Hur övervikt och fetma leder till diabetes, hjärt-kärlsjukdom & cancer

Övervikt och fetma orsakar diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer

I kroppen finns fett (fettvävnad) på flera platser. En stor del av fettet finns under huden (underhudsfett). Det finns även mycket fett omkring våra organ i buken (bukfett, abdominellt fett). Därutöver finns en del fett inuti vissa organ (t ex levern). Generellt brukar man säga att fettet som finns i buken är mest skadligt. Den som har mycket fett i buken (bukfetma) har särskilt hög risk för att få typ 2 diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Idag vet vi att detta beror på att fettet i buken påverkar kroppens ämnesomsättning på ett negativt sätt. Mycket bukfetma går hand i hand med flera rubbningar i ämnesomsättningen, särskilt diabetes typ 2.

Fett påverkar kroppens ämnesomsättning bland annat genom att frisätta hormoner. Forskning talar för att fett i buken (bukfett) har störst förmåga att frisätta hormoner, och därmed störa kroppens ämnesomsättning. Ju mer fett man har i buken, desto större störning i kroppens ämnesomsättning. I detta fall avser ”ämnesomsättning” särskilt hur insulin och glukos hanteras i kroppen. Utöver störningar i ämnesomsättningen, så visar forskning att ju mer fett man har, desto mer inflammation finns i kroppen. Man kan mäta denna inflammationen med specifika blodprover vars värde stiger vid inflammation. Nedanstående bild illustrerar hur fetma leder till en lång rad olika sjukdomar. Som framgår av nedanstående bild så är fetma skadligt både för att det påverkar ämnesomsättningen och för att själva fettet trycker och belastar omgivande organ.

 

Hur övervikt leder till diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer

Hur övervikt leder till diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer

 

Den långa förklaringen

I vårt fett (allt fett) finns framförallt en typ av celler, nämligen adipocyter. En adipocyt är helt enkelt en fettcell. Det är dessa celler som bygger upp vårt fett. Adipocyter utsöndrar två ämnen: hormoner och adipokiner; båda dessa används som signaler i kroppen. Mängden adipocyter (dvs fett) i kroppen korrelerar starkt med hur mycket hormoner och adipokiner som frisätts från fettet. Vissa av adipokinerna orsakar inflammation. Har man mycket fett så blir inflammationen uttalad. Denna typen av inflammation är aningen speciell. Den innebär nämligen att immunförsvarets celler aktiveras generellt i kroppen och att det därmed uppstår en generell inflammation i kroppen. (på medicinskt språk kallas detta systemisk inflammation).

I levern (och andra organ) har cellerna något som kallas liposomer. Dessa kan ses som förvaringsplatser för fett inuti cellerna. Personer som är överviktiga har fler och större liposomer inuti levercellerna. Dessa liposomer kan bli mycket stora och slutligen leda till att levercellerna fungerar allt sämre och man får fettlever. Fett kan även ansamlas i andra organ och celler och det kan likaledes leda till skador i de cellerna.

I fettvävnaden bryts även triglycerider (den vanligaste typen av fett i kroppen) ner till fria fettsyror som hamnar i blodet. Personer med övervikt / fetma har högre koncentration av fria fettsyror i blodet.

Sammanfattningsvis leder fetma till inflammation i kroppen och försämrad funktion i kroppens celler. En konsekvens av detta blir att effekten av insulin blir sämre och då uppstår insulinresistens.

Många personer med övervikt och fetma tycks ha rubbningar i nervsystemet, särskilt autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet är ”automatiskt” (vi kan inte styra det) och sköter många viktiga funktioner i kroppen, t ex reglering av vårt blodtryck och hjärtats aktivitet. Personer med övervikt och fetma har ofta störningar i autonoma nervsystemet och dessa störningar leder till att man får högt blodtryck. Autonoma nervsystem är också avgörande för att njurarna skall fungera normalt och som bekant har personer med diabetes kraftigt ökad risk för njurskador.

 

Hjärt-kärlsjukdom och diabetes

Det råder ingen tvekan om att den största faran för personer med diabetes (både typ 1 diabetes och typ 2 diabetes) är hjärt-kärlsjukdom. Personer med diabetes har flera gånger ökad risk för hjärtattack, stroke, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom m fl. Två tredjedelar av alla dödsfall bland personer med diabetes förklaras av hjärt-kärlsjukdom.

 

Cancer och diabetes

Personer med diabetes har ökad risk för cancer (data från ERFC-studien):

Man har noterat att personer med diabetes har ökad risk för följande typer av cancer:

 • 116% ökad risk för levercancer (cancer i levern)
 • 51% gånger ökad risk för pankreascancer (cancer i bukspottkörteln)
 • 45% ökad risk för cancer i äggstockarna (äggstockscancer)
 • 40% ökad risk för cancer i tjocktarmen (koloncancer)
 • 40% (eventuellt) ökad risk för cancer i urinblåsan
 • 27% ökad risk för lungcancer
 • 25% (eventuellt) ökad risk för bröstcancer

För övriga cancerformer hade personer med diabetes förmodligen ingen ökad risk.

