Ketoner

Vad är ketoner?

Ketoner är en molekyl som tillverkas i levern. Människor har vanligtvis låga nivåer av ketoner i blodet men om fettsyror ansamlas i kroppen så stiger ketonnivåerna.

Ketoner är ett alternativt bränsle som tillverkas i din lever när det inte finns tillräckligt med socker (glukos) för energiutvinning. Kom ihåg att kroppens primära energikälla är glukos men hjärnan kan även använda ketoner för att genomföra biologiska processer.

När stiger ketoner i blodet?

Ketoner stiger i blodet när din kropp inte tillverkar tillräckligt med insulin eller för personer med diabetes som missköter sin insulinbehandling. Även intensiv fasta och kraftig viktminskning kan leda till stegring av ketoner i blodet.

Ketoner – alternativ energikälla

När kroppen uppfattar sockernivåerna som låga behövs en ny energikälla och kroppen övergår till att bryta ner fett för att utvinna energi. Denna process sker i levern där fetter omvandlas till en molekyl som kallas för ketoner och den kemiska processen kallas för ketos.

Ketoner överförs därefter från levern till blodcirkulationen där de kan användas av kroppens organ och celler som en alternativ energikälla.

Bör du kontrollera ketoner?

Personer med typ 1 diabetes rekommenderas ha utrustning och kunskap för att undersöka nivåerna av ketoner i kroppen, särskilt för personer som ägnar sig åt intensiv träning.

Ketontestning kan också vara användbart för personer med andra typer av diabetes som inte är insulinberoende. För personer med diabetes som använder insulin bör höga ketonnivåer betraktas som potentiellt farliga.

Andra orsaker till stigande ketonnivåer

Intensiv fasta (intermittent fasta) eller kraftig viktnedgång kan leda till ökning av ketoner, men det är framför allt viktigt för personer med typ 1 diabetes eller annan insulinberoende diabetes att kontrollera ketonnivåerna.

När vi människor har för lite insulin i blodet resulterar det i stigande sockernivåerna (blodglukos) eftersom kroppens celler inte kan ta upp (absorbera) glukos från blodet. Förhöjda ketonnivåer kan leda till pH sänkning i blodet och ett allvarligt tillstånd som kallas för diabetes ketoacidos.

Hur undersöker man ketonnivåer?

För att mäta nivåerna av ketoner i blodet använder man en blodketonmätare. Nedanstående instrument kan undersöka både keton- och blodsockernivåerna i blodet.

Blodsocker- och ketonmätare

 • Abbott – FreeStyle Optium Neo
 • Menarini – GlucoMen LX Plus

Om du använder insulin för att sköta din diabetes bör du rådfråga din diabetesläkare om du vill få tillgång till ketonmätare. Det är även möjligt att undersöka ketonnivåerna i urin, men den här metoden är inte lika exakt som blodketonmätare.

Enbart ketonmätare

 • Bayer – Keto-Diastix
 • GlucoRx – KetoRx-pinnar

När ska du undersöka ketoner?

Personer med insulinberoende diabetes bör undersöka sina ketoner vid följande scenarion:

 • Varje gång blodsocker stiger över 17 mmol/l
 • Om blodsockernivåerna stigit över 13 mmol/l upprepade gånger

Utför ett blodketonprov

Ett blodketontest utförs på ett liknande sätt som ett blodglukostest.

 • Lägg en blodketonremsa i mätaren
 • Stick fingret med lansetten
 • Applicera ketonremsan på bloddroppen och för in i blodketonmätaren
 • Vänta på resultat
 • Kassera lansetten och testremsan på ett säkert sätt

Hur utför man ett urinketontest?

Kontrollera utgångsdatumet på förpackningen innan du testar för att säkerställa att remsorna går att använda. Kontrollera också instruktionerna som visar hur länge du behöver vänta efter att urinen applicerats på remsan innan du kontrollerar färgschemat.

 • Var noga med att inte röra vid den svampiga änden av remsan
 • För urin över remsan alternativt samla urin i en behållare och doppa sedan testområdet på remsan i urinen
 • Börja mäta tiden omedelbart efter applicering av urin
 • Efter ett visst antal sekunder (kontrollera instruktionerna), jämför färgen på testområdet med färgschemat på sidan av förpackningen med remsor

Rekommenderade ketonnivåer

 • Under 0,6 mmol/l: ett normalt blodketonvärde
 • 0,6 till 1,5 mmol/l: lätt förhöjt värde, testa igen senare för att se om värdet har sänkts
 • 1,6 till 3,0 mmol/l: hög nivå av ketoner och kan utgöra en risk för ketoacidos. Detta värde anses tillräckligt för att kontakta ditt vårdteam för råd.
 • Över 3,0 mmol/l: allvarlig nivå av ketoner som kräver omedelbar medicinsk vård.

Ketontestning vid viktminskning

Vissa människor använder ketontestning som ett sätt att testa om deras kropp bryter ner fett. Högre ketonnivåer indikerar en större sannolikhet för viktminskning.

Observera dock att denna användning av ketontest inte rekommenderas av och att ketonteststrips som tillhandahålls av din läkare inte ska användas för detta ändamål.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!