Diabetes och blodsocker

Blodglukos och blodsocker är utbytbara termer, båda är avgörande för kroppen och vår hälsa, särskilt för personer med diabetes.

De flesta individer med diabetes känner till termerna blodglukos, blodsockerprov, blodglukosnivå och blodglukosmätare, men vad betyder blodglukos egentligen? Varför är det så viktigt att kontrollera sina blodsockernivåer varje dag?

En sockermolekyl (glukos)

Vad är blodsockernivåer?

Blodsockernivåer är bokstavligen mängden socker (glukos) i blodet, ibland kallas det även för plasmaglukosnivå. Vanligtvis uttrycks blodsockervärdet i enheten millimolar per liter (mmol/l) och för personer utan diabetes bör blodsockernivåerna ligga omkring 4-8 mmol/l.

Sockernivåerna i blodet stiger efter måltider och blodsockervärdet är vanligtvis som lägst tidigt på morgonen. För individer med diabetes så fluktuerar blodsockret mer.

Varför måste du kontrollera dina blodsockernivåer?

Höga halter av glukos i blodet leder så småningom till skador på blodkärlen. Dålig blodsockerkontroll kan öka dina chanser att utveckla diabetes-relaterade komplikationer såsom njursvikt (nefropati), nervskador (neuropati), ögonbottenskador (retinopati) och hjärt- och kärlsjukdomar.

Tidsskalan för utvecklingen av dessa komplikationer är vanligtvis år, men var medveten om att typ 2 diabetes ofta inte diagnostiseras förrän ett relativt sent stadium.

Hur tar jag reda på vad mina blodsockernivåer är?

Traditionellt sett mäter man sockernivåerna i blodet med ett stick i fingret, blodet från kapillärerna i fingret placeras sedan på en testremsa, blodet från testremsan analyseras av en liten apparat (blodglukosmätare) som räknar ut dina blodsockernivåer.

Vad är bra blodsockernivåer?

Hälsoorganisationen NICE rekommenderade följande

  • En normal pre-prandial (före måltid) blodglukosnivån ligger mellan 4 och 7 mmol/l.
  • Efter att ha ätit (post-prandial) bör nivåerna vara under 9 mmol/l när de testas 2 timmar efter en måltid.
  • När du lägger dig för natten bör nivåerna inte vara mer än 8 mmol/l.

När ska man mäta blodsocker?

Det är bra att kontrollera blodsockervärdet med jämna mellanrum. Antalet gånger per dag som blodsockernivån bör mätas beror helt och hållet på individen och vilken sorts diabetes. Personer med typ 1 diabetes som använder insulin bör kontrollera blodsockernivån före varje måltid, ibland så ofta som fem gånger per dag.

För personer med typ 2 diabetes som behandlar sitt sjukdomstillstånd med enbart kost, bör testa sina sockernivåer flera gånger i veckan.

Finns det särskilda tider när blodsockret ska mätas?

Varje gång du känner dig sjuk, och när du kan känna att ditt blodsocker blir för lågt eller för högt, då bör du kontrollera dina blodsockernivåer.

Personer med diabetes som har kraftigt förhöjda blodsockernivåer (> 20 mmol/l) bör även kontrollera halten av ketoner i urinen.

Vad är ett HbA1c-test och hur återspeglar det blodglukos?

HbA1c tester visar genomsnittliga blodsockernivåer under en längre tidsperiod. HbA1c kallas för glykosylerat hemoglobin på medicinskt språk och mer av det produceras i kroppen genom höga blodsockernivåer.

Ökande HbA1c-nivåer indikerar större risk för komplikationer.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!