Hypoglykemi: överdosering av insulin & lågt blodsocker

Hypoglykemi (lågt blodsocker) vid överdosering av insulin

Om man tar för mycket insulin så får man hypoglykemi (hypoglycemi), som innebär att blodsockret blir för lågt. Detta kan vara allt ifrån lite obehagligt till livshotande, beroende på hur stor överdoseringen är. Insulin måste hanteras med största försiktighet eftersom en överdos kan leda till medvetslöshet och i värsta fall död. Detta beror på att insulin är ett mycket kraftfullt hormon som kan sänka blodsockret väldigt mycket om det överdoseras.

Varför är överdos farligt?

Insulin är ett hormon som gör så att kroppens celler tar upp socker (glukos) från blodet. Då sjunker blodsockret. Kroppens celler kan inte bedöma om det är överdos av insulin utan fortsätter att ta upp socker så länge det finns insulin i blodet. Om det finns väldigt mycket insulin i blodet så tar cellerna upp väldigt mycket socker och då sjunker blodsockret. Lågt blodsocker gör att hjärnan och andra organ fungerar allt sämre. Om blodsockret blir väldigt lågt så kan man bli medvetslös och i värsta fall dö.

Hur kan man förhindra överdos av insulin?

Genom att dosera insulinet korrekt och detta kräver erfarenhet och kontinuerlig kontakt med sjuksköterska/läkare.

Vid hypoglykemi: hur kan man åtgärda en överdos?

Det är tämligen enkelt att åtgärda en överdos, nämligen genom att äta snabba kolhydrater. Snabba kolhydrater innebär socker, vilket finns i druvsocker, läsk, frukt, mjölk, juice, sockerbitar osv. Det kan ta en stund innan sockret tas upp i tarmen och hamnar i blodet och under den tiden kan du fundera på om du behöver tillkalla hjälp från personer i omgivningen, alternativt ringa ambulans. Kom ihåg att om du tagit en mycket stor överdos så kan hypoglykemin komma tillbaka även om du äter socker, och du får därför vara uppmärksam på om symptomen återkommer.

Kom ihåg att ju senare du upptäcker överdoseringen desto snabbare kolhydrater behöver du få i dig. Om du upptäcker överdoseringen tidigt och den är lindrig, så kan det räcka med att du äter lite extra helt enkelt.

Vilka symptom ger hypoglykemi (lågt blodsocker)?

Det är vanligt att personer med diabetes får lågt blodsockre (hypoglykemi). Personer som använder insulin kan känna av lågt socker ganska ofta och detta kallas insulinkänningar. Följande symptom kan uppkomma:

 • Svettningar
 • Darrningar
 • Hjärtklappning
 • Blekhet, svaghet
 • Hunger
 • Oro
 • Ångest
 • Sänkt uppmärksamhet, sluddrigt tal
 • Förvirring, minnesstörningar
 • Irritabilitet, oro och aggression
 • Avvikande beteende
 • Förvirring
 • Synrubbning
 • Kramper
 • Koma
 • Ibland kan symptomen likna de som ses vid stroke

I vilka situationer kan överdosering av insulin inträffa?

 • Om man felbedömer mängden kolhydrater i maten
 • Om man inte äter mat inom kort efter att ha injicerat insulin (snabbverkande insulin)
 • Om man av glömska injicerar två gånger för samma måltid
 • Om man föväxlar dosen eller räknar ut dosen fel
 • Om man förväxlar olika sorter insulin (dvs tar snabbverkande insulin istället för långverkande)
 • Om man har svårt att se graderingen på insulinpennan

Mer om insulin

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.