Hypoglykemi: överdosering av insulin & lågt blodsocker

Hypoglykemi (lågt blodsocker) vid överdosering av insulin

Om man tar för mycket insulin så får man hypoglykemi (hypoglycemi), som innebär att blodsockret blir för lågt. Detta kan vara allt ifrån lite obehagligt till livshotande, beroende på hur stor överdoseringen är. Insulin måste hanteras med största försiktighet eftersom en överdos kan leda till medvetslöshet och i värsta fall död. Detta beror på att insulin är ett mycket kraftfullt hormon som kan sänka blodsockret väldigt mycket om det överdoseras.

Varför är överdos farligt?

Insulin är ett hormon som gör så att kroppens celler tar upp socker (glukos) från blodet. Då sjunker blodsockret. Kroppens celler kan inte bedöma om det är överdos av insulin utan fortsätter att ta upp socker så länge det finns insulin i blodet. Om det finns väldigt mycket insulin i blodet så tar cellerna upp väldigt mycket socker och då sjunker blodsockret. Lågt blodsocker gör att hjärnan och andra organ fungerar allt sämre. Om blodsockret blir väldigt lågt så kan man bli medvetslös och i värsta fall dö.

 

Hur kan man förhindra överdos av insulin?

Genom att dosera insulinet korrekt och detta kräver erfarenhet och kontinuerlig kontakt med sjuksköterska/läkare.

 

Vid hypoglykemi: hur kan man åtgärda en överdos?

Det är tämligen enkelt att åtgärda en överdos, nämligen genom att äta snabba kolhydrater. Snabba kolhydrater innebär socker, vilket finns i druvsocker, läsk, frukt, mjölk, juice, sockerbitar osv. Det kan ta en stund innan sockret tas upp i tarmen och hamnar i blodet och under den tiden kan du fundera på om du behöver tillkalla hjälp från personer i omgivningen, alternativt ringa ambulans. Kom ihåg att om du tagit en mycket stor överdos så kan hypoglykemin komma tillbaka även om du äter socker, och du får därför vara uppmärksam på om symptomen återkommer.

Kom ihåg att ju senare du upptäcker överdoseringen desto snabbare kolhydrater behöver du få i dig. Om du upptäcker överdoseringen tidigt och den är lindrig, så kan det räcka med att du äter lite extra helt enkelt.

 

Vilka symptom ger hypoglykemi (lågt blodsocker)?

Det är vanligt att personer med diabetes får lågt blodsockre (hypoglykemi). Personer som använder insulin kan känna av lågt socker ganska ofta och detta kallas insulinkänningar. Följande symptom kan uppkomma:

 • Svettningar
 • Darrningar
 • Hjärtklappning
 • Blekhet, svaghet
 • Hunger
 • Oro
 • Ångest
 • Sänkt uppmärksamhet, sluddrigt tal
 • Förvirring, minnesstörningar
 • Irritabilitet, oro och aggression
 • Avvikande beteende
 • Förvirring
 • Synrubbning
 • Kramper
 • Koma
 • Ibland kan symptomen likna de som ses vid stroke

 

I vilka situationer kan överdosering av insulin inträffa?

 • Om man felbedömer mängden kolhydrater i maten
 • Om man inte äter mat inom kort efter att ha injicerat insulin (snabbverkande insulin)
 • Om man av glömska injicerar två gånger för samma måltid
 • Om man föväxlar dosen eller räknar ut dosen fel
 • Om man förväxlar olika sorter insulin (dvs tar snabbverkande insulin istället för långverkande)
 • Om man har svårt att se graderingen på insulinpennan

 

Mer om insulin

Diabetes och demens

Diabetes ökar risken för demens Demens drabbar 25.000 svenskar varje år. Demens innebär att man får förändringar i hjärnan och dessa förändringar leder till att minnet och förmågan att planera och genomföra vardagssysslor försämras. Demens leder även till svårigheter att tala, svårigheter med tidsuppfattning och sämre förmåga att orientera sig. Många med demens blir även…

