////

Allt om blodsocker & HbA1c (långtidssocker, långtidsblodsocker)

5 min läsning
3
Blodsocker (glukos) & HbA1c (långtidssocker, långtidsblodsocker) - Vad är blodsocker, glukos och blodglukos?
Blodsocker (glukos) & HbA1c (långtidssocker, långtidsblodsocker) - Vad är blodsocker, glukos och blodglukos?

Blodsocker (glukos) & HbA1c (långtidssocker, långtidsblodsocker)

Vad är blodsocker, glukos och blodglukos?

Kärt barn har många namn, vilket även gäller för socker. I människokroppen är det glukos vi kallar socker. Glukos (druvsocker) är en sockerart och det är den enda sockerarten som kroppens celler kan använda för att framställa energi. När vi säger blodsocker, blodglukos, eller socker i blodet, så syftar vi på koncentrationen av glukos i blodet. Koncentrationen anges oftast med enheten mmol/L (millimol per liter). Alla personer med diabetes har onormalt högt blodsocker, vilket är själva definitionen av diabetes.

Hos en person utan diabetes regleras blodglukos mycket noggrant. Under dygnet varierar blodglukos mellan 4–5 mmol/L vid fasta och 6–7 mmol/L efter måltid.


Tips: Använd Dialiv för att få bättre diabeteskontroll

Mobilappen Dialiv finns för alla diabetiker.

Alla med diabetes har högt blodsocker

Vid diabetes är det viktigt att behandla det höga blodsockret för att minska risken för framtida komplikationer. Detta uppnås i första hand genom förbättrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet och följsamhet till läkemedelsbehandling. De läkemedel som står till förfogande är antingen insulin eller diverse tabletter. Ju högre blodsocker man har, desto större risk för komplikationer (följdsjukdomar) till diabetes.

Högt blodsocker ökar framförallt risken för njursjukdom (nefropati), skador på näthinnan (retinopati, leder till nedsatt syn), samt skador på nervbanor (neuropati). Högt blodsocker ökar också risken för allvarliga hjärtkärlsjukdomar. Läs mer om komplikationer till diabetes här.

Vad är HbA1c

HbA1c (hemoglobin A1C eller bara A1c) är ett enkelt blodprov som mäter dit genomsnittliga blodsocker under de senaste 3 månaderna. Det är ett av de vanligaste blodproverna för att diagnostisera prediabetes, diabetes och följa sjukdomen över tid. Både du och din vårdgivare kommer följa HbA1c för att utvärdera resultatet av din behandling. Ju högre HbA1c, desto större är risken för diabeteskomplikationer.

Vad är HbA1c?

HbA1c är ett mått på genomsnittligt blodsocker (medelblodsocker) de senaste 3 månaderna. I de röda blodkropparna finns hemoglobin som binder till syret som sedan kan transporteras från lungorna och ut till kroppens alla vävnader. När hemoglobinet träffar på glukos så binder sockret till hemoglobinet, man säger då att hemoglobin har ”glykosylerats” och det benämns HbA1c. De röda blodkropparna bildas i benmärgen och bryts ner efter ca 120 dagar av konstant cirkulation i kroppen.

Det man mäter vid HbA1c provtagning är andelen (antingen i procent eller promille) glykosylerats hemoglobin. HbA1c anger därmed hur stor andel hemoglobin, i procent eller promille som har glukos bundet till sig. Har man haft höga blodsockernivåer i blodet kommer större andel av hemoglobinet vara glykosylerats och HbA1c nivåerna blir högre. Blodsockernivåerna under de senaste 30 dagarna avgör 50 % av värdet för HbA1c.

I kliniken bör man anpassa antalet årliga kontroller av HbA1c för varje individ, det är rekommenderat att HbA1c kontrolleras mellan 2-4 gånger per år. Det finns en hel del felkällor vid mätning av HbA1c som man bör vara medveten om, oftast handlar det om falskt låga HbA1c värden, dvs. att individen i själva verket har högre nivåer. Flera blodsjukdomar som leder till felkonstruerade beståndsdelar till proteiner i blodet och olika blodkroppar påverkar HbA1c nivåerna.

