Hur man injicerar och hanterar insulin (injektionsteknik)

Hur man hanterar och injicerar insulin

För att få i sig insulin använder man sprutor. Det finns många olika typer av sprutor och de moderna sprutorna är enkla att hantera och dosera. När man injicerar insulin skall själva nålen stickas genom huden, så att insulinet kan sprutas in i fettet under huden. Det är viktigt att man inte sprutar insulin in i en muskel, eftersom insulinet då hamnar för fort i blodomloppet, vilket kan leda till blodsockerfall (hypoglykemi). Om du får oväntade blodsockerfall när du sprutar in insulin så bör du överväga följande:

  • Dosen kanske är för hög.
  • Du kanske har ätit för lite innan du injicerar insulin.
  • Du kanske injicerar i en muskel.

Om du misstänker att du injicerar i muskel, så kan du överväga att byta injektionsplats eller begära kortare nålar. Om du har problem med injektionerna, eller får återkommande blodtrycksfall efter insulininjektion så måste du tala med din vårdgivare. Se detaljer nedan.

Hur man hanterar insulin

Insulin som används (injiceras) skall ha rumstemperatur och bör även förvaras i rumstemperatur. Det insulin som inte används skall förvaras i kylskåp. Man får inte frysa in eller kyla ner insulin eftersom detta påverkar insulinets verksamhet. Undvik att ha ditt insulin i direkt solljus eftersom det också minskar insulinets effektivitet. Temperatur över 25°C innebär också att insulinet gradvis mister sin effekt.

Mixinsulin (Humalog Mix eller Novomix), medellångverkande insulin av NPH-typ (Insulatard, Humulin NPH och Insuman Basal) skall skakas om före användning.

Hur injicerar man insulin?

Insulin skall injiceras i underhudsfettet där det absorberas till blodbanan. Om insulinet injiceras i huden så tar det längre tid innan tillräckliga koncentrationer absorberas till blodbanan eftersom huden har färre blodkärl än fettet. Om man istället injicerar för djup, exempelvis i magmuskulaturen, så riskerar man att insulinet absorberas för snabbt eftersom det finns mer blodkärl i muskler. Insulin kan injiceras på flera ställen, vanligaste injektionsstället är buken, fram- eller utsidan av låren eller övre delen av skinkorna.

Den vanligaste varianten av insulin (Actrapid, Humulin, Insuman rapid, Insulatard, Humulun NPH, Insuman basal) tas snabbare upp från buken än från lår och skinkor. För direktverkande insuliner som Humalog, Novorapid och Apidra finns skillnad i insulinupptaget mellan in olika injektionsställen.

Vid användning av insulin Lantus, Abasaglar och Toujeo är absorptionstiden och durationen lika i buk, lår och skinka.

InsulinsortInjektionsområde
MåltidsinsulinBuken
BasinsulinLår eller skinkor
Lantus, Absaglar,
Toujeo, Levemir,
Tresiba
I första hand i lår. Kan ges även i buk eller överarm.
MixinsulinBuken till frukost och lår eller skinkor på kvällen.
Platser där man injicerar insulin
Platser där man injicerar insulin

Hur man injicerar insulin i buk, lår eller skinkor

  • Injicera först några få enheter (E) för att kolla att kanylen fungerar och tömma den på eventuell luft.
  • Ta tag i ett hudveck med 2-3 fingrar och håll kvar under hela injektionen.
  • För in kanylen rakt in i huden och injicera.
  • Vänta ca 5-10 sek innan kanylen dras ut.
  • Variera injektionsstället med några centimeter från gång till gång för att undvika lipohypertrofi (förtjockning av fettvävnaden).
  • Injicera inte genom kläder.
  • Tjockleken på kanyler varierar och styrs av tjockleken på underhudsfettet.

Lipohypertrofi

Lipohypertrofi (fettkuddar) uppstår ofta om man injicerar på samma plats regelbundet eller om man försöker injicera insulin med trubbiga kanyler. Dessa känns som hårda knutor i huden. En lipohypertrofi kännetecknas av att ha få blodkärl i mitten och rikligt med blodkärl i kanten. Detta gör att insulin tas upp väldigt långsamt om du injicerar i mitten på en fettkudde, alternativt väldigt fort om du träffar den kärlrika kanten på fettkudden. Detta medför risk för svängande blodsocker och hypoglykemi. Upp till två tredjedelar av alla med insulinbehandlad diabetes får lipohypertrofi och det är vanligast bland personer med diabetes typ 1, vilket sannolikt beror på att de använder insulin under många år. Man kan få lipohypertrofi på alla platser där man injicerar insulin.

Om man fått lipohypertrofi skall man undvika att injicera där, varefter lipohypertrofin försvinner efter några månader. För att undvika lipohypertrofi skall man variera platsen där man injicerar insulin. Det enklaste brukar vara att man roterar injektionsplatsen enligt bilden ovan. Injicera insulin med minst en fingerbredd mellan injektionerna i samma område.

Det är viktigt att regelbundet undersöka de ställen på kroppen där du brukar injicera insulin. Leta efter knutor, svullnader eller rodnader i huden och/eller varsamt känna efter oregelbundenheter eller förhårdnader.

Smärta vid insulininjektion

Många med diabetes är oroliga över smärtan vid injektion av insulin. Det finns flera metoder som kan hjälpa till att undvika eller minimera smärta vid injektion. Oftast är det längden på kanylen som är den bakomliggande orsaken till smärtan.

Referenser

Blanco M, Hernandez MT, Strauss KW, Amaya M. Prevalencee and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injection patients with diabetes. Diabetes Meab. 2013 oct:39(5): 445-53

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!