 

Övriga sjukdomar

Personer med diabetes har även ökad risk för andra sjukdomar:

 • 302% ökad risk för njursjukdom
 • 239% ökad risk för infektioner
 • 228% ökad risk för leversjukdom
 • 70% ökad risk för fallskador
 • 64% ökad risk för psykisk sjukdom.

 

Minska eller eliminera risken för sjukdom och komplikationer

Riskfaktorkontroll (att kontrollera riskfaktorer), viktnedgång och motion är avgörande för att bli av med, eller åtminstone minska, risken för att få ovanstående sjukdomar. För personer med typ 2 diabetes är viktnedgång avgörande. För alla med diabetes, oavsett typ, måste man satsa hårt på att kontrollera riskfaktorer. Vi har beskrivit hur stor vinsten är av riskfaktorkontroll (se Typ 1 diabetes och riskfaktorer).

Hjärt-kärlsjukdom och diabetes

Hjärt-kärlssjukdom: vad är det och hur förebygger vi det? Under 1940-talet genomgick Sverige stora förändringar i livsstil och samhällsstruktur. Dessa förändringar innefattade automatisering av industri och transporter, ökad matproduktion, förändrad mattillverkning och tillkomst av skadliga ingredienser såsom transfetter, ökad rökning och ökat stillasittande. Detta medförde uppkomst av riskfaktorer som exempelvis högt blodtryck, blodfettsrubbning och diabetes. Dessa riskfaktorer leder till ansamling av…

Läs mer

Historien om typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes: En bittersöt historia om socker, miljö och frustration Få sjukdomar är lika mystiska som typ 1 diabetes. Forskare i hela världen har spenderat över 100 år för att hitta orsaken och botemedlet till typ 1 diabetes. Idag har vi fortfarande ingen förklaring till varför sjukdomar uppstår och vi har inte lyckats framställa…

Läs mer

Neuropati (nervskador) vid diabetes

Neuropati (nervskador): diabetes orsakar perifer och autonom neuropati Vad är nervsystemet och nerver? Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och nervtrådar. Hjärnan lagrar minne, koordinerar våra rörelse, reglera hormoner och tolka sinnesintryck från bland annat ögonen och öronen. Hjärnan fortsätter faktiskt ner längs ryggen i form av ryggmärgen. Från ryggmärgen avgår nervtrådar som färdas ut i…

Läs mer

Ny studie om varför periodisk fasta fungerar

Periodisk fasta: att införa perioder med fasta leder till större viktminskning och bättre blodsocker Vi har tidigare gått igenom studier med LCHF, periodisk fasta med flera, där det framgår att periodisk fasta ofta leder till bättre blodsocker och större viktnedgång. Frågan är varför periodisk fasta är effektivt. Det enklaste svaret är: när vi fastar så…

Läs mer

Komplikationer av typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes leder till komplikationer – blodsocker är avgörande Detta kapitel handlar om komplikationer (följdsjukdomar, konsekvenser) av typ 1 diabetes. Kunskap om dessa komplikationer är viktigt för den som har typ 1 diabetes, eftersom det går att förhindra, eller åtminstone skjuta upp, dessa komplikationer genom noggrann kontroll av riskfaktorer. Man bör dock veta att…

Läs mer

Svängande blodsocker vid diabetes

Dawn Phenomenon – högt socker på morgonen Individer med diabetes har oftast förhöjda blodsockernivåer på morgonen, det finns flera anledningar till detta. Dawn Phenomenon är ett medicinskt uttryck för naturlig stegring av blodsockret till följd av hormoner som utsöndras under natten, detta leder till att levern utsöndrar socker till blodbanan för att förbereda individen för…

Läs mer

Kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM)

Kontinuerlig glukosmätning (CGM) Att kunna mäta blodsockret var som helst och när som helst med en blodsockermätare har revolutionerat livet för personer med diabetes. Alla med typ 1 diabetes och många med typ 2 diabetes har bärbara blodsockermätare, med vilka man sticker sig själv i fingret och analyserar blodsockret i en droppe blod som förs…

Läs mer

Metformin: grundbulten i behandling av typ 2 diabetes

Behandling av diabetes med metformin Metformin anses vara förstahandsmedel för patients med typ 2 diabetes och är troligtvis det läkemedel som studerats flitigast vid behandling av högt blodsocker hos individer med typ 2-diabetes.7,8Metformin sänker blodsocker genom att minska nybildningen av socker i levern (glukoneogenes) och ökar samtidigt upptaget av socker (glukos) i kroppens muskler, därav…

Läs mer

Fettsnål kost & effekter av äta mindre fett: blir man smal & hjärtfrisk?

Att gå ner i vikt med fettsnål kost Generellt om fett, fet mat, vikt och sjukdom Fett är mycket energirikt (fett innehåller mer än dubbelt så mycket energi per gram som kolhydrater). Man har i flera decennier ansett att matens innehåll av fett påverkar följande: Blodfetter – Man har länge ansett att fet mat (särskilt hög…

Läs mer

Hur man hanterar och injicerar insulin (injektionsteknik)

Hur man hanterar och injicerar insulin För att få i sig insulin använder man sprutor. Det finns många olika typer av sprutor och de moderna sprutorna är enkla att hantera och dosera. När man injicerar insulin skall själva nålen stickas genom huden, så att insulinet kan sprutas in i fettet under huden. Det är viktigt…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.