Diarré och förstoppning vid diabetes

Nervskador i mag-tarmkanalen orsakar diarré och förstoppning vid diabetes

Att diabetes kan orsaka hjärtattack, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar är känt för de flesta. Däremot är det inte lika många som vet att diabetes kan påverka funktionen i mag-tarmkanalen. Mag-tarmkanalen innehåller nämligen nerver och dessa nerver behövs för att styra mag-tarmkanalens funktion. Tarmarna tar emot signaler från hjärnan och påverkas även av hormoner i kroppen. Vissa signaler leder till att magsäcken och tarmarna börjar arbeta, medan andra signaler uppmanar magsäck och tarmar till att vila.

Vi kan inte påverka dessa nerver med vår vilja, utan de styrs automatiskt. Denna typ av nerver, dvs nerver som är bortom vår kontroll, kallas autonoma nerver. Som beskrivet tidigare i kapitlet om neuropati (nervskador) så kan autonoma nerver skadas av diabetes och detta är en av orsakerna till problem med förstoppning och diarré vid diabetes.

Vi kan inte påverka dessa nerver med vår vilja, utan de styrs automatiskt. Denna typ av nerver, dvs nerver som är bortom vår kontroll, kallas autonoma nerver. Som beskrivet tidigare i kapitlet om neuropati (nervskador) så kan autonoma nerver skadas av diabetes och detta är en av orsakerna till problem med förstoppning och diarré vid diabetes.

Utöver nervskador så kan diabetes leda till åderförkalkning (åderförfettning) i mag-tarmkanalens blodkärl och detta försämrar blodflödet till magsäck och tarmar. Det innebär att rubbningar i mag-tarmkanalens funktion är en komplikation till diabetes.

Självklart kan dock personer med diabetes, liksom övriga individer, drabbas av andra orsaker till diarré och förstoppning. Flera läkemedel som ges vid diabetes har just diarré och förstoppning som biverkningar.

Nervskador (neuropati) i mag-tarmkanalen

Ungefär 50% av alla med diabetes har någon form av neuropati (nervskador). Detta har diskuterats i detalj i kapitlet om neuropatier. Neuropati kan uppkomma när som helst under sjukdomsförloppet; ju längre man haft diabetes och ju högre blodsocker man har, desto högre är risken för neuropati.

Om neuropatin drabbar nerverna i magsäcken och tarmarna så påverkas funktionen i dessa organ. Då kan maten inte bearbetas normalt. Magsäcken och tarmarna får svårare att dra ihop sig (vilket krävs för matsmältningen) och upptag av näringsämnen blir svårare. Detta orsakar oftast förstoppning men emellanåt får man även diarré, särskilt på natten.

Förstoppning

Förstoppningen beror på att tjocktarmens förmåga att dra ihop sig och skjuta maten framåt blir sämre vid neuropati. Passagen genom tjocktarmen går alltså långsammare och detta leder till att mer vätska hinner tas upp i tjocktarmen. När vätskan tas upp så blir avföringen hård och man blir förstoppad.

Diarré

Tunntarmen kan också bli sämre på att skjuta maten framåt. Då kvarstannar maten längre än normalt i tunntarmen, vilket kan leda till att bakterier (som vi normalt har i tunntarmen) ökar i antal. Detta kan leda till diarré. Dessutom kan nervskador i tjocktarmen även leda till att maten passerar för fort i tjocktarmen, så att vätskan inte hinner absorberas och då får man också diarré.

Diarrén som orsakas av neuropati uppstår oftast under natten. Diarrén gör inte ont. Vissa individer kan få inkontinens. Det är vanligt att diarrén kommer attackvis och däremellan kan man ha normal avföring, alternativt förstoppning.

Läkemedel som orsakar diarré eller förstoppning

Metformin är sannolikt det mest använda läkemedlet vid diabetes. Metformin sänker blodsockret och gör att kroppens känslighet för insulin stiger. Tyvärr kan metformin leda till illamående och diarré i början av behandlingen. Metformin kan också orsaka illamående och diarré när man ökar dosen. Dessa biverkningar brukar dock försvinna efter ett par dagar eller veckor.

Andra läkemedel som kan orsaka diarré är som följer:

  • Januvia (sitagliptin)
  • Onglyza (Saxagliptin)
  • Glyset (Miglitol)
  • Trajenta (Linagliptin)
  • Akarbos

Typ 1 diabetes och glutenintolerans (celiaki)

Personer med typ 1 diabetes drabbas oftare av glutenintoleras (celiaki). Om man har glutenintolerans så kan man inte äta gluten, vilket är ett protein som finns i vete, råg och korn. Gluten orsakar en inflammatorisk reaktion i tarmen och denna leder till diarré.

Övriga orsaker till diarré och förstoppning vid diabetes

Man kan även få lös avföring av sötningsmedel som maltitol, mannitol, sorbitol och xylitol. Dessa sötningsmedel tillhör den kemiska gruppen sockeralkoholer. Vår mag-tarmkanal kan inte bryta ner sockeralkoholer, vilket gör att de går vidare till tjocktarmen där de drar ut vatten till tarmen, vilket leder till lös avföring.

Observera att personer med diabetes kan få förstoppning och diarré av samma skäl som personer utan diabetes. Detta inkluderar infektioner, inflammatoriska tarmsjukdomar (Crohns sjukdom, IBD), tumörer m fl.

Hur behandlas diarré orsakad av neuropati?

Först och främst måste man fastställa att diarrén beror på neuropati. Detta kräver att man gör en utredning som utesluter övriga (och potentiellt behandlingsbara) orsaker till diarré.

För att behandla diarrén finns bland annat följande alternativt:

  • Bra blodsockerkontroll är alltid första steget i behandling av diabeteskomplikationer.
  • Loperamid (Imodium) är en tablett som minskar diarré
  • Mat som är fiberrik kan minska diarrésymptom
  • Bulkmedel kan minska diarrésymptom.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.