Allergier

allergier reaktioner immunitet-
Allergier är ett antal tillstånd som orsakas av överkänslighet i immunsystemet mot typiskt ofarliga ämnen i miljön. Dessa främmande ämnen kallas allergener. De kan bestå av sällskapsdjur, vissa livsmedel eller pollen. Dessa sjukdomar inkluderar hösnuva, födoämnesallergier, atopisk dermatit, allergisk astma och anafylaxi. Symtom kan omfatta röda ögon, kliande utslag, nysningar, en rinnande näsa, andfåddhet eller svullnad.

Allergi

Allergi är en av våra stora folksjukdomar och de vanligaste allergierna är pälsdjurs- och pollenallergi. Flera andra utvecklar allergiska reaktioner mot födoämnen eller kvalster. En allergi innebär att immunförsvaret reagerar mot ett oskadligt ämne men uppfattar detta som främmande för kroppen, dessa ämnen kallas för allergener på medicinskt språk. Allergener finns exempelvis i vissa livsmedel, pollen eller sällskapsdjur.

De bakomliggande orsakerna till allergiska reaktioner är inte helt klarlagda men risken ökar om en eller båda föräldrar haft allergier, forskning visar att livsstil och miljö också påverkar risken att utveckla allergier.

Ditt immunsystems arbetar ständigt för att hålla dig frisk genom att bekämpa skadliga ämnen för kroppen (patogener). Immunförsvaret skyddar kroppen genom att attackera alla ämnen den tror kan försätta kroppen i fara. Beroende på allergenet kan detta svar innebära inflammation, nysning eller en mängd andra symtom.

När immuncellerna i blodet, mag-tarmkanalen, huden eller luftvägarna kommer i kontakt med ämnen som de uppfattar som främmande ämnen (allergener) så utvecklar immuncellerna (makrofager, B-celler) antikroppar. Nästa gång kroppen kommer i kontakt med allergenet så finns antikroppar redo att frisättas direkt efter immuncellerna, vilket utlöser en snabb allergisk reaktion.

Ditt immunförsvar anpassar sig normalt till din omgivning. Till exempel, när din kropp möter något som husdjur, bör den inse att det är ofarligt. Hos personer med allergier uppfattar immunsystemet ämnen som hårstrå och andra partiklar från husdjuret som en yttre inkräktare som hotar kroppen och därför väljer immunförsvaret att attackera de allergenen.

Allergier är vanliga, ifall din allergi är säsongsbunden uppstår symptomen bara under vissa delar av året, medan annan allergi ger besvär året runt. Det finns flera behandlingar som kan hjälpa dig att undvika eller minska intensiteten på dina symtom.

Symtom på allergi

Allergiska reaktioner i luftvägarna (näsan, svalget och lungorna) leder oftast till symptom som påminner om förkylning. Om du ofta får rinnsnuva, nästäppa, nysningar, klåda runt näsan och ögonen så kan du vara allergiskt mot något i din omgivning. Symptomen varierar beroende på vilken typ av allergi du har, hur känslig du är och hur stor mängd utav allergenet som du exponeras för. Om du tar något läkemedel före en förväntad allergisk reaktion kan du fortfarande uppleva några av dessa symtom, men intensiteten på symptomen är vanligtvis lägre än utan mediciner.

Allergiska symptom delas vanligtvis upp grupper beroende på vilken del av kroppen som drabbas.

Vanliga symptom vid allergi

 • Rinnsnuva (vattning och klart sekret)
 • Nästäppa
 • Nysningar
 • Klåda
 • Rinnande och kliande ögon
 • Trötthet
 • Symptom uppstår oftast inom några minuter från det att man kommit i kontakt med det retande ämnet (allergen)

Hösnuva (allergisk rinit)

När allergenen fastnar i näsans slemhinna uppstår immunreaktionen redan i näsan, detta ger upphov till upprepade nysningar, rinnsnuva, nästäppa, klåda runt näsan, och kliande och rinnande ögon. Den vanligaste orsaken till allergisk rinit är björk- och gräspollen. Nästan 75% av alla individer med allergi utvecklar symptom från näsan och ögonen.

Allergisk konjunktivit

Ögonen reagerar på ett allergen och blir inflammerade. Kliande, röda, rinnande och svullna ögon är vanliga symtom på allergisk konjunktivit. Dessa symptom kan utlösas av pollen, kvalster, husdjur, men förekommer ofta under pollensäsongen. som ofta uppstår under pollensäsongen.

