Förkylning och influensa

virus förkylning influensa
Förkylning och influensa är båda smittsamma virusinfektioner som i princip alltid drabbar luftvägarna. Det finns ungefär 200 virusarter som ger upphov till förkylning medan influensan är en sjukdom som orsakas av influensa A- eller B-virus. Influensa förekommer oftast på vintern och symtomen mellan förkylning och influensa liknar varandra men symptom vid influensa är mycket värre.

Viktigt: Läs mer om Coronavirus (Covid 19) här.

Vad är skillnaden mellan en förkylning och influensa?

Förkylningen och influensa är båda infektionssjukdomar som orsakas av olika virus. Dessa infektioner drabbar kroppens luftvägar, vilket innehär näsan, svalget, bihålor, luftstrupen och lungorna. En förkylning och influensa ger upphov till relativt liknande symptom, däremot är det olika virusarter som orsakar dessa infektion. Symptomen skiljer sig en aning mellan dessa två infektioner därför kan det vara klokt att lära sig identifiera symptomen och hur det skiljer sig mellan förkylning och influensa, på så vis kan du minska besvären, påskynda återhämtningen och förhoppningsvis minska risken att drabbas av dessa virusinfektioner i framtiden.

Förkylning och influensa delar dessa symtom

 • Rinnande eller täppt näsa
 • Nysningar
 • Värk i kroppen
 • Allmän trötthet

Som regel är symptomen vid influensa allvarligare än förkylningssymptom. Förkylning orsakar sällan andra hälsotillstånd eller problem medan influensa kan leda till bihåleinflammation, öroninfektioner, lunginflammation och i vissa fall även blodförgiftning (sepsis). Influensa är särskilt farligt för äldre individer som dessutom redan lider av andra medicinska sjukdomstillstånd. Influensan kan leda till en allvarlig försämring av andra sjukdomar och i somliga fall kan detta leda till förtida död.

I vissa fall behöver du träffa en läkare för att avgöra om dina symtom beror på en förkylning eller influensa, fast med lite kunskap om förkylning och influensa så kan du lära dig skilja mellan infektionerna själv. Din läkare kan ordinera undersökningar och prover för att hjälpa till med diagnostiseringen av din misstänkta virusinfektion.

Ifall din husläkare bedömer att du drabbats av en förkylning behöver du bara behandla dina symtom tills viruset försvinner från kroppen. Dessa behandlingar kan inkludera användning av receptfria läkemedel som febernedsättande, smärtstillande, anti-inflammatoriska, bra kostvanor med vitaminer och god vätskeersättning.

Läkemedel som används mot influensa kan minska sjukdomens svårighetsgrad och förkorta tiden du är sjuk, om det intages tidigt i viruscykeln, detta innebär att medicinerna är relativt effektlösa om de används några dagar efter du drabbats av infektionen. Vila och vätskeersättning är väldigt viktigt för individer som drabbats av influensa.

Förkylning

Den vanliga förkylningen är en virusinfektion i övre luftvägarna som främst påverkar näsan. Halsen, bihålorna och struphuvudet kan också påverkas. Tecken och symtom kan uppträda mindre än två dagar efter exponering för viruset. Dessa kan innefatta hosta, ömhet i svalget, rinnande näsa, nysningar, huvudvärk och feber. Människor återhämtar sig vanligtvis efter sju till tio dagar, men vissa symtom kan pågå i upp till tre veckor. Ibland kan de med andra hälsoproblem utveckla lunginflammation.

Väl över 200 virusstammar kan leda till att du blir förkyld, men rhinovirus är den vanligaste virusarten som orsakar förkylning. Dessa virusarter sprids genom luften under nära kontakt med smittade personer eller indirekt genom kontakt med föremål i miljön, följt av överföring till mun eller näsa.

Riskfaktorer för förkylning inkluderar

 • Dålig sömn
 • Psykisk stress
 • Dåliga kostvanor
 • Nedsatt immunförsvar till följd av olika sjukdomar
 • Läkemedel som hämmar immunförsvaret

Symtomen beror främst på kroppens immunsvar mot infektionen snarare än på vävnadsförstörelse av virusen själva. Däremot kan de som drabbats av influensa visa liknande symtom som personer med influensa, men symtomen är oftast svårare vid infuelnsa. Dessutom är influensa inte lika förknippat med en rinnande näsa.

