Hyperosmolärt syndrom

Hyperosmolärt icke-ketotiskt syndrom (diabeteskoma)

Hyperosmolärt syndrom är ett allvarligt tillstånd som oftast drabbar äldre personer med diabetes. Tillståndet kan drabba både personer med typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes men det är vanligare bland de med typ 2 diabetes. Hyperosmolärt syndrom orsakas av högt blodsocker, vilket beror på dålig sjukdomskontroll. Oftast finns det en utlösande faktor, som exempelvis infektion, biverkning av läkemedel, uttorkning, operation eller annan akut sjukdom.

Hyperosmolärt syndrom uppkommer när man har mycket högt blodsocker, vilket leder till att kroppen försöker göra sig av med sockret genom att kissa ut det. Man behöver alltså kissa mer än vanligt. Tyvärr förlorar kroppen vätska (vatten) när man kissar mycket. Detta gör att man blir uttorkad och då börjar man faktiskt tillverka mindre urin (man kissar alltså mindre igen) som dessutom är mörkare eftersom den är mer koncentrerad. Vid det här laget är man också törstigare än vanligt.

Hyperosmolärt syndrom innebär att man blir uttorkad av sitt höga blodsocker, eftersom det leder till att man kissar ut stora mängder vatten. Om man inte dricker tillräckligt med vatten så kan uttorkningen bli så allvarlig att man slutligen drabbas av krampanfall, koma (diabeteskoma) eller i värsta fall avlider.

Det kan ta flera dagar, eller till och med veckor, för det här tillståndet att utvecklas. Det är därför viktigt att förhindra att det förvärras genom att kontrollera sitt blodsocker och dricka tillräckligt med vatten.

Vilka symptom har man vid hyperosmolärt syndrom?

 • Man känner sig sjuk och orkeslös.
 • Blodsocker är högre än 30 mmol/L.
 • Man är torr i munnen och slemhinnorna.
 • Man är mycket törstig. Observera dock att törsten kan gradvis avta, trots att tillståndet förvärras.
 • Huden är varm och torr (man svettas i princip inte).
 • Man kan ha feber (kroppstemperatur högre än 38°C).
 • Man blir trött, sömnig och/eller förvirrad.
 • Synen blir sämre.
 • Man kan börja hallucinera, vilket innebär att man hör eller ser saker som inte är verkliga.
 • Kroppens muskler (i armar och ben) blir mycket svaga.

Det förekommer faktiskt att personer får diagnosen typ 2 diabetes i samband med att de insjuknar i hyperosmolärt syndrom.

Hur kan man undvika hyperosmolärt syndrom?

Som för alla andra komplikationer till diabetes så är sjukdomskontroll den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga sjukdom. Många personer med typ 2 diabetes, vilka är de som oftast drabbas av detta tillstånd, saknar dessvärre blodsockermätare, vilket gör att man inte kan kontrollera blodsockret. Det är viktigt att kontrollera blodsockret regelbundet, även dagar då man mår bra. Personer med typ 1 diabetes gör flera blodsockerkontroller varje dag, vilket gör att de lätt kan upptäcka och förebygga hyperosmolärt syndrom. Personer med typ 2 diabetes, särskilt äldre, kontrollerar som regel inte sitt blodsocker lika ofta och de löper därför högre risk att drabbas av detta tillstånd.

Alla personer med diabetes måste veta följande:

 • Hur man mäter blodsocker
 • Hur man tolkar blodsockervärden
 • Vilka blodsocker värden man skall försöka eftersträva
 • Vad man skall göra om blodsockret är för högt
 • Vad man skall göra om man får lågt blodsocker (hypoglykemi)
 • När man är sjuk eller på annat sätt inte mår bra, så skall man vara extra noggrann med att kontrollera blodsocker eftersom sjukdom kan leda till kraftiga svängningar i blodsocker, liksom höga och låga värden. När man är sjuk är det viktigt att man får i sig tillräckligt mycket vätska (i form av vatten).
 • Det är viktigt att man får information om hur man skall agera i händelse av sjukdom. Diskutera och rådfråga din vårdgivare om detta.

Vad är det för skillnad på hyperosmolärt syndrom och ketoacidos?

Ketoacidos är ett annat mycket allvarligt tillstånd som också innebär att man har högt blodsocker. Vid ketoacidos är dock det största problemet att man är sur i kroppen och detta beror på att man saknar insulin. Ketoacidos drabbar i princip bara personer med typ 1 diabetes eftersom deras bukspottkörtel slutat tillverka insulin. Avsaknad av insulin leder till att man samlar sura ämnen i blodet och då blir kroppen sur. Dessa sura ämnen kallas ketoner (ketonkroppar). Läs mer om ketoacidos. Behandling

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.