Kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM)

Kontinuerlig glukosmätning (CGM)

Att kunna mäta blodsockret var som helst och när som helst med en blodsockermätare har revolutionerat livet för personer med diabetes. Alla med typ 1 diabetes och många med typ 2 diabetes har bärbara blodsockermätare, med vilka man sticker sig själv i fingret och analyserar blodsockret i en droppe blod som förs in i mätaren. Dessa klassiska blodsockermätare är förvisso bra men det finns modernare alternativ som ger en mycket mer detaljerad bild av blodsockret, utan att man behöver sticka sig flera gånger per dag. Dessa nya blodsockermätare kallas kontinuerliga glukosmätare, eller CGM som är förkortning för continuous glucose monitoring. Följande foto visar de två komponenter som utgör en CGM.

På armen ses en rund lapp som är fastklistrad. På lappen finns en liten nål som sitter i huden. Lappen kan sitta kvar upp till en vecka. Via nålen i huden mäts sockerhalten i vävnaden, vilket ger en god bild av sockerhalten i blodet (dvs blodsockret). Värdena visas på skärmen.

Apparaten är mycket användbar och den gör det möjligt att följa blodsockret på ett detaljerat vis. Man kan exempelvis kontrollera datum för olika blodsockernivåer och hur dessa relaterar till insulindoser, träning, arbete och andra aktiviteter. Många tillverkare har gjort det möjligt att överföra blodsockervärdena direkt till vårdgivaren som då kan använda informationen för att förbättra din behandling. 

Vem bör använda CGM?

Många faktorer, exempelvis fritidsysslor, yrke och personliga önskemål, påverkar beslutet om att använda CGM. Därutöver så är vårdgivarens resurser också av betydelse. CGM och insulinpump är dyra hjälpmedel som idag inte kan erbjudas till alla patienter (även om det borde vara så). Barn med typ 1 diabetes bör få CGM för att underlätta blodsockerkontroll. Idag har många vuxna med typ 1 diabetes också CGM. Däremot är det väldigt få personer med typ 2 diabetes som har CGM.

Visar CGM verkligen blodsockernivån?

Nej. En CGM har en nål som sitter i huden och nålen mäter sockerhalten i huden (mer specifikt så mäts sockerhalten i vätskan som finns omkring cellerna i huden). Sockerhalten i den vätskan (”vävnadsvätska”) är mycket lik blodsockernivån men det finns en viktig skillnad. En snabb ändring i blodsockret avspeglas inte omedelbart i vävnadsvätskan och detta beror på att det tar tid för socker i blodet att hamna i vävnadsvätskan. Detta betyder att det finns en fördröjning mellan ändring i faktiskt blodsocker och ändring i sockerhalten i vävnadsvätskan.

Man kan alltså säga att en CGM mäter blodsocker indirekt genom att mäta sockerhalten i vävnadsvätskan. Med en CGM kan man alltså följa sitt blodsocker mycket noggrant, från en minut till nästa. Det underlättar planering av mat, fysisk aktivitet och dosering av läkemedel. Det innebär också att du enklare kan se när du är på väg upp eller på väg ner i blodsocker!

Nedanstående bild visar nålen i vävnadsvätskan.

En kontinuerlig glukosmätare (CGM) som mäter sockerhalten i vävnadsvätskan.

En fördel med kontinuerlig glukosmätning (CGM) är att apparaten alltid registrerar glukosnivån, oavsett vad man gör (exempelvis duschar, jobbar, tränar eller sover). Apparaten kan larma när blodsockret är för lågt eller för högt. Det är möjligt att registrera tider då man äter, när man tränar eller tar sina mediciner.

Det är dock nödvändigt att sticka sig någon gång dagligen för att kalibrera apparaten och dessutom måste sensorn bytas ut efter 3-7 dagar, beroende på modell.

Borde jag ha en CGM?

Individer med typ 1 diabetes och intensiv insulinbehandling, dålig diabeteskontroll eller oförmåga att känna av blodsockerfall bör överväga att använda en CGM.

Kontinuerlig glukosmätare (CGM)  Källa: Bild från Medtronic Diabetes Image database. 