Det finns inget vaccin mot förkylning. Enklaste metoderna för förebyggande av förkylning är handtvätt; inte röra ögon, näsa eller mun med otvättade händer; och hålla sig borta från förkylda människor. Vissa bevis stöder användningen av ansiktsmasker. Det finns inte heller något botemedel, men symptomen kan behandlas. Zink kan minska varaktigheten och svårighetsgraden av symtomen om behandling påbörjas strax efter symtomdebut. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen kan hjälpa till mot värk. Antibiotika bör dock inte användas och det finns inga goda bevis för hostmedicin.

Förkylningen är den vanligaste infektionssjukdomen hos människor. Den genomsnittliga vuxna individen får två till tre förkylningar per år, medan den genomsnittliga barnet kan få sex till åtta. Infektioner förekommer vanligare under vintern. Dessa infektioner har funnits under hela mänsklighetens historia.

Vad är influensa?

Influensa är ett vanligt smittsamt virus som sprids via luften, viruspartiklarna kommer in i en annan persons kropp antingen via munnen, näsan eller ögonen. Därifrån tar viruset tag och börjar utvecklas.

Varje år sprider sig influensan över Sverige. Vinter är influensans lågsäsong, med en topp i februari. Men du kan smittas med influensan när som helst på året.

Många stammar av influensan existerar. Läkare och forskare bestämmer vilka stammar av viruset som är vanligast varje år. Dessa stammar används sedan för att producera vacciner. Ett influensavaccin är ett av de enklaste och mest effektiva sätten att förhindra en influensainfektion.

Är influensan smittsam?

Om du har influensa, smittar du. Många människor är smittsamma och kan sprida viruset så tidigt som en dag innan de visar symptom. Du kan med andra ord smitta någon annan med viruset innan du ens inser att du är sjuk.

Du kan fortfarande vara smittsam fem till sju dagar efter att dina symtom har uppstått. Små barn är ofta smittsamma i mer än sju dagar efter det att symtomen först uppträder. Människor som har ett svagt immunförsvar kan också uppleva virussymtomen längre.

Om du har influensa, stanna hemma. Gör din del för att förhindra spridning av viruset till andra människor. Om du får diagnosen, varna någon du kom i kontakt med dagen innan dina symptom dök upp.

En illustration som visar hur influensapartiklar ser ut

Finns det medicin för influensan?

Läkemedel som kallas ”antivirala” läkemedel kan behandla influensan. Du kan inte köpa dessa mediciner över disk på ett apotek. De är endast tillgängliga på recept, och du måste besöka en läkare eller vårdgivare för att få ett recept.

Antivirala läkemedel som används för att behandla influensan kan hjälpa till att lindra symtomen. De kan också förkorta influensans längd med en dag eller två. Att ta antivirala läkemedel kan hjälpa om du får influensa, men dessa läkemedel har också biverkningar.

Symtom vid influensa

Feber

Influensa orsakar nästan alltid en ökning av din kroppstemperatur, även känt som feber. Feber som uppstår till följd av influensa varierar från låggradig feber runt 37,8 °C till så hög som 40 °C.

Även om det är alarmerande är det inte ovanligt att små barn har högre feber än vuxna. Om du misstänker att ditt barn har influensa, kontakta din läkare.

Du kan känna dig ”febrig” när du har en förhöjd temperatur. Symptomen inkluderar frossa, svettningar eller att vara kall trots kroppens höga temperatur. Febern varar oftast i mindre än en vecka, vanligtvis runt tre till fyra dagar.

Hosta

En torr, ihållande hosta är vanlig vid influensa. Hostan kan förvärras, bli obekväm och smärtsam. Du kan också uppleva andfåddhet eller obehag i bröstet under denna tid. Hosta som beror på influensa kan pågå i ungefär två veckor.

Muskelvärk

Influensarelaterad muskelvärk är vanligast i nacke, rygg, armar och ben. De kan ofta vara svåra, vilket gör det svårt att röra sig även när de försöker utföra enkla uppgifter.

Huvudvärk

Ditt första symptom på influensa kan vara en allvarlig huvudvärk. Ibland ingår ögonsymptom, inklusive ljus och ljudkänslighet, tillsammans med huvudvärk.

Trötthet

Trötthet och känsla av svaghet kan vara ett tecken på många sjukdomstillstånd och andra förhållanden. Vid influensa uppstår oftast en uttalad trötthet som gör en sängliggandes.

Influensavaccination

Influensa är ett allvarligt virus som leder till många komplikationer, sjukskrivningar, frånvaro från skola och sjukhusinläggningar varje år. Du behöver inte vara ung eller ha ett nedsatt immunförsvar för att bli allvarligt sjuk av infektionen. Friska människor kan bli sjuka från influensan och sprida den till vänner och familj.

