Blodglukos (blodprov)

Det viktigaste verktyget för att kontrollera diabetes och minska risken för framtida komplikationer är att mäta och hantera blodsockernivåer regelbundet. Personer med typ 2 diabetes undersöker vanligtvis sina blodsockernivåer 1 – 3 gånger varje år, medan personer med typ 1 diabetes bör kontrollera sitt blodsocker minst 4 gånger per dag. Däremot anses det vara mycket fördelaktigt att kontrollera blodsocker mer än vad som rekommenderas för typ 1 och typ 2 diabetes.

Individer med diabetes som använder diabetesläkemedel som kan orsaka akuta blodsockerfall (hypoglykemi), såsom sulfonylurea och insulin bör mäta sina blodsockernivåer regelbundet.

Blodsockerprov

Blodsockerprov används för att mäta koncentrationen av socker (glukos) i blodcirkulationen. Provet kan genomföras i hemmet med en blodsockermätare men det finns även mer avancerade produkter idag som mäter blodsockernivåerna kontinuerligt i armen utan att personen behöver sticka sig i fingret. Den här metoden kallas för kontinuerlig glukosmätare (CGM).

Ett blodglukosprov innebär att du sticker fingertoppen med en liten nål som kallas för lansett och drar en droppe blod från fingret som du sedan applicerar på en testremsa som är kopplad till en blodsockermätare. Monitorn på blodsockermätaren visar sedan ditt uppmätta blodsockervärde. Idag finns flera produkter som även tillåter överföring av uppmäta blodsockernivåer direkt över till mobiltelefonen.

Fördelar med att mäta blodsocker

Blodsockerprov kan hjälpa till att kontrollera diabetes på ett antal sätt.

 • Enklare att fatta informativa matval och portionkvantiteter.
 • Identifiera perioder och orsaker till höga- eller låga blodsockernivåer
 • Stöd för läkemedelsval- och dosering

En god blodsockerkontroll kan leda till följande

Nackdelar med regelbundna blodsockerprov

Nackdelarna med regelbundna blodsockerkontroller är få med blodproven kan resultera i följande:

 • Smärta i stuckna fingrar
 • Kostnader (om blodsockerprov behöver självfinansieras)
 • Risk att inte kunna tolka resultat och agera vid nödsituation

Långtidsblodsocker (HbA1c)

Långtidsblodsocker (HbA1c) är ett blodprov där man uppskattar det genomsnittliga blodsockervärdet under de senaste två till tre månaderna. Fördelarna med detta blodprov är att du inte behöver fasta.

Gränsvärden för HbA1c

 • Diabetes: mer än 48 mmol/mol
 • Pre-diabetes: 42 – 47 mmol/mol
 • Normalt: 27 – 42 mmol/mol

I klinisk praxis tar man även höjd för patientens ålder när man definierar gränsvärden för HbA1c.

Vilka bör kontrollera sitt blodsocker?

Individer som tar insulin bör kontrollera sina blodsockernivåer dagligen. Det finns vissa diabetesläkemedel (sulfonureider) som kan orsaka akuta blodsockerfall, dessa personer bör därför testa sina blodsockernivåer mer regelbundet.

Personer som använder andra diabetesläkemedel behöver inte kontrollera sitt blodsocker regelbundet men många människor vill kontrollera sina blodsockernivåer och studier visar konsekvent att täta blodsockerkontroller leder till bättre blodsocker vare sig du har typ 1 eller typ 2 diabetes.

Bör du kontrollera ditt blodsocker?

En del personer med diabetes, särskilt de som fått otillräcklig utbildning i att hantera sin diabetes, tycker inte att regelbundna blodsockerkontroller är till någon större hjälp och bidrar snarare till mer ångest.

Personer med typ 2 diabetes som inte använder insulin för att hantera sitt blodsocker kan i vissa fall ha svårt att få blodsockermätare och annan utrustning som behövs för att kontrollera sitt blodsocker i hemmet.

Personer som upplever diabetessymtom eller har dåliga blodsockervärden bör kontrollera sitt blodsocker mer regelbundet.

Hur ofta behöver du kontrollera ditt blodsocker?

Hur ofta du ska testa ditt blodsocker kan variera beroende på din typ av diabetes. Individer med typ 1 diabetes bör testa sitt blodsocker minst 4 gånger per dag. Vissa behöver kontrollera sitt blodsocker mer än vad som rekommenderas, exempelvis för att delta i sport, yrkesförare eller typ 1 diabetiker som har nedsatt förmåga att känna av akut blodsockerfall (”hypokänsla”).

Människor med andra diabetesformer som använder ett läkemedel som kan orsaka akut blodsockerfall bör testa sina blodsockernivåer minst en gång per dag.

Idag kontrollerar man inte blodsocker dagligen hos relativt välbehandlade personer med typ 2 diabetes men forskningsstudier visar att täta blodsockerkontroller för den här patientgruppen är förknippat med lägre risk för framtida komplikationer. Flera studier visar även att kontinuerlig blodglukosmätare (CGM) är fördelaktiga för personer med typ 2 diabetes.

Fastande blodsockerprov

Fasta innebär att man avstår från att äta eller dricka andra vätskor än vatten i åtta timmar. Fasta inför ett blodsockerprov är vanligt och används ofta för att fastställa diabetes. Vanligtvis kommer personen fastande till sin vårdcentral tidigt under förmiddagen och lämnar ett blodsockerprov.

Ett fastande blodsockerprov bör utföras vid två separata tillfällen för att säkerställa konsekventa resultat och minska risken för fel diagnos.

Gränsvärden för fastande blodsockerprover

 • Normalt blodsocker: 3,9 till 5,4 mmol/l
 • Prediabetes eller nedsatt glukostolerans: 5,5 till 6,9 mmol/l
 • Diabetes: 7,0 mmol/l eller högre

Oralt glukostoleransprov (OGTT)

OGTT är särskilt prov som används framför allt inom forskningen för att upptäcka förstadium till diabetes. Undersökningen går ut på att kontrollera blodsockernivåer före och efter en glukosbelastning, vilket innebär att personen dricker en speciell söt drink.

Undersökningen visar hur din kropp hanterar stigande blodsockernivåer. Om provet är förhöjt efter 2 timmar antyder det att kroppens förmåga att hantera högt blodsocker är nedsatt.

Gränsvärden för oralt glukostoleransprov (OGTT)

Normalt: mindre än 7.8 mmol/l
Pre-diabetes: 7.8 mmol/l till 11.1 mmol/l
Diabetes: 11.1 mmol/l eller högre

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!