Allt om Coronavirus (Covid-19): symtom, smitta, behandling, prognos, åtgärder

Coronavirus covid-19 symtom behandling prognos
Viruset SARS-COV-2 är ett coronavirus som orsakar sjukdomen Covid-19. Detta virus ursakade en pandemi under början av 2020. Hundratusentals människor dog i sviterna av covid-19 och samhällen lamslogs på alla kontinenter. Forskning visar att Covid-19 är särskilt farligt för personer som är överviktiga, har diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Här kan du läsa om coronavirus, Covid-19, symtom, smitta, behandling, prognos och utredningar.

Senaste statistik från Sverige: 28 maj 2020.

Bekräftade fall 2020-10-08: 69893 st

Inlagda på sjukhus 2020-10-08: 1020 st

Dödsfall 2020-10-08: 5395 st

Nytt Coronavirus i Sverige

Ett nytt Coronavirus har kommit till Sverige. Viruset, som även kallas Covid-19, har många likheter med den klassiska influensan men är allvarligare och potentiellt mer smittsamt. Covid-19 är ett Coronavirus som man tror överfördes från djur (fladdermöss) till människa under slutet av år 2019 i Kina. I Sverige har ca 70000 fall rapporterats (2020-10-08) och drygt 5400 har avlidit i Sverige. De avlidna har i de flesta fall varit äldre eller personer med andra samtidiga sjukdomar.

Rapporter från andra länder demonstrerar tydligt att dödligheten i Coronavirus är klart högre jämfört med vanlig influensa och särskilt sårbara är äldre människor och personer med andra sjukdomar. I mars 2020 förklarade WHO (Världshälsoorganisationen) att Coronavirus orsakat en pandemi och flera länder har förklarat nationellt nödläge. I Sverige har exempelvis regeringen slopat karensdag, i hopp om att medborgare med symtom på infektionen inte skall gå till jobbet utan stanna hemma. I denna artikel får du detaljerad information om Coronavirus, med fokus på symtom, smitta, behandling och prognos.

Vi svenskar har under flera decennier drabbats av andra typer av Coronavirus, vilka orsakar lindriga förkylningar. Covid-19 är ett nytt Coronavirus som orsakar en allvarligare infektion.

Detta är inte första gången ett nytt Coronavirus överförs från djur till människor. Middle East Respiratory Syndrome (MERS) och Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS) är två andra exempel på Coronavirus som härstammar från djur och sedan spred sig till människor.

Om du mår relativt bra men tror att du smittats med coronavirus skall du inte gå till vårdcentralen eller akutmottagningen. Ring vårdcentralen, akutmottagningen eller sjukvårdsrådgivningen och följ de instruktionerna du får där. Om du är svårt sjuk och har svårigheter att exempelvis andas så bör du ringa SOS-alarm (112).

Var i Sverige finns Coronavirus?

Viruset finns sannolikt i merparten av landet. Enligt Coronakartan har fall identifierats i alla regioner, vilket framgår av nedanstående karta. Antalet bekräftade fall är sannolikt många gånger färre än antalet smittade individer. Virus kan finnas i städer och regioner som inte ännu markerats på nedanstående karta.

Varför påverkas hela samhället av Coronavirus (Covid-19)?

Infektion med detta Coronavirus (Covid-19) är lindrig för de allra flesta men en vissa – särskilt äldre och de med andra sjukdomar – kommer få mer uttalade symptom. I skrivande stund talar studier för att Coronavirus (Covid-19) är allvarligare än den vanliga influensan. Dessutom har ingen i befolkningen hunnit utveckla immunitet mot viruset, vilket gör att det kommer sprida sig fort i samhället. Om spridningen går mycket fort så kommer sjukvården överbelastas och alla de som behöver avancerad sjukvård (intesivvård) kommer inte kunna erbjudas detta till följd av brist på resurser. Varje individ måste därför agera för att minimera smittspridningen. Även om du är frisk och stark så kan du alltså föra smittan vidare till personer som inte klarar sjukdomen lika lätt.

Personer med hjärt-kärlsjukdom, typ 1 diabetes, typ 2 diabetes, KOL, högt blodtryck, äldre människor, personer med cancer, lungsjukdom, osv anses utgöra riskgrupper.

Den främsta riskfaktorn anses i dagsläget vara hög ålder. Det innebär också att äldre med andra sjukdomar (t ex diabetes, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, osv) har mycket hög risk för att drabbas av svår infektion med Coronavirus (Covid-19).

Hur stor är risken att smittas av Coronavirus i Sverige?