I vissa fall kan influensan till och med vara dödlig. Influensarelaterade dödsfall är vanligast hos personer som är 65 år och äldre men kan ses hos barn och unga vuxna.

Det bästa och mest effektiva sättet att undvika influensa och förhindra spridning är att få en vaccination. Influensavaccinet är tillgängligt som och injiceras under huden. Ju fler människor som blir vaccinerade mot influensan, desto mindre kan influensan sprida sig. Vaccination kan också bidra till att förkorta tiden du är sjuk och kan minska symtomen.

Hur fungerar influensavaccination?

För att tillverka vaccinet väljer forskare influensavirusets stammar som är vanligast under den kommande influensasäsongen. Miljontals vacciner med dessa stammar produceras och distribueras.

När du får vaccinet börjar kroppen producera antikroppar mot virusstammar. Dessa antikroppar ger skydd mot viruset. Om du kommer i kontakt med influensaviruset vid ett senare tillfälle kan du undvika infektion eftersom immunförsvaret är förberett och redo att angripa viruset tidigt.

Du kan bli sjuk om du hamnar i kontakt med en annan virusstam. Men symtomen blir mindre allvarliga eftersom du hade vaccinationen.

Vem ska erbjudas influensavaccination?

Läkare rekommenderar att alla över sex månaders ålder får influensavaccinet. Detta gäller särskilt för personer som har hög risk att drabbas av komplikationer om de väl får influensan.

Individer med hög risk för komplikationer vid influensa

 • Barn under 5 år (särskilt barn under 2 år)
 • Vuxna som är minst 65
 • Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Kvinnor som är gravida eller upp till två veckor efter förlossningen
 • Individer med kroniska medicinska tillstånd som försvagar deras immunsystem
 • Personer med diabetes

De flesta läkare rekommenderar också att alla får sitt influensavaccin i slutet av oktober. På så sätt har din kropp tid att utveckla rätt antikroppar innan influensasäsongen sparkar i växel. Det tar ungefär två veckor för antikroppar att utvecklas mot influensan efter vaccination.

Biverkningar av influensavaccination

Många människor uppger att de undviker influensavaccinet varje år på grund av rädsla för att det kommer att göra dem sjuka. Influensavaccinet kan inte orsaka att du utvecklar influensan eller andra sjukdomstillstånd. Du kommer inte att bli sjuk för att du fick vaccinet. Influensavacciner innehåller dött influensavirus. Dessa stammar är inte starka nog för att orsaka en sjukdom.

Du kan dock uppleva några biverkningar från influensavaccinet. Dessa biverkningar är ofta milda och varar bara en kort tidsperiod. Biverkningarna av influensavaccinet är inte tillräckliga för att personer ska avstå från vaccinering.

De vanligaste biverkningarna av influensavaccination inkluderar

 • Ömhet runt injektionsstället
 • Låg feber i någon dag omedelbart efter injektionen
 • Mild värk i kroppen

Eventuella biverkningar som uppstår varar ofta bara en dag eller två. Många människor kommer inte att uppleva några biverkningar.

I sällsynta fall kan vissa personer få en allvarlig allergisk reaktion mot vaccinationen. Om du har haft en allergisk reaktion mot något vaccin eller läkemedel tidigare, tala med din läkare.

Hur lång tid varar influensan?

De flesta människor återhämtar sig från influensan på ungefär en vecka. Men det kan ta flera dagar för dig att känna dig som ditt vanliga jag. Det är inte ovanligt att känna sig trött i flera dagar efter att dina influensasymtom har avtagit.

Det är viktigt att stanna hemma från skolan eller arbetet tills du har varit fri från feber i minst 24 timmar (och det är utan att ta feberreducerande mediciner). Om du drabbas av influensa är du smittsam redan dagen innan dina symtom uppträder och upp till sju dagar efteråt.

Behandlingsalternativ mot influensa

De flesta fall av influensan är milda nog för att kunna behandlas hemma utan receptbelagda läkemedel. Det är viktigt att du stannar hemma och undviker kontakt med andra människor när du först märker influensasymtom.

