Normala blodsockernivåer

Blodsocker, diabetes och insulin

Diabetes mellitus är ett samlingsbegrepp för alla kända diabetesformer. Den gemensamma nämnaren för olika varianter av diabetes är kroppens gradvis försämrande förmågan att hantera blodsocker (blodglukos). Vid våra vanligaste former av diabetes påverkas ett viktigt organ i buken som heter bukspottkörteln (pankreas)och dess förmåga att tillverka och frisätta det livsviktiga hormonet insulin.

Utöver den nedsatta tillverkningen och frisättningen av insulin så utvecklar även individer med diabetes en förminskad ”känslighet” för insulin i olika organ och celler. Den medicinska termen för detta tillstånd är perifer insulinresistens (insulinresistens), vilket innebär att kroppens viktigaste organ för reglering av blodsocker (skelettmuskler, fettvävnad och levern) börjat utveckla en nedsatt känslighet för insulin.

Insulin är förmodligen kroppens viktigaste hormon och har flera essentiella funktioner, en av dessa funktioner är att transportera blodsocker (blodglukos) från blodcirkulationen och in i kroppens olika organ. Den nedsatta tillverkningen och frisättningen av insulin, i kombination med perifer insulinresistens bidrar till successivt stigande blodsockernivåer (blodglukos) som behöver behandlas med livsstilsförändringar och läkemedel.

Vanligtvis frisätts insulin konstant från bukspottkörteln men i väldigt små mängder. I samband med födointag frisätts hormonet i lite större mängder för att motverka den blodsockerstegring som sker efter intag av mat. Individer av typ 2 diabetes lider av en kombination där både tillverkningen och frisättningen av insulin minskat samt att känsligheten för insulin ute i kroppens olika vävnader försämrats. Typ 1 diabetes är en kronisk sjukdom där kroppen plötsligt inte kan tillverka något insulin eftersom de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln attackeras av immunförsvaret.

Kort introduktion om blodsockerkontroll

För personer med diabetes kan din läkare be dig hålla koll på ditt blodsocker genom att testa det hemma med en blodsockermätare, vanligtvis med ett litet blodprov från fingertoppen. Blodsockervärden bör ligga inom ett normalt intervall (HbA1c < 48 mmol/mol) för att personer med diabetes ska minimera risken för framtida komplikationer.

Detta kapitel beskriver vad normala blodsockernivåer är bland vuxna och barn med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Individer med diabetes som mäter blodsockret dagligen i hemmet behöver veta hur de tolkar sockernivåerna för att anpassa måltider, aktiviteter och läkemedel. Normalvärden för blodsocker skiljer sig vanligtvis för individer med typ 1 och typ 2 diabetes.

Det är svårt att specificera normala eller optimala blodsockernivåer för alla personer eftersom målvärden måste anpassas efter varje individ. Personer utan diabetes har långtidsblodsocker (HbA1c) < 42 mmol/mol, trots detta internationella organisationer att optimala nivåer för personer med diabetes ligger på HbA1c < 48 mmol/mol.

Olika organisationer inom diabetes såsom europeiska sällskapet inom diabetes (EASD), amerikanska sällskapet för diabetes (ADA) och nationella institutet för vård och excellens (NICE) brukar lansera riktlinjer för normala blodsockervärden. Dessa riktlinjer skiljer sig en aning men det rör sig i princip alltid om väldigt små skillnader.

Blodprover och blodsocker

Inom sjukvården mäter vi vanligtvis två markörer för att uppskatta blodsockernivåerna hos individer med och utan diabetes. Det första provet kallas för blodsocker (plasma-glukos) och kan mätas precis när som helst. Inom vården mäter vi oftast blodsocker efter att individen fastat i 8 h, dvs ett fastande blodsocker. På så vis kan vi utvärdera individens blodsockernivåerna när andra faktorer såsom fysisk aktivitet och mat inte hunnit påverka alla system som reglerar blodsocker.

Blodglukos (plasma-glukos)

Inom diabetesvården är det intressant att mäta blodsocker (plasma-glukos) vid olika tillfällen såsom 1. på morgonen, 2. vid fastande, 3. före måltid, 4. efter måltid, 5. på kvällen. På så vis lär man sig hur individens blodsocker förändras under dygnet, vilka faktorer som påverkar mest och hur vårdpersonal kan förbättra individens blodsockervärden.

Långtidsblodsocker (HbA1c)

En annan vanlig markör för blodsocker är långtidsblodsockret (HbA1c) som återspeglar kroppens blodsockervärden de senaste 2–3 månaderna. Anledningen är att kroppens röda blodkroppar (celler i blodet) kan absorbera fritt glukos i blodcirkulationen och detta kan vi mäta för att uppskatta vad det genomsnittliga blodsockret har varit senaste 120 dagarna. På så vis kan sjukvården uppskatta aktuella blodsockervärden men även ”historiska” blodsockervärden och faktiskt se bakåt i tiden för att se hur patienten har sköt sin diabetes.

Rekommenderade blodsockernivåer

De rekommenderade blodsockernivåerna anges nedan för vuxna med typ 1 diabetes, typ 2 diabetes och barn med typ 1 diabetes.

Tabellen ger allmän vägledning. Ett individuellt mål som fastställts av ditt vårdteam är det du bör sträva efter.

Rekommenderade nivåer från organisationen NICE

Typ av diabetesPå morgonenInnan måltid (pre-prandiellt)Cirka 90 minuter efter måltid (post-prandiellt)
Icke-diabetiker4 – 5.9 mmol/l< 7.8 mmol/l
Typ 2 diabetes4 – 7 mmol/l< 8.5 mmol/l
Typ 1 diabetes5 – 7 mmol/l4 – 7 mmol/l5 – 9 mmol/l
Barn med typ 1 diabetes4 – 7 mmol/l4 – 7 mmol/l5 – 9 mmol/l
*NICE – National institute of care and excellence

*Siffrorna för icke-diabetiker tillhandahålls för information men ingår inte i NICE’s riktlinjer.

