagboken. Därefter är det möjligt att vidta åtgärder för att rätta till det som förorsakar blodsockersvängningar.

Kontrollera blodsockret före och efter måltid (antingen 1 till 4 timmar före eller efter), detta hjälper dig att se hur bra du och din medicin hanterar olika måltider. Notera måltiderna som gör att blodsockret blir svårt att kontrollera och se om blodsockernivåerna är höga under vissa delar av dagen. Titta på hur motion, sjukdom och stress påverkar dina blodsockernivåer och doseringsdoser. För individer som antecknar blodsockervärden över ett antal år så är det möjligt att få se säsongstrender. Diabetesdagböcker finns att ladda ner gratis.

Rekommenderade glukosnvåer från National Institute for Clinical Excellence (NICE) för individer med- och utan diabetes ses här nedan.

Rekommenderade blodsockernivåer enligt NICE
DiagnosPå morgonenFöre måltid90 min efter måltid
Icke-diabetiker   4.0 – 5.9 mmol/L< 7.8 mmol/L
Typ 1 diabetes5.0 – 7.0 mmol/L4.0 – 7.0 mmol/L5.0 – 9.0 mmol/L
Typ 2 diabetes 4.0 – 7.0 mmol/L< 8.5 mmol/L
Minderårig med typ 1 diabetes4.0 – 7.0 mmol/L4.0 – 7.0 mmol/L5.0 – 9.0 mmol/L
Diagnoskriterier för diabetes, nedsatt glukostolerans och förhöjt fasteblodsocker
Plasma-glukosNormalPre-diabetesDiabetes
Random   4.0 – 5.9 mmol/L< 7.8 mmol/L
Fasting 4.0 – 7.0 mmol/L< 8.5 mmol/L
2 – h efter måltid5.0 – 7.0 mmol/L4.0 – 7.0 mmol/L5.0 – 9.0 mmol/L
Minderårig med typ 1 diabetes4.0 – 7.0 mmol/L4.0 – 7.0 mmol/L5.0 – 9.0 mmol/L

 

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.