artificell-pankreas
En artificiell pankreas (bukspottskörtel) kommer i framtiden att analysera flera av kroppens olika system och sedan anpassa frisättningen av två viktiga hormoner, nämligen insulin och glukagon. insulin sänker blodsockret genom att släppa in socker i cellerna och insulin behövs även för celler förmåga att genomföra olika metabola reaktioner. Glukagon höjer blodsockret genom att stimulera levern till att frisätta mer socker.
//

Artificiell pankreas: en konstgjord bukspottkörtel för personer med diabetes

1 min läsning

Artificiell pankreas

Människans bukspottkörtel, som på medicinskt språk kallas pankreas, är fantastisk. Den känner av när blodsockret stiger och frisätter då insulin till blodomloppet. Insulin är ett hormon som gör att kroppens celler kan ta upp druvsocker som finns i maten och som är kroppens primära bränsle. Men bukspottkörteln kan även utsöndra glukagon, som är ett annat hormon, om blodsockret faller. Glukagon leder till levern skickar ut druvsocker som den lagrat och detta gör att glukagon kan motverka ett blodsockerfall.

Frågan är: kan vi imitera bukspottkörtelns funktion med hjälp av dagens teknologi?

Svaret är: Ja, men inte fullständigt.

Idag har forskarna lyckats skapa en konstgjord pankreas, vilket kallas artificiell pankreas, med hjälp av teknisk utrustning. En artificiell pankreas har en komponent som mäter blodsockret och en komponent som injicerar insulin när blodsockret stiger. Under de senaste åren har man utvecklat tre olika artificiella pankreassystem:

  • Closed-loop artificiell pankreas
  • Bionisk pankreas
  • Implanterad artificiell pankreas.

Den metod som använts mest är closed-loop, som innebär att man sammankopplar en insulinpump och en kontinuerlig glukosmätare (CGM). Glukosmätaren analyserar blodsockret kontinuerligt och insulinpumpen injicerar insulin när det behövs. En matematisk algoritm i datorn avgör när och hur mycket insulin som behövs.

En bionisk pankreas har alla samma som en closed-loop, fast den kan även injicera glukagon för att höja blodsockret om det skulle behövas.

Implanterad pankreas innebär att man implanterar en gel som frisätter insulin beroende på blodsockernivåerna, den implanterade apparaten går sedan att fylla med ny gel.

Medtronics Minimed 670G (foto ovan) är en typ av closed-loop pankreas med automatisk frisättning av insulin.

Är detta aktuellt för typ 1 och typ 2 diabetes?

Artificiell pankreas kommer sannolikt bli standardbehandling för alla med typ 1 diabetes.

Personer som haft typ 2 diabetes under många år kan behöva insulin och för dessa personer kan artificiell pankreas bli aktuellt framöver.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!