I Sverige anser man nu att risken för smitta är hög. Tusentals personer har diagnostiserats, vilket innebär att sjukdomen nu finns fritt i samhället. Du bör således vara försiktig, särskilt när du vistas på allmänna platser. Du bör också överväga att ställa in onödiga aktiviteter på allmänna platser. Även om du själv är frisk och stark, så du klarar en infektion, så kan du bli smittad och föra vidare infektionen till personer som inte klarar den lika lätt. Onödiga vistelser på offentliga platser bör undvikas.

Spelar det någon roll om jag får smittan nu eller om några veckor?

Ja, det spelar mycket stor roll. Coronavirus orsakar en pandemi vilket innebär att sjukvårdens resurser förbrukas mycket fort. Om många i samhället får infektionen ungefär samtidigt så kommer det inte finnas tillräckligt med platser på de sjukhusavdelningar (exempelvis intensivvårdsavdelningarna, IVA) där dessa infektioner behandlas bäst. Då kommer fler människor dö. Om du, dina anhöriga och dina vänner/kollegor minimerar smittospridningen så kommer antalet personer som är infekterade vid varje tidpunkt vara färre, och då finns mer sjukvårdsresurser tillgängliga för att rädda de som behöver avancerad sjukvård. Coronavirus har rapporterats döda upp till 20% av alla som är 80 år och äldre. Du kan minimera risken för att du blir smittad och för smittan vidare genom att följa de råd som beskrivs här nedan.

Finns det ett vaccin mot Coronavirus (Covid-19)?

Nej, det finns inget vaccin mot Covid-19. För tillfället arbetar många företag och regeringar på att ta fram ett vaccin. Möjligtvis finns ett vaccin under senare delen av 2020.

Vilka symtom ger Coronavirus?

Om du får infektionen så kommer du inte ha några symtom under de första dagarna (denna perioden kallas inkubationstid). Inkubationstiden är upp till 14 dagar. Efter några dagar uppkommer symtom, vilka liknar en klassisk förkylning eller influensa:

 • Sjukdomskänsla, allmän trötthet
 • Feber och hosta är de vanligaste symtomen.
 • Snuva
 • Halsont (ont i halsen)
 • Huvudvärk.
 • Illamående.
 • Muskelvärk.
 • Ledvärk.
 • Kräkningar.

Observera dock att dessa symtom kan orsakas av många olika virus, varav flertalet är mindre farliga än Coronavirus. Influensa (influensavirus) orsakar samma symtom.

Tecken på allvarlig infektion med coronavirus

En mindre andel av de som smittas utvecklar svårare symtom. I enstaka fall kan akutsjukvård och intensivvård bli aktuellt. Andningssvårigheter är ett tecken på att infektionen är allvarlig.

Hur smittar Coronavirus?

Man anser idag att viruset sprids via droppsmitta, vilket innebär att personer som bär på viruset (smittade individer) sprider smittan när de hostar, nyser eller på annat sätt sprider sekret från sina luftvägar. De små dropparna av luftvägssekret som lämnar munnen när man nyser/hostar innehåller nämligen virus.

I dagsläget anser man att Coronavirus inte kan överleva utanför kroppen mer än några timmar. Det betyder att diverse ytor (t ex bord) kan vara en smittokälla under ett par timmar.

Forskare tror att viruset huvudsakligen sprider sig från person till person. Följande gäller för spridning av viruset:

 • Coronavirus sprids mellan personer som är i nära kontakt med varandra (inom ett par meter).
 • Viruspartiklar smittar via luften, när en smittad person hostar eller nyser.

Dessa droppar kan hamna på antingen munnen, näsan eller andra kroppsdelar som sedan kommer i kontakt med luftvägarna. I vissa fall räcker det med att man är så nära att man inhalerar viruspartiklarna från någon annan som är smittad.

Det är inte klarlagt om man kan bli smittad genom att ta på ytor eller föremål som exponerats för virus, men sannolikt utgör paket och post inte någon risk för smitta.

 • Tvätta händerna noggrant och ofta.
 • Undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta.

Behöver jag undvika offentliga platser?

I början på mars 2020 har flera organisationer, arbetsplatser och offentliga platser stängt sina verksamheter för att minska spridningen av Coronavirus. Att undvika offentliga platser är fördelaktigt för den som inte vill smittas, liksom för den som inte vill föra smittan vidare.

Hur kan man undvika att bli smittad med Coronavirus?

 • Om du hostar eller nyser, använd en servett för att täcka för munnen. Släng servetten i en papperskorg när du hostat eller nysit i den.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta – använd handrengöringsmedel om tvål och vatten inte är tillgängliga.
 • Försök att undvika nära kontakt med personer som är sjuka.
 • Rör inte dina ögon, näsa eller mun om dina händer inte är rena.
 • Minimera tiden du spenderar i offentliga miljöer.
 • Minimera fysisk kontakt med andra människor.

