Symtom typ 2 diabetes

Typ 2 diabetes är en sjukdom som utvecklas över lång tid, särskilt om man jämför med andra varianter av diabetes. Vanligtvis utvecklar individen ett förstadium till diabetes som man lever med i flera år innan de utvecklar typ 2 diabetes. Detta tillstånd kallas för pre-diabetes och det finns flera faktorer som kännetecknar tillståndet och det går även att upptäcka med blodprover.

Symtom vid typ 2 diabetes uppstår oftast gradvis, vilket kan göra det svårare att upptäcka symtom tidigt. Detta är anledningen till att många med diabetes upptäcker tillståndet i samband med uppkomst av annan sjukdom eller hälsokontroll.

Vanliga symtom vid typ 2 diabetes

  • Trötthetskänsla, särskilt efter måltider
  • Hungerkänsla (polyfagi)
  • Du kissar mer än vanligt, särskilt på natten (polyuri)
  • Ökad törst (polydipsi)
  • Suddig syn
  • Klåda, särskilt runt könsorganen
  • Långsam sårläkning eller oförklarlig uppkomst av sår
  • Återkommande svampinfektioner
  • Uppkomst av hudsjukdom som psoriasis eller acanthosis nigricans
  • Plötslig viktminskning eller förlust av muskelmassa

Utöver symtomen ovan kan symtom på typ 2 diabetes inkludera värk i munhåla och ben/fötter. Det är inte ovanligt att människor lever med typ 2 diabetes i flera år utan att vara medvetna om deras tillstånd.

Upptäck symtom på typ 2 diabetes

Typ 2 diabetes leder till att kroppen inte klarar av att sänka blodsockernivån lika effektivt som hos personer utan diabetes. Av denna anledning kan symtomen på typ 2 diabetes uppmärksammas mer efter måltider eftersom blodsockernivåerna stiger temporärt efter en måltid.

Riskfaktorer för typ 2 diabetes

Vissa riskfaktorer för diabetes kan ge upphov till symtom som påminner om diabetes. Förekomsten av diabetes-specifika symtom är starkt förknippat med blodsockernivåer och ju högre blodsockernivåer desto mer uttalade är symtomen.

Hur lång tid tar det för symtomen att utvecklas?

Subtila symtom vid typ 2 diabetes kan pågå under en lång period och plötsligt bli allvarligare. Flera med typ 2 diabetes upplever sjukdomskänsla under lång period innan de söker sjukvård och diagnostiseras med typ 2 diabetes. I vissa fall kan blodsockernivåerna stiga snabbt vid typ 2 diabetes och orsaka symtom som påminner om hyperglykemi (högt blodsocker) och typ 1 diabetes.

Det är därför typ 2 diabetes ofta går obemärkt i många år. Man tror att upp till 200 000 vuxna kan ha typ 2 diabetes och vara omedvetna om det och ytterligare 250 000 vuxna ha leva med pre-diabetes i Sverige. Därför är det viktigt att inte bortse från diabetessymptomen även när man blir äldre.

Upptäck symtomen i tid

Det är viktigt att upptäcka symtomen i tid för att begränsa skadan som annars orsakas av typ 2 diabetes. Om sjukdomen upptäcks i ett senare skede kan vissa diabetesrelaterade komplikationer vara närvarande när personen erhåller diagnosen med typ 2 diabetes.

Komplikationer vid diabetes

Personer med typ 2 diabetes kan även utveckla en påtaglig insulinbrist när bukspottkörteln (pankreas) inte längre klarar av att producera eller frisätta insulin. De som har typ 2 diabetes men kräver insulinbehandling för att hålla sina blodsockernivåer under kontroll upplever oftast diabetessymtom som påminner om typ 1 diabetes.

Att identifiera typ 2 diabetes i ett tidigt skede kan förlänga personens egna förmåga att producera och frisätta insulin ut i blodcirkulationen. Detta bidrar till att personen oftast kräver insulinbehandling längre än i sjukdomsförloppet.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!