Rekommendationer för HbA1c enligt Svensk Förening för Diabetologi

Diabetes typOptimal kontrollAcceptabla nivåerOtillfredsställande nivåer
Typ 1 diabetes≤ 52  52-62≥ 62
Typ 2 diabetes≤ 4242-52≥ 62

Sambandet mellan HbA1c och småkärlssjuka (mikrovaskulära komplikationer) är väl behäftad, nivåerna för småkärlssjuka i ögonbotten (retinopati) ses redan vid HbA1c > 48 mmol/mol hos individer med typ 1 diabetes. HbA1c mindre än 48 mmol/mol rekommenderas för att minska risken för allvarliga ögon-, njur-, och nervskador, fastande plasma-glukos borde vara mindre än 6-8 mmol/l och mindre än 10 mmol/l under dagtid. Risken för komplikationer minskar ytterligare om man inte röker och samtidigt har ett bra blodtryck.

Vissa individer har svängande blodsocker som är svårreglerat och orsakar frekventa känningar och rekyler i blodsockernivåerna då blodsockret oftast stiger snabbt om det blir för lågt. Att uppnå ett HbA1c under 60 mmol/mol för en individ med typ 1 diabetes kräver ett välstrukturerat liv med täta blodsockermätningar, kunskaper om sjukdomen och behandling.

Glykosylerats hemoglobin A1c (HbA1c)Plasma-Glukos
406-7
507-9
609-10
7010-12
8012-13
9013-15
10015-17
11016-18
12017-20

Diabeteskomplikationer och HbA1c

I Sverige har man genomfört flera befolkningsstudier som undersökt sambandet mellan HbA1c och makrovaskulära komplikationer.{Tancredi:2015bc, Lind:2011ct, Lind:2014dd} I dessa studier har man observerat att även vid normala blodsockernivåer, dvs. HbA1c < 53 mmol/mol för individer med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes, så ses en förhöjd risk för hjärt-kärlkomplikationer och förtidig död jämfört med allmänna befolkningen.

Dessa epidemiologiska studier visar att normala blodsockernivåer innebär en fortsatt 2-4 gånger förhöjd risk för komplikationer. Individer med diabetes verkar ha högst risk att utveckla hjärtsvikt jämfört med individer utan diabetes. Däremot visar dessa studier alltid att personer med diabetes och låga eller normala HbA1c nivåer har lägre risk för hjärt-kärlsjukdomar och död.

Risken ökar ytterligare om personen har högt blodtryck, höga blodfetter eller röker.

Lathund: Omvandla HbA1c och blodsocker.

Vem bör analysera sitt HbA1c?

Alla som har diabetes skall fortlöpande analysera sitt HbA1c för att följa sjukdomsförloppet.

Friska människor kan undersöka sitt HbA1c för att undersöka om de har diabetes eller prediabetes (förstadium till diabetes). Följande personer kan rekommenderas HbA1c-test:

  • Vuxna över 45 år.
  • Andra som är under 45 år men överviktiga eller har uttalade riskfaktorer för diabetes typ 2.

Om ditt HbA1c visar att du har prediabetes eller diabetes så bör du tala med din läkare/sjuksköterska för att vidta åtgärder. Du som enligt HbA1c har prediabetes bör upprepa testet årligen för att utvärdera förloppet.

Innan man ställer diagnosen diabetes så vill man som regel ta två HbA1c, för att vara på den säkra sidan.

Person som har diabetes brukar kontrollera HbA1c minst 2 gånger per år. Man kan kontrollera det oftare om man vill följa förloppet ännu noggrannare.

Förberedelser inför HbA1c

Provet tas på de flesta vårdcentraler och laboratorier i landet. Du behöver inte göra något speciellt för att förbereda dig inför HbA1c-provet. Det kan dock vara så att du behöver förbereda dig, exempelvis genom att fasta, för andra prover som tas samtidigt med HbA1c. Fråga din vårdgivare om vad som gäller för dig.

Vad kan påverka HbA1c?

Utöver själva blodsockret så finns flera faktorer som kan påverka HbA1c och det är viktigt att känna till dessa.

  • Njursvikt, leversjukdom eller svår anemi kan leda till lågt HbA1c.
  • Blodsjukdomar som sicklecellanemi eller thalassemi kan ge lågt HbA1c.
  • Vissa läkemedel, inklusive opioider, kan ge lågt HbA1c.
  • Blodförlust eller blodtransfusioner.
  • Graviditet (i sen eller tidig fas).

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

3 Comments

  1. Påverkar fruktos (fruktsocker) också blodsockret? Jag undrar för min dotter har diabetes och det svänger mycket efter hon ätit frukt, särskikt banan.

  2. Är långtidssockret för högt när det visar 62 utan att vara fastande?

  3. Hej jag undrar om långtidssockret är högt men det andra ligger mellan 5-7 är det bra då?

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes?

Dialiv är appen för dig. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll över riskfaktorer och få hjälp när du behöver det.

Dialiv är appen för dig. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!