När ska jag kontakta sjukvården?

Kontakta Sjukvårdsrådgivningen (1177) eller din vårdcentral om du har symptom på Coronavirus eller om du har kommit i kontakt med någon som misstänker att de har viruset. Sjukvårdsrådgivningen (1177) eller din vårdcentral kan berätta om du behöver medicinsk hjälp och ge dig råd om vad du kan göra hemma.

Du skall inte gå till vårdcentralen, akutmottagningen eller annan vårdinstans om du mår bra. Då kan du sköta infektionen i hemmet. Från hemmet kan du kontakta din vårdgivare.

Om du är allmänpåverkad, har svårt att andas eller inte klarar att uthärda infektionen hemma så bör du kontakta Sjukvårdsrådgivningen (1177) omedelbart.

Hur du isolerar dig från andra

Om du kommit i kontakt med personer som har viruset, så kan du överväga att isolera dig själv under 14 dagar. Isoleringen innebär följande:

 • Stanna hemma. Gå inte till jobbet, skolan eller offentliga platser.
 • Använd inte kollektivtrafik eller taxi.
 • Be vänner, familjemedlemmar eller andra att göra dina ärenden.
 • Försök att undvika besök från vänner.

I dagsläget vet forskarna inte om 14 dagar är korrekt antal dagar men denna artikel uppdateras om siffran ändras.

Behandling av coronavirus

Det finns för närvarande ingen specifik behandling för Coronavirus. Antibiotika hjälper inte, eftersom det är ett virus. Behandlingen riktas därför mot symtomen. I vissa fall kan sjukhusvård bli nödvändig.

Symtomlindrande behandling med ibuprufen, paracetamol m fl kan användas. Du bör söka sjukvård om ditt allmäntillstånd är påverkat. Ring då 1177 eller SOS-alarm (112) för att få vägledning. Du kan också ringa din vårdcentral om det inte är akut.

Hur länge varar infektion med Coronavirus?

Infektionens varaktighet kan variera. Det är därför inte möjligt att säkert säga när du inte längre är smittsam. I dagsläget anser man att man kan endast vara säker på att man inte smittar om följande krav är uppfyllda:

 • Man är fri från feber och använder inte längre febernedsättande läkemedel.
 • Man har inga symtom.
 • Man har testats negativ på två andningsprover som gjorts med 24 timmars mellanrum.

Hur testar man en person för Coronavirus (COVID-19)?

Man analyserar om det finns virus i andningsprover. Detta kan göras på akutmottagningar. Kontakta 1177 för mer information.

Är ett negativt prov garanterat negativt?

Om man inte hittar Coronavirus i ditt andningsprov så har du troligtvis inte infektionen. Det skall dock nämnas att i vissa fall kan infektionen vara uppseglande och då inte finnas i tillräckligt hög koncentration i andningsprovet för att upptäckas; i ett senare skede kan infektionen dock upptäckas. Det innebär att i ett tidigt skede kan andningsprovet vara falskt negativt.

Är paket som leverars från Kina smittsamma?

Inget Coronavirus är bra på att överleva på ytor. Risken är låg för att du ska bli smittad via ytor och paket. Efter några dagar och veckor är det osannolikt att ytan/paketet smittar. För närvarande finns det inga belägg för att man smittas via varor, paket eller dylikt.

Kommaren sommarvärmen att stoppa pandemin?

Det är ännu inte känt om väder och temperatur påverkar spridningen av Coronavirus Covid-19. Vissa andra virus, som vanlig förkylning och influensa, sprider sig mer under kalla månader, men det betyder inte att det är omöjligt att smittas under övriga månader. I dagsläget är det inte känt om spridningen av Coronavirus (COVID-19) kommer att minska när vädret blir varmare.

Bör jag oroa mig för mina husdjur eller andra djur?

Nej. I dagsläget finns inga belägg för att husdjur smittas.

Förebyggande råd och behandling vid smitta med Coronavirus

Det finns för närvarande inget vaccin för att förebygga smitta med Coronavirus (COVID-19). Det bästa sättet att förebygga sjukdom är att undvika att bli smittad. Följande kan rekommenderas:

 • Undvik nära kontakt med personer som är sjuka (har influensaliknande symtom, förkylningssymtom).
 • Undvik att röra dina ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Täck din hosta eller nysning med en servett; kasta använda servetter i papperskorgen.
 • Rengör och desinficera föremål som du använder ofta, särskilt om andra personer rör vid samma föremål och ytor. Använd rengöringsmedel.

Följ dina symtom

Sök omedelbart sjukvård om din sjukdom blir för svår att uthärda hemma och särskilt om du får andningssvårigheter.