Atopisk dermatit

Atopisk dermatit eller atopisk eksem är en hudsjukdom som är vanliga hos barn. Atopiskt eksem innebär att man utvecklar rodnande, kliande utslag i knän, ansikte eller armbåge, detta kan leda till att huden blir torr och flagnar. Ibland kan det komma vätska ur eksemet men oftast är det väldigt torrt. Ibland kan eksemet vätska sig och ibland är det väldigt torrt. Före ett års ålder brukar utslagen debutera på kinderna och från två års ålder brukar de sätta sig i armvecken eller knävecken.

Hos tonåringar och vuxna kan eksemet fortfarande sitta i armvecken och knävecken, men oftast har äldre personer en annorlunda utbredning. De kan utveckla dermatit på händerna, halsen och i ansiktet.

Födoämnesallergier

Matallergier kan utlösa svullnad, nässelfeber, illamående, trötthet och mer. Det kan ta ett tag för en person att inse att de har en matallergi. Om du får en allvarlig reaktion efter en måltid och du inte är säker på varför, kontakta läkare omedelbart. De kan hitta den exakta orsaken till din reaktion eller hänvisa dig till en specialist.

Födoämnesallergi kan leda till diarré, magsmärtor, viktnedgång, illamående och kräkningar.

Säsongsallergier

Symptomen inkluderar nästäppa, rinnande näsa och svullna ögon. För det mesta kan du hantera dessa symtom hemma med hjälp av receptfria läkemedel. Kontakta din läkare om dina symtom blir ohanterliga.

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi)

Allvarliga allergier kan orsaka anafylaxi. Detta är en livshotande nödsituation som kan leda till andningssvårigheter, yrsel, kraftigt blodtrycksfall och medvetslöshet. Vid anafylaxi frisätter immuncellerna en otroligt stor mängd antikroppar mot allergenet vilket leder till en kraftig reaktion från immunförsvaret, detta leder i sin tur till blodtrycksfall och svullnad i luftvägarna. Om du upplever dessa symtom efter att ha kommit i kontakt med ett eventuellt allergen, sök omedelbart medicinsk hjälp. Vid kraftig anafylaxisk reaktioner brukar vanligtvis luftvägarna (halsen, munnen, tungan, läppar) svullna upp först.

Symptom vid anafylaxi

 • Klåda
 • Nässelutslag
 • Svullna läppar, ögon, mun och svalg
 • Yrsel
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Andningssvårigheter
 • Dödsångest
 • Medvetslöshet

Allergiska hudreaktioner

Hudallergier kan vara ett tecken eller symptom på allergi, men det kan också vara det direkta resultatet av exponering för ett allergen. Att äta en mat du är allergisk mot kan till exempel orsaka flera symtom. Du kan uppleva stickningar i munnen och halsen, och du kan också utveckla hudutslag.

Kontaktdermatit är dock resultatet av att din hud kommer i direkt kontakt med ett allergen. Detta kan hända om du rör något du är allergisk mot, till exempel en rengöringsprodukt eller klädesplagg.

Nässelutslag

Nässelutslag visar sig som upphöjda kliande utslag, som är ljusröda eller har samma färg som huden. De kan variera i form, från små enstaka utslag till stora sammanhängande områden. Typiskt för nässelutslag är att de snabbt kan ändra både form och plats utan att lämna några märken efter sig när de försvinner.

Nässelutslag ser ut som upphöjda, ljusröda och kliande utslag, i vissa fall har utslagen samma färg som huden. De varierar i form och storlek, från små enstaka upphöjningar i huden till stora sammanhängande områden. Nässelutslag uppstår vanligtvis snabbt men försvinner även fort och lämnar i princip aldrig några märken efter sig.

Symptom vid allergiska hudreaktioner

 • Hudutslag: Hudområden blir irriterade, röda eller svullna och kan vara smärtsamma eller kliande.
 • Eksem: Hudfläckar blir inflammerade och kan klia och blöda.
 • Kontakt dermatit: Röda, kliande fläckar av huden utvecklas nästan omedelbart efter kontakt med ett allergen.
 • Halsont: Svalg eller hals blir irriterad eller inflammerad.
 • Nässelfeber Röda, kliande och upphöjda hudförändringar av olika storlekar och former utvecklas på ytan av huden.
 • Svullna ögon: Ögon kan rinna eller klia och se svullna ut.
 • Klåda: Det finns irritation eller inflammation i huden.
 • Brännande: Hudinflammation leder till obehag och stickande känslor på huden.

Orsaker till allergiska reaktioner

Forskare vet inte exakt varför immunsystemet orsakar en allergisk reaktion när en normalt ofarlig främmande substans kommer i kontakt med kroppen. De antikroppar som frisätts vid allergiska reaktioner heter IgE-antikroppar, därför kallas de vanligtvis för IgE-medierade allergier.