Världsnyhet: typ 2 diabetes behöver inte vara så farligt

Bevis för att behandling kan reducera eller eliminera risken för hjärt-kärlsjukdom och död vid typ 2 diabetes Idag publicerades ytterligare en världsnyhet för personer med diabetes och denna gången gäller det typ 2 diabetes. Forskare från Göteborgs Universitet och Nationella Diabetesregistret har just publicerat en studie som berör alla med typ 2 diabetes. Studien, som…

Läs mer

Historien om typ 2 diabetes

En bittersöt historia om socker, livsstil, miljö och okunskap Detta inlägg har ej ännu översatts till svenska. The saga of diabetes is one of the most extraordinary examples of translational research. At the beginning of the twentieth century, diabetes was a rare but rapidly fatal childhood disease. Revolutionary discoveries during the first half of the…

Läs mer

Fetma (obesitas) och övervikt: orsaker, risker och diabetes

Fetma och övervikt Fetma eller obesitas som det heter på medicinskt språk är en sjukdom som beror på flera faktorer och som nu nått pandemiska proportioner. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 1.9 miljarder människor lider av övervikt och ca 650 miljoner av dessa lider av fetma. Befolkningsstudier uppskattar att förekomsten av övervikt och fetma fortsätter att…

Läs mer

Blodsockermätare

Blodsockermätare för dig med diabetes Hanteringen av diabetes har blivit enklare i och med att tekniken förbättras. Idag använder flera patienter kontinuerliga blodglukosmätare i hemmet för att ständigt kontrollera blodsockernivåerna. Teknologin ger en möjligheten att skapa diagram över ens egna blodsockertrender, spara datum för vissa blodsockervärden, insulindoserna och mängden av träning. Majoriteten av individerna med…

Läs mer

Ketoner och diabetes

Test kit för blodsocker och ketoner i hemmet I vissa länder är det möjligt att beställa test kit för att uppmäta HbA1c nivåerna i hemmet och även ketoner som diskuteras mer ingående i nästa stycke. Observera att HbA1c-tester i hemmet inte ska använda som ersättning för HbA1c-testen från din läkare. Resultaten ges på olika sätt…

Läs mer

Hur man äter LCHF: guide till livsmedel, mat, dryck

Mat, livsmedel och dryck som är, respektive inte är, LCHF Här följer en guide till mat och dryck som är lämpligt för dig som vill äta LCHF. Det är uppenbarligen viktigt att du känner till livsmedel som inte är LCHF så att du kan välja bort det. Fördelen med LCHF är att det är enkelt;…

Läs mer

Fiskoljan är död: behöver jag tillskott med vitaminer & mineraler?

Kosttillskott med vitaminer och mineraler: en miljardindustri där företagen inte följer spelreglerna Kosttillskott är en miljardindustri. Enbart i USA omsätter branschen 300 miljarder kronor och runt om i världen finns hundratusentals produkter på marknaden. Svenskar kan idag handla kosttillskott i livsmedelsbutiken, hälsobutiken, apoteket eller bland tusentals butiker online. Numera kan man köpa kosttillskott för att…

Läs mer

Blodsocker avgörande för risken för hjärtsvikt

Hjärtsvikt är en diabeteskomplikation – blodsocker är sannolikt svaret Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom med 5-års överlevnad som är jämförbar med allvarliga former av cancer. Det är först under de senaste 5 åren som man insett hur vanligt hjärtsvikt är bland personer med typ 2 diabetes, och hur kraftig förhöjd risken är bland de…

Läs mer

Behandling med glitazoner

Behandling av typ 2 diabetes med glitazoner Glitazoner, även kallade Tiazolidindioner förbättrar den metabola kontrollen hos personer med typ 2 diabetes. Medicinerna heter Pioglitazon och Rosiglitazon och är båda möjliga behandlingsalternativ vid typ 2 diabetes. Dessa läkemedel verkar genom att hämma ett protein (PPAR-gamma). Detta protein reglerar uttrycket av olika gener i fettvävnad, levervävnad och…

Läs mer

Hur man hanterar och injicerar insulin (injektionsteknik)

Hur man hanterar och injicerar insulin För att få i sig insulin använder man sprutor. Det finns många olika typer av sprutor och de moderna sprutorna är enkla att hantera och dosera. När man injicerar insulin skall själva nålen stickas genom huden, så att insulinet kan sprutas in i fettet under huden. Det är viktigt…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.