Behandlingsråd

 • Drick mycket vätska. Detta inkluderar vatten, soppa och drycker med låg sockerhalt.
 • Behandla symtom som huvudvärk och feber med receptfria läkemedel.
 • Tvätta händerna för att förhindra att viruset sprids till andra ytor eller till andra människor i ditt hus.
 • Täck dina hosta och nysningar med näsduk eller armen. Släng omedelbart dessa näsdukar.
 • Om symtomen blir värre, kontakta din läkare. De kan ordinera en antiviral medicinering. Ju tidigare du tar detta läkemedel, desto effektivare är det. Du bör börja behandlingen inom 48 timmar från det att dina symtom börjar.

Kontakta din läkare så snart symtom uppstår om du löper hög risk för influensaliknande komplikationer.

Högriskgrupper inkluderar

 • Personer med försvagat immunförsvar
 • Kvinnor som är gravida eller upp till två veckor efter förlossningen
 • Personer som är minst 65 år
 • Barn under 5 år (i synnerhet de under 2 år)
 • Individer med diabetes
 • Personer som bor i kroniska vårdinrättningar eller vårdhem
 • Personer som har kroniska tillstånd, såsom hjärt- eller lungsjukdom
 • Din läkare kan testa för influensaviruset direkt. De kan också ordinera en antiviral medicin för att förhindra komplikationer.

Läkemedelsgrupper mot influensa

 • Smärtstillande: Analgetika som paracetamol och ibuprofen rekommenderas ofta för att lindra symtomen. Dessa inkluderar muskelvärk och smärtor, huvudvärk och feber.
 • Avsvällande: Denna typ av medicinering kan hjälpa till att lindra nästäppa och tryck i dina bihålor och öron.
 • Slemlösande: Denna typ av medicinering hjälper till att lossa tjocka sinussekretioner som gör att huvudet känns igensatt och orsakar hosta.
 • Hostmedicin: Hosta är ett vanligt influensasymptom och vissa mediciner kan hjälpa till att lindra det. Om du inte vill ta medicin, använd receptfria hostmediciner med smak av honung eller citron för att lindra värk i halsen och hosta.

Var försiktig så att du inte blandar mediciner. Att använda onödig medicin kan orsaka oönskade biverkningar. Det är bäst att ta läkemedel som gäller för dina övervägande symtom.

Under tiden så bör du försöka vila så mycket du kan. Din kropp kämpar hårt mot influensaviruset. Ring in sjuk, stanna hemma och bli bättre. Gå inte till jobbet eller skolan med feber.

Du bör också dricka mycket vätska. Vatten, juice, sportdrycker och soppa är bra för att ersätta vätskeförlusterna. Varma vätskor som soppa och te har fördelen att lindra smärta i halsen.

När är influensasäsong?

I Sverige sträcker sig influensasäsongen från slutet av oktober till mars. Fall av influensa stiger som kraftigast under februari. Du kan däremot få influensan när som helst på året. Du är mer benägna att bli sjuk under hösten och vintermånaderna.

Du är mer benägna att drabbas av influensan om du redan har en annan infektion. Detta beror på att andra infektioner kan försvaga ditt immunförsvar och göra dig mer sårbar för nya.

Att vara sjuk från influensan är inte kul. Men botemedel mot influensasymtom är tillgängliga, och många av dem ger stor lättnad.

Vad är inkubationstiden för influensa?

Den typiska inkubationstiden för influensan är en till fyra dagar. Inkubation avser den period under vilken viruset är i din kropp och utvecklas innan det ger upphov till de första symptomen. Under denna tid får du inte ha några symtom på viruset. Det betyder inte att du inte smittar. Många människor kan sprida viruset till andra en dag innan symptom uppträder.

Miljontals små droppar, som produceras när vi nyser, hostar eller pratar, sprider influensaviruset. Dessa droppar kommer in i kroppen genom näsan, munnen eller ögonen. Du kan också drabbas av influensan genom att röra en yta som har viruspartiklar och sedan röra näsan, munnen eller ögonen.

Vad är ”24-timmars influensa”?

En ”24-timmars influensa” är en vanlig infektion som inte har något att göra med influensan att göra, trots att de delar ett namn. 24-timmarsinfluensan orsakas av ett släkte av virus som kallas norovirus.

Symptomen på en norovirusinfektion inkluderar

 • Diarré
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Magkramper

Dessa symtom uppträder i mag-tarmsystemet. Därför kallas 24-timmarsinfluensan ibland en ”maginfluensa”. Även om det kallas ”24-timmars influensa”, kan du vara sjuk i upp till tre dagar.Symptomen på 24-timmars influensa och influensa (influensa) är olika. Influensan är en respiratorisk sjukdom.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.