Andra substanser som frigörs från immuncellerna

 • Histamin
 • Prostaglandiner
 • Tromboxan A2
 • Kininer
 • Katekolaminer
 • Leukotriener

Allergier har en genetisk komponent. Det betyder att allergier kan nedärvas från föräldrar till barn. De vanligaste allergierna har nog en genetisk komponent, men specifika allergier mot exempelvis enstaka födoämnen nedärvs inte. Till exempel, om din mamma är allergisk mot skaldjur, betyder det inte nödvändigtvis att du också kommer att vara det.

Kort fakta om ärftlighet och allergi

Barn som har en föräldrar med allergi har en 20 procent ökad risk att utveckla allergi. Om båda föräldrarna har allergiska besvär, men olika allergier så ökar barnets risk till 40 procent. I vissa fall har båda föräldrarna samma allergi, risken att barnet utvecklar samma allergi ökar då till cirka 70 procent.

Vanliga allergener

 • Animaliska produkter: Dessa inkluderar husdjur, kvalster och kackerlackor.
 • Läkemedel: Flera läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner.
 • Livsmedel: Vete, nötter, mjölk, skaldjur och äggallergier är vanliga.
 • Insektsstick: Dessa inkluderar bin, getingar och myggor.
 • Mögel: Luftburna sporer från mögel kan utlösa en reaktion.
 • Växter: Pollens från gräs, ogräs och träd.
 • Andra allergener: Latex, som ofta finns i latexhandskar och kondomer, och metaller som nickel är också vanliga allergener.

Astma och allergier

Det finns en stark koppling mellan astma och allergi, ungefär 80 procent av alla individer med astma har besvär med allergisk rinit, och ungefär 70 procent av alla med allergi kan uppleva astmasymptom vid olika situationer. Astma är en kronisk lungsjukdom som orsakar sammandragningar i luftrören och ökad inflammation i luftrören. Astma yttrar sig som andningssvårigheter, pipande och väsande i bröstet, andfåddhet och hosta.

Behandling mot allergi

Allergibehandling innehåller ofta mediciner som antihistaminer för att kontrollera symtom. Läkemedlet säljs receptfritt.

Läkemedel mot allergi

 • Peroralt eller lokala antihistaminer som difenhydramin (Desentol)
 • Steroider (lokala och systemiska)
 • Cetirizin
 • Loratadin (Claritin)
 • Kromoner (natriumkromoglikat)
 • Avsvällande medel
 • Immunterapi (AIT)

Många väljer immunterapi. Detta innebär flera injektioner under några år för att hjälpa kroppen att vänja sig vid din allergi. Framgångsrik immunterapi kan förhindra allergiska symptom från att återvända.

Adrenalin vid nödsituation

Om du har en allvarlig, livshotande allergisk reaktion (anafylaxi), bär en akut adrenalininjektion tillföras. Injektionen motverkar allergiska reaktioner tills medicinsk hjälp anländer. Vanliga märken av denna behandling inkluderar EpiPen och Twinject.

Vissa allergiska reaktioner är en medicinsk nödsituation. Förbered dig för dessa nödsituationer genom att känna till tidiga symptom på allergisk reaktioner och hur du ska förhindra detta.

Naturläkemedel för allergier

Många naturläkemedel och kosttillskott marknadsförs som en behandling och även ett sätt att förebygga allergier. Diskutera dessa med din läkare innan du provar dem. Vissa naturliga behandlingar kan faktiskt innehålla andra allergener och göra dina symtom värre.

Till exempel använder vissa torkade té blommor och växter som är nära besläktade med växter som kan orsaka allvarlig nysning. Detsamma gäller för eteriska oljor. Vissa människor använder dessa oljor för att lindra vanliga symptom på allergier, men eteriska oljor innehåller fortfarande ingredienser som kan orsaka allergier.

Diagnostisera allergi

Din läkare kan diagnostisera allergier på flera sätt. Först kommer din läkare att fråga om dina symtom och utföra en fysisk undersökning. De kommer att fråga om något ovanligt du kan ha ätit nyligen och eventuella ämnen du kan ha kommit i kontakt med. Om du till exempel har utslag på händerna, kan din läkare fråga om du nyligen sätter på latexhandskar.

Slutligen kan ett blodprov och hudtest bekräfta eller diagnostisera allergener din läkare misstänker att du har.

Allergi blodprov

Din läkare kan beställa ett blodprov. Ditt blod kommer att testas med avseende på förekomst av allergiframkallande antikroppar som kallas immunoglobulin E (IgE). Dessa är celler som reagerar på allergener. Din läkare kommer att ordinera ett blodprov för att bekräfta en diagnos.

