Hyperosmolärt syndrom

Hyperosmolärt icke-ketotiskt syndrom (diabeteskoma)

Hyperosmolärt syndrom är ett allvarligt tillstånd som oftast drabbar äldre personer med diabetes. Tillståndet kan drabba både personer med typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes men det är vanligare bland de med typ 2 diabetes. Hyperosmolärt syndrom orsakas av högt blodsocker, vilket beror på dålig sjukdomskontroll. Oftast finns det en utlösande faktor, som exempelvis infektion, biverkning av läkemedel, uttorkning, operation eller annan akut sjukdom.

Hyperosmolärt syndrom uppkommer när man har mycket högt blodsocker, vilket leder till att kroppen försöker göra sig av med sockret genom att kissa ut det. Man behöver alltså kissa mer än vanligt. Tyvärr förlorar kroppen vätska (vatten) när man kissar mycket. Detta gör att man blir uttorkad och då börjar man faktiskt tillverka mindre urin (man kissar alltså mindre igen) som dessutom är mörkare eftersom den är mer koncentrerad. Vid det här laget är man också törstigare än vanligt.

Hyperosmolärt syndrom innebär att man blir uttorkad av sitt höga blodsocker, eftersom det leder till att man kissar ut stora mängder vatten. Om man inte dricker tillräckligt med vatten så kan uttorkningen bli så allvarlig att man slutligen drabbas av krampanfall, koma (diabeteskoma) eller i värsta fall avlider.

Det kan ta flera dagar, eller till och med veckor, för det här tillståndet att utvecklas. Det är därför viktigt att förhindra att det förvärras genom att kontrollera sitt blodsocker och dricka tillräckligt med vatten.

Vilka symptom har man vid hyperosmolärt syndrom?

 • Man känner sig sjuk och orkeslös.
 • Blodsocker är högre än 30 mmol/L.
 • Man är torr i munnen och slemhinnorna.
 • Man är mycket törstig. Observera dock att törsten kan gradvis avta, trots att tillståndet förvärras.
 • Huden är varm och torr (man svettas i princip inte).
 • Man kan ha feber (kroppstemperatur högre än 38°C).
 • Man blir trött, sömnig och/eller förvirrad.
 • Synen blir sämre.
 • Man kan börja hallucinera, vilket innebär att man hör eller ser saker som inte är verkliga.
 • Kroppens muskler (i armar och ben) blir mycket svaga.

Det förekommer faktiskt att personer får diagnosen typ 2 diabetes i samband med att de insjuknar i hyperosmolärt syndrom.

Hur kan man undvika hyperosmolärt syndrom?

Som för alla andra komplikationer till diabetes så är sjukdomskontroll den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga sjukdom. Många personer med typ 2 diabetes, vilka är de som oftast drabbas av detta tillstånd, saknar dessvärre blodsockermätare, vilket gör att man inte kan kontrollera blodsockret. Det är viktigt att kontrollera blodsockret regelbundet, även dagar då man mår bra. Personer med typ 1 diabetes gör flera blodsockerkontroller varje dag, vilket gör att de lätt kan upptäcka och förebygga hyperosmolärt syndrom. Personer med typ 2 diabetes, särskilt äldre, kontrollerar som regel inte sitt blodsocker lika ofta och de löper därför högre risk att drabbas av detta tillstånd.

Alla personer med diabetes måste veta följande:

 • Hur man mäter blodsocker
 • Hur man tolkar blodsockervärden
 • Vilka blodsocker värden man skall försöka eftersträva
 • Vad man skall göra om blodsockret är för högt
 • Vad man skall göra om man får lågt blodsocker (hypoglykemi)
 • När man är sjuk eller på annat sätt inte mår bra, så skall man vara extra noggrann med att kontrollera blodsocker eftersom sjukdom kan leda till kraftiga svängningar i blodsocker, liksom höga och låga värden. När man är sjuk är det viktigt att man får i sig tillräckligt mycket vätska (i form av vatten).
 • Det är viktigt att man får information om hur man skall agera i händelse av sjukdom. Diskutera och rådfråga din vårdgivare om detta.

Vad är det för skillnad på hyperosmolärt syndrom och ketoacidos?

