Blodtryck och diabetes

Kopplingen mellan högt blodsocker och blodtryck

Det är viktigt att kontrollera blodtrycket oavsett om du har diabetes eller inte. Högt blodtryck är en viktig riskfaktor för att utveckla hjärtsjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och många andra diabetes-relaterade komplikationer.

Forskning visar konsekvent att högt blodtryck och högt blodsocker har en interagerande effekt och bidrar till ännu högre risk för diabetes-relaterade komplikationer, bland personer med diabetes. En interagerande effekt innebär att högt blodsocker förvärrar även ditt blodtryck.

En stor del av alla personer med typ 2 diabetes har även högt blodtryck och tar medicin för det.

Vad är blodtryck?

Högt blodtryck uppstår när blodtrycket stiger till ohälsosamma nivåer. Blodtryck innebär det motstånd som blodet stöter på medan det pumpas runt genom blodkärlen. Ju smalare dina blodkärl är, desto högre blir ditt blodtryck.

Högt blodtryck är vanligt bland personer med diabetes och tillståndet utvecklas vanligtvis under flera år. I många fall upplever personen inga symtom, men även utan symtom kommer högt blodtryck att orsaka skador på organ och blodkärl.

Tolka blodtryck

Blodtryck beskrivs alltid med två tal som skiljs med ett divisionstecken, exempelvis 120/80 mmHg.

 • Det första talet kallas för systoliskt blodtryck och avspeglar trycker i blodkärlen precis när hjärtat kontraherar och pumpar ut blod i kroppens blodkärl.
 • Det andra värdet kallas för diastoliskt tryck och motsvarar trycket i blodkärlen när hjärtat inte pumpar, alltså mellan själva hjärtslagen när hjärtat vilar. Då är nämligen trycket som lägst i blodkärlen.

Behandling mot högt blodtryck

Behandling för högt blodtryck inkluderar både receptbelagda läkemedel och hälsosamma livsstilsförändringar. Enligt nationella expertkommittér så är kombinationen av högt blodtryck och typ 2 diabetes särskilt dödlig och ökar avsevärt risken för hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Tidig upptäckt är viktigt eftersom det idag finns bra behandlingsmöjligheter och regelbundna blodtryckskontroller kan hjälpa din läkare att uppmärksamma eventuella förändringar.

Det finns också betydande bevis som visar att kroniskt högt blodtryck och blodsocker kan påskynda uppkomsten av kognitiva sjukdomar såsom Alzheimers och demens. Blodkärlen i hjärnan är särskilt känsliga för högt blodtryck. Detta är anledningen till att blodtryck är en viktig riskfaktor för stroke och demens.

Okontrollerad diabetes är dessutom en oberoende riskfaktor som ökar risken att en individ utvecklar högt blodtryck.

Läkemedelsbehandling mot högt blodtryck

De flesta läkare förskriver mediciner som tillhör läkemedelsgruppen ARB (angiotensin II-receptorblockerare) och ACE-hämmare (angiotensinomvandlande enzymhämmare). Det finns givetvis flera läkemedel som behandlar högt blodtryck men ARB och ACE-hämmare har en särskilt positiv effekt mot personer med diabetes.

Vissa blodtrycksläkemedel kan förvärra ditt blodsocker eller blodfetter. En annan läkemedelsgrupp som egentligen inte borde förskriva som primär blodtryckssänkande behandling är vattendrivande läkemedel (diuretika).

Målvärde för blodtryck?

De flesta med diabetes bör ha ett blodtryck på högst 130/80. När det gäller att förhindra diabeteskomplikationer är normalt blodtryck lika viktigt som god kontroll av dina blodsockernivåer.

Om du har tecken på retinopati, njursjukdom, metaboliskt syndrom, tidigare hjärtinfarkt eller stroke så bör din blodtrycksnivå definitivt vara under 130/80 mmHg

Symtom på högt blodtryck

Vanligtvis medför högt blodtryck inga symtom. Det är därför du måste kontrollera ditt blodtryck regelbundet. Din läkare kommer förmodligen att mäta det vid varje besök, och det rekommenderas att man även kontrollerar blodtrycket i hemmet.

Vid kraftigt förhöjt blodtryck eller snabbt stigande blodtryck kan man ibland uppleva symtom. Dessa symtom inkluderar följande:

 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Hjärtklappningar
 • Tryckkänsla över bröstet
 • Synproblem
 • Näsblödningar
 • Andningssvårigheter
 • Svimmning

Vad kan du göra?

Många av de saker du gör för din diabetes hjälper också till med högt blodtryck:

 • Kontrollera blodsocker
 • Sluta röka
 • Bra kostvanor
 • Ökad fysisk aktivitet
 • Kontrollera din kroppsvikt
 • Minska konsumtion av alkohol
 • Begränsa intag av salt
 • Besök din läkare regelbundet

Riskfaktorer för högt blodtryck

 • Familjehistoria av högt blodtryck
 • Hög fetthalt
 • Högt intag av natrium (salt)
 • Högt kolesterol
 • Avancerad ålder
 • Cigarettrökning
 • Fetma och övervikt
 • Sömnapné

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!