Hudtest

Din läkare kan också hänvisa dig till en läkare som specialiseras sig på allergiska sjukdomar (allergolog) för testning och behandling. Ett hudtest är en vanlig undersökning som utförs av allergologer.

Under detta test prickas eller repas din hud med små nålar som innehåller potentiella allergener. Din huds reaktion dokumenteras noggrant. Om du är allergisk mot ett visst ämne blir din hud röd och inflammerad.

Förebyggande av symtom

Det finns inget sätt att förhindra allergier men det finns sätt att förhindra att symtomen uppstår. Det bästa sättet att förhindra allergiska symptom är att undvika allergener som utlöser dem. Att undvika allergener är det mest effektiva sättet att förhindra födoämnesallergier.

Att förebygga säsongsallergier, innebär att minska kontakten med allergener genom att känna till var allergenerna finns och hur man undviker dem. Om du till exempel är allergisk mot damm kan du hjälpa till att minska symtomen genom att installera riktiga luftfilter i ditt hem, få dina luftkanaler professionellt rengjorda och dammsuga och rengöra ditt hem regelbundet.

Korrekt allergitestning kan hjälpa dig att identifiera dina exakta utlösare, vilket gör att dem blir lättare att undvika.

Astma och allergier

Astma är ett vanligt andningsproblem. Det försvårar andningen och kan begränsa luftpassagen i lungorna.

Astma är nära besläktad med allergier. Faktum är att allergier kan göra befintlig astma värre. Det kan också utlösa astma hos en person som aldrig har haft sjukdomen.

När dessa tillstånd uppstår tillsammans är det ett tillstånd som kallas allergisk astma eller atopisk astma. Allergisk astma drabbar cirka 60 procent av personer som har astma västvärlden.

Allergier vs. förkylning

Rinnande näsa, nysning och hosta är vanliga symptom vid allergier. De råkar också vara vanliga symptom vid förkylning och bihåleinflammation. Faktum är att dechiffrera mellan symptomen kan vara svårt.

Ytterligare tecken och symtom på förhållandena kan dock hjälpa dig att skilja mellan de tre. Till exempel kan allergier orsaka utslag på huden och kliande ögon. Förkylningen kan leda till kroppsvärk, mer ihållande feber. En bihåleinflammation ger vanligtvis tjock, gul sekret från näsan.

Allergier kan påverka ditt immunförsvar negativt, vilket gör dig mer benägna att ta upp virus du kommer i kontakt med. Detta inkluderar virusen som orsakar förkylning.

Allergier och spädbarn

Hudallergier är vanligare hos yngre barn idag än de var för bara några decennier sedan. Hudallergier minskar dock när barn blir äldre. Andnings- och matallergier blir vanligare när barn blir äldre.

Allergier, blodsocker och diabetes

Allergier kan slå till under vilken säsong som helst. Människor kan vara allergiska mot damm, pollen, djur, vissa livsmedel och andra vanliga miljöfaktorer. Eftersom personer med diabetes är särskilt utsatta för allergier, är det viktigt att upptäcka allergener och hur man minimerar symtomen.

Allergier och diabetes är både autoimmuna sjukdomar

Allergier är en autoimmun sjukdom precis som typ 1 diabetes. Många personer med typ 1 eller typ 2 diabetes kan också ha allergier. Kroppens naturliga svar på allergener är att bekämpa dem. Som ett resultat upplever du symtom som nysning, rinnande ögon, nästäppa och torr hals.

Vätskebrist: Allergier och diabetes

Allergier kan orsaka att din kropp blir uttorkad. När personer med diabetes drabbas av vätskebrist kan det leda till fluktuerande blodsockernivåer och en förhöjd hjärtfrekvens. Drick mer vatten hela dagen för att förhindra frisättning av histaminer. Din kropp frigör histamin för att bromsa vätskeförlusten, men detta även utlöser allergiska symptom.

Läkemedel mot allergi och blodsockernivåer

Vissa mediciner mot allergier kan höja dina blodsockernivåer. Diskutera detta med din läkare innan du tar receptbelagda läkemedel mot allergier. Vissa allergiska reaktioner kräver steroider för att dämpa symptomen, kortikosteroider har en positiv inverkan på allergier eftersom det dämpar immunförsvaret men det leder även till kraftig frisättning av socker från levern, vilket i sin tur leder till stigande blodsockernivåer. Personer som tar steroider (betapred) och samtidigt har diabetes bör kontrollera sina blodsockernivåer med jämna mellanrum.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.