Symptom vid typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes skiljer sig från typ 2 diabetes eftersom individer med typ 1 utvecklar total insulinbrist redan vid sjukdomsdebut. Detta innebär att en person med typ 1 diabetes behöver regelbundet kontrollera sitt blodsocker och injicera insulin kontinuerligt (långtidsverkande) och vid behov (snabbverkande) för att motverka eventuella stegringar eller minskningar i blodsocker.

Symtom vid diabetes skiljer sig inte särskilt mycket mellan de olika diabetesformerna men det är däremot klokt att känna till specifika symptom vid typ 1 diabetes eftersom några av symptomen är unika för just typ 1 diabetes.

Vanliga symptom vid typ 1 diabetes

 • Ökad törst
 • Muntorrhet
 • Ökad urinering
 • Trötthetskänsla
 • Ökad hungerkänsla
 • Irritabilitet och humörförändringar
 • Förlust av muskler och oförklarlig viktnedgång

Andra symptom vid diabetes

 • Klåda, särskilt i underliv
 • Suddig syn och uttorkade ögon
 • Oförklarliga kramper
 • Hudinfektioner

Akuta symptom vid diabetes

 • Påtaglig aptitminskning
 • Yrsel eller kräkningar
 • Feber
 • Magvärk
 • En acetondoftande andedräkt (tidigt tecken på diabetes ketoacidos)

Det är mindre än en fjärdedel av alla som utvecklar diabetes upplever några av dessa symtom och ketoacidos. Det är därför viktigt som patient och anhörig att känna till symptom vid diabetes.

God kännedom om symptom underlättar även hanteringen av sjukdomen eftersom personen tidigare kan identifiera förändringar i sin diabetes och agera för att motverka ytterligare försämring.

Hur snabbt utvecklas symtomen vid diabetes?

Att känna igen symptomen på diabetes är viktigt. Att fånga diabetes i ett tidigt skede kan fördröja eller förhindra utvecklingen av allvarliga komplikationer. Vid typ 1 diabetes kan symtom utvecklas mycket snabbt, särskilt hos barn eller ungdomar.

Figuren ovan visar hur symtomen och sjukdomen utvecklas vid typ 1 diabetes. Det första stadiet är att en individ, oftast med genetisk predisposition, utvecklar en immunologisk reaktion mot insulin och biologiska system som hanterar frisättningen av insulin. Därefter ökar förlusten av beta-cellerna och när antalet beta-celler minskat med nästa 70% börjar vissa patienter påvisa lätt förhöjda blodsockernivåer. Det är första när ca 90% av alla beta-cellerna gått under som individen utvecklar typ 1 diabetes och tydliga symtom som vid diabetes.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!