Ketoacidos är ett annat mycket allvarligt tillstånd som också innebär att man har högt blodsocker. Vid ketoacidos är dock det största problemet att man är sur i kroppen och detta beror på att man saknar insulin. Ketoacidos drabbar i princip bara personer med typ 1 diabetes eftersom deras bukspottkörtel slutat tillverka insulin. Avsaknad av insulin leder till att man samlar sura ämnen i blodet och då blir kroppen sur. Dessa sura ämnen kallas ketoner (ketonkroppar). Läs mer om ketoacidos.
Behandling

Ytterligare en SGLT-2 hämmare minskar sjuklighet och dödlighet vid typ 2 diabetes

SGLT-2-hämmare: en ny generation läkemedel för typ 1 och typ 2 diabetes SGLT 2-hämmare är en ny typ av läkemedel som tog världen med storm när studien EMPA-REG publicerades 2015. Man kan lugnt säga att väldigt få forskare förväntade sig att läkemedlet empagliflozin (som är en SGLT 2-hämmare) skulle ha någon större inverkan på sjuklighet och…

Läs mer

Insulinkänslighet: hur känslig man är för insulin

Kroppens känslighet för insulin (insulinkänslighet) I människokroppen är druvsocker (glukos) den primära energikällan. Det betyder att kroppens celler föredrar glukos som energikälla. Glukos finns i maten och dryck (i form av kolhydrater) och dessutom kan levern tillverka nytt glukos mellan måltiderna. För att kroppens celler skall kunna ta upp glukos så krävs insulin. Det är…

Läs mer

Åderförkalkning, kolesterol & statiner – Del 1 – Om åderförkalkning

Om åderförkalkningens orsaker, betydelsen av kolesterol och effekten av läkemedel (statiner) Åderförkalkning – som på medicinskt språk kallas ateroskleros – är vår tids mest framgångsrika mördare. Ingen annan sjukdom har dödat och skadat lika många människor de senaste 70 åren. Den dominerande typen av åderförkalkning är den som drabbar hjärtats kärl och det är det vi…

Läs mer

Kolhydrater tar kål på oss?

Nytt fokus: snabba kolhydrater, stärkelse, socker Varje år drabbas 30.000 svenskar av en akut hjärtattack. Trots enorma framgångar i hjärtvården i Sverige så är hjärt-kärlsjukdom fortfarande den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. Här på Diabetes.nu har vi flera gånger diskuterat orsaken till hjärtattack, nämligen åderförfettning (ateroskleros) i hjärtats egna kärl. Åderförfettning, åderförkalkning och ateroskleros är…

Läs mer

Hypoglykemi: överdosering av insulin & lågt blodsocker

Hypoglykemi (lågt blodsocker) vid överdosering av insulin Om man tar för mycket insulin så får man hypoglykemi (hypoglycemi), som innebär att blodsockret blir för lågt. Detta kan vara allt ifrån lite obehagligt till livshotande, beroende på hur stor överdoseringen är. Insulin måste hanteras med största försiktighet eftersom en överdos kan leda till medvetslöshet och i…

Läs mer

Berätta för andra med diabetes

Att ha en kronisk sjukdom innebär en livslång utmaning och denna utmaning är olika för alla. Att ta del av andras erfarenheter kan vara mycket värdefullt. Här kan Du som har diabetes berätta hur det är att leva med diabetes. Du får gärna skriva om exempelvis framgångar eller motgångar som varit betydelsefulla. Ordet är fritt…

Läs mer

Metabola syndromet: från riskfaktorer till diabetes och hjärtsjukdomar

Det metabola syndromet: en samling av risker Introduktion till metabola syndromet Begreppet ”metabola syndromet” myntades för 80 år sedan. Denna konstellation av störningar i ämnesomsättningen beskrevs på 1920-talet av Eskil Kylin, en svensk läkare, som ansåg att högt blodtryck (hypertoni), högt blodsocker (hyperglykemi) samt ledinflammation (artrit) till följd av höga halter urinsyra förorsakades av en…

Läs mer

Lågt glykemiskt index (GI), glykemisk load och gå ner i vikt

Mat med lågt glykemiskt index och låg glykemisk load (låg GI, låg GL) Mat med lågt glykemiskt index (låg GI kost) och låg glykemisk belastning (låg GL kost) har blivit allt mer populär (Jebb SA (2005) Dietary strategies for the prevention of obesity. Proc Nutr Soc 64: 217–227). Glykemiskt index är ett mått på hur…

Läs mer

Historien om typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes: En bittersöt historia om socker, miljö och frustration Få sjukdomar är lika mystiska som typ 1 diabetes. Forskare i hela världen har spenderat över 100 år för att hitta orsaken och botemedlet till typ 1 diabetes. Idag har vi fortfarande ingen förklaring till varför sjukdomar uppstår och vi har inte lyckats framställa…

Läs mer

Gå ner i vikt: en guide till kost och viktnedgång

Gå ner i vikt: jakten på den perfekta kosten för att må bra, förebygga övervikt, fetma & diabetes Under de senaste decennierna har förekomsten av övervikt, fetma och typ 2 diabetes ökat lavinartat i Sverige och resten av världen. Övervikt är den starkaste riskfaktorn för typ 2 diabetes. Dessutom orsakar övervikt leversjukdom, kranskärlssjukdom (åderförfettning i hjärtat),…

Läs mer
Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

Nyhetsbrev från Diabetes.nu

Få senaste nytt, information, guider & mycket mer

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Allt om diabetes, i din inkorg

Gå med i nyhetsbrevet och ta del av våra diabetesguider, e-böcker, recept mm.