Behöver jag använda ansiktsmask / munskydd?

 • Om du mår bra behöver du inte bära mask för att skydda dig mot Coronavirus.
 • Ansiktsmask/munskydd ska användas av personer som uppvisar symtom på Coronavirus (COVID-19), för att förhindra att sjukdomen sprids till andra.
 • Det är viktigt att ansiktsmaskar finns tillgängliga för sjukvården. Privatpersoner bör inte köpa ansiktsmaskar i onödan eftersom tillgången för sjukvården minskar.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder, särskilt efter att ha gått på toaletten; innan du äter; och efter att ha blåst näsan, hosta eller nysning.
 • Om tvål och vatten inte är lätt tillgängliga, använd en handsprit 60% alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Kan man sprida viruset utan att vara sjuk?

Man är troligtvis som mest smittsam när symtomen är mest uttalade. En viss spridning kan dock vara möjlig strax innan man uppvisar symtom (dvs man kan smitta under inkubationstiden). Experterna är inte fullständigt överens om huruvida man är smittsam om man inte har symtom men i väntan på säkra data så bör den som misstänker att den har smittats, men ännu inte har några symtom, inte utsätta andra för smittorisk.

Åtgärder för att förhindra spridning om du drabbats

Om du infekterats med Coronavirus (Covid-19) så bör du följa nedanstående steg för att förhindra fortsatt spridning.

Stanna hemma och sök endast sjukvård när nödvändigt. Sjukvården är oerhört belastad av coronaviruset under första delen av 2020. Du utgör dessutom en risk för andra personer när du åker fram och tillbaka till sjukhuset.

Begränsa alla aktiviteter utanför ditt hem, förutom att söka sjukvård om du behöver det. Undvik att använda kollektivtrafik eller taxibilar.

Isolera dig från andra människor och djur i ditt hem.

Ring i förväg innan du besöker din läkare. Detta kommer att hjälpa vårdgivarens att vidta åtgärder för att hindra andra från att bli smittade eller utsatta.

Om du har munskydd hemma så kan du använda skyddet när du är omkring andra människor, och innan du går till vårdcentral, sjukhus eller dylik mottagning.

Täck din mun och näsa med en servett när du hostar eller nyser. Kasta använda servetter i en papperskorgen. Tvätta omedelbart händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder eller rengör händerna med handsprit som innehåller 60% till 95% alkohol. Tvål och vatten bör användas flitigt.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder eller rengör händerna med handsprit.

Du bör inte dela mat, dricksglas, bestick, handdukar eller sängkläder med andra människor eller husdjur i ditt hem.

Rengör ytor som andra personer kommer i kontakt med såsom bordsskivor, dörrhandtag, badrumsarmaturer, toaletter, telefoner, tangentbord, surfplattor och sängbord. Rengör också alla ytor som kan ha blod, avföring eller kroppsvätskor på dem. Använd en rengöringsspray eller torka enligt anvisningarna på etiketten.

Varför är det extra viktigt för den som har diabetes att försöka undvika att bli smittade av Corona?

Vi som lever med diabetes har redan en utmaning i och med att vi lever med en kronisk sjukdom och om vi drabbas av Covid-19 kan det t ex bli extra svårt att hålla blodsockret på en bra nivå. Är man också äldre och lider av andra sjukdomar kan Covid-19 slå hårdare och bli ännu mer kritiskt. Eftersom Covid-19 är en ny virusstam innebär det också att alla individer, med eller utan diabetes, har lättare att drabbas och därmed också sprida det till fler, vilket automatiskt inkluderar människor som har diabetes.

Måste jag hamstra insulin och andra läkemedel nu?

Nej. Det finns just nu inga tecken på att det råder brist på insulin eller andra läkemedel. Det finns därför ingen anledning av hamstra insulin och andra läkemedel som används vid diabetes.

Det kan dock uppstå brist på insulin och andra läkemedel om alla som använder läkemedel börjar hamstra. Detta leder till att apotekens och tillverkarnas lager tar slut och dessutom finns risk för att du inte hinner använda läkemedlen innan sista förbrukningsdatum (detta gäller särskilt insulin). Du bör därför inte hamstra läkemedel i dagsläget.

Myndigheterna övervakar situationen mycket noggrant i samråd med tillverkarna och apoteken.

Jag är orolig för att hämta ut insulin och läkemedel

Läs Apoteksgruppens råd om hur man kan hämta ut läkemedel på ett säkert sätt. Generellt gäller samma principer som för vistelser i alla offentliga lokaler. Undvik onödig kontakt med föremål, ytor, människor, paket. Var noggrann med hygien efter besök på apoteket och undvik att peta dig i munnen, näsan och ögonen.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.