Läs mer

Blodsocker avgörande för risken för hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en diabeteskomplikation – blodsocker är sannolikt svaret Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom med 5-års överlevnad som är jämförbar med allvarliga former av cancer. Det är först under de senaste 5 åren som man insett hur vanligt hjärtsvikt är bland personer med typ 2 diabetes, och hur kraftig förhöjd risken är bland de…

Läs mer

Forskning från Sahlgrenska: Lågkolhydratkost minskar fettlever

Snabba och dramatiska effekter av att minska på kolhydraterna för den som har fettlever Lågkolhydratkost har blivit allt mer populärt de senaste åren och så även bland forskarna (läs mer Forskare mer intresserade av lågkolhydratkost). Nu har framstående forskare från Sahlgrenska Akademin publicerat en studie i den ansedda tidskriften Cell Metabolism där de visar att kolhydratfattig…

Läs mer

Artificiell pankreas

Artificiell pankreas Människans bukspottkörtel, som på medicinskt språk kallas pankreas, är fantastisk. Den känner av när blodsockret stiger och frisätter då insulin till blodomloppet. Insulin är ett hormon som gör att kroppens celler kan ta upp druvsocker som finns i maten och som är kroppens primära bränsle. Men bukspottkörteln kan även utsöndra glukagon, som är ett…

Läs mer

Näringslära: om kolhydrater, fett & protein i maten

Matsmältning och näringslära (nutrition): Innehåll och omsättning av näringsämnen i kroppen Matsmältning: matens innehåll samt hur vi tar upp och omsätter näringsämnen som kolhydrater, fett och protein Vi människor är fascinerande och människokroppen är ett makalöst maskineri. Varje sekund dygnet runt genomförs miljarder kemiska processer i kroppen. Dessa kemiska processer gör det möjligt för hjärtat…

Läs mer

Åderförkalkning, kolesterol & statiner – Del 1 – Om åderförkalkning

Om åderförkalkningens orsaker, betydelsen av kolesterol och effekten av läkemedel (statiner) Åderförkalkning – som på medicinskt språk kallas ateroskleros – är vår tids mest framgångsrika mördare. Ingen annan sjukdom har dödat och skadat lika många människor de senaste 70 åren. Den dominerande typen av åderförkalkning är den som drabbar hjärtats kärl och det är det vi…

Läs mer

Gå ner i vikt: en guide till kost och viktnedgång

Gå ner i vikt: jakten på den perfekta kosten för att må bra, förebygga övervikt, fetma & diabetes Under de senaste decennierna har förekomsten av övervikt, fetma och typ 2 diabetes ökat lavinartat i Sverige och resten av världen. Övervikt är den starkaste riskfaktorn för typ 2 diabetes. Dessutom orsakar övervikt leversjukdom, kranskärlssjukdom (åderförfettning i hjärtat),…

Läs mer

Om fett, mättat fett, kolhydrater & överlevnad

PURE: ett mästerverk som belyser hur matens fett, kolhydrater och proteiner påverkar blodfetter, blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och död Om du är intresserad av kost, hjärt-kärlsjukdom och folkhälsa är PURE en njutning. PURE, som är en av tidernas största epidemiologiska studie, initierades av Salim Yusuf, som är en av vår tids mest framgångsrika forskare. Salim Yusufs forskning,…

Läs mer

Allt om blodsocker (glukos) och HbA1c

Blodsocker, HbA1c och glukosmätare Vad är blodsocker, glukos, blodglukos? Kärt barn har många namn, vilket även gäller för socker. I människokroppen är det glukos vi kallar socker. Glukos är en sockerart och det är den enda sockerarten som kroppens celler kan använda för att framställa energi. När vi säger blodsocker, blodglukos, eller socker i blodet, så…

Läs mer

Fysisk aktivitet: effekt på blodsocker, metabolism, riskfaktorer & hjärt-kärlsjukdom

Fysisk aktivitet: Hur påverkas blodsocker, metabolism, riskfaktorer och hjärt-kärlsjukdom vid typ 2 diabetes I årtionden har fysisk aktivitet (motion, träning) varit en hörnsten i behandlingen av diabetes, övervikt och fetma. Fysisk aktivitet och ändrade matvanor (kost) är de medel som en person omedelbart kan tillgripa för att förbättra sin hälsa, minska övervikt och därmed risken…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.