Normalt blodsocker vid diabetes

För de flesta friska individer är normala blodsockernivåer följande:

 • Mellan 4,0 till 5,9 mmol/l vid fastande
 • Upp till 7,8 mmol/l 2 timmar efter att ha ätit

För personer med diabetes är målvärden för blodsocker följande:

 • Före måltider: 4 till 7 mmol/l för personer med typ 1 eller typ 2 diabetes
 • Efter måltider: under 9 mmol/l för personer med typ 1 diabetes och under 8,5 mmol/l för personer med typ 2 diabetes

Blodsockernivåer vid diagnos av diabetes
Följande tabell innehåller kriterier för diagnoser av diabetes och prediabetes.

Blodsockernivåer vid all diabetes och prediabetes

Plasma-glukosNormalPrediabetesDiabetes
Slumpmässig provtagning< 11.1 mmol/l> 11.1 mmol/l
Fastande< 5.5 mmol/l5.5 – 6.9 mmol/l> 7.0 mmol/l or
2h efter måltid< 7.8 mmol/l7.8 – 11.0 mmol/l> 11.1 mmol/l

Blodsockernivåer för barn under 18 år med typ 1 diabetes (ADA)

TidpunktRekommenderade blodsockernivåer
Fastande (innan måltid)5.0 – 7.2 mmol/l
Kvälls- och nattetid< 5.0 – 8.3 mmol/l
*ADA – American diabetes association. Samtliga rekommendationer i tabellen ovan baseras på amerikanska nationella riktlinjer för omhändertagande av individer med diabetes

Blodsockernivåer för gravida med typ 1 diabetes (ADA)

TidpunktRekommenderade blodsockernivåer
Fastande (innan måltid)< 5.2 mmol/l
1 h efter måltid< = 7.8 mmol/l
2h efter måltid< = 6.7 mmol/l

Blodsockernivåer för graviditetsdiabetes (ADA)

TidpunktRekommenderade blodsockernivåer
Fastande (innan måltid)< 5.2 mmol/l
1 h efter måltid< = 7.8 mmol/l
2h efter måltid< = 6.7 mmol/l

Fastande blodsocker (fastande plasma-glukos)

Ett fastande blodsockerprov (fastande plasma-glukos) tas efter minst åtta timmars fasta och kontrolleras därför vanligtvis på morgonen innan frukost.

I NICE riktlinjer betraktas ett fastande plasmaglukos mellan 5,5 till 6, 9 mmol/l som förhöjt och att risken för framtida komplikationer ökar först vid dessa nivåer samt att risken för att utveckla typ 2 diabetes stiger, särskilt bland individer som lider av andra riskfaktorer för diabetes såsom fetma/övervikt, högt blodtryck, förhöjda blodfetter och högt midjeomfång det åtföljs av andra riskfaktorer för typ 2 diabetes.

Oralt glukostoleranstest (OGTT)

Ett oralt glukostoleranstest innebär att man tar ett fasteprov av blod och sedan dricker en mycket söt dryck som innehåller 75 g glukos.

Efter att ha druckit denna dryck måste du vila tills ytterligare blodprov tas efter 2 timmar.

HbA1c för diabetes diagnos

Ett HbA1c- test mäter inte blodsockernivån direkt, men resultatet av testet påverkas av hur höga eller låga blodsockernivåer har att varit under de senaste 2 till 3 månaderna.

HbA1c vid diabetes eller prediabetes

TillståndHbA1c-nivåer
Normalt (icke-diabetiker)< 42 mmol/mol
Prediabetes42 – 47 mmol/mol
Diabetes> 48 mmol/mol

Varför är det viktigt med bra blodsockernivåer?

Det är viktigt att du kontrollerar dina blodsockernivåer så bra som du kan eftersom höga sockernivåer under långa perioder ökar risken för diabeteskomplikationer.

Exempel på diabetes-relaterade komplikationer

Denna lista med komplikationer kan se skrämmande ut, men det viktigaste att komma ihåg är att risken för dessa problem kan minimeras genom god blodsockerkontroll.

Förhöjda blodsockervärden

Olika blodsockerprovFörhöjda blodsockernivåer
Långtidsblodsocker (HbA1c)> 48 mmol/mol
Fastande blodsocker> 7.0 mmol/l
Blodsocker på morgonen> 7.0 mmol/l
Slumpmässigt plasma-glukos> 11.0 mmol/l
Slumpmässigt plasma-glukos> 16.0 mmol/l
(kraftigt förhöjt, kräver omedelbart omhändertagande)
Vid plasma-glukos > 16.0 mmol/l ökar snabbt risken för allvarliga komplikationer såsom ketoacidos.

1 Comment

 1. Bästa Dr Rawshani.

  Tack för ett lättförstående information om när man har diabetes.
  Jag har postprandiella besvär med hungerskänslor, törst, kissar ofta. Jag har begynnande pancreatit.
  Senaste månaderna har jag avdomnade tår på båda fötterna. Känns som jag går på kuddar. Även smärta i underbenen och domningar.
  Det har tagit prov för diabetes och jag har alltid bra värden enligt proven.
  Varför kan jag inte släppa idén att jag har diabetes?

  Om det nu är neuropati jag har i fötter och ben är det ett giltigt symtom på diabetes trots att värdena har varit bra.

  Jag lever som en diabetes. Undviker alla snabba kolhydrater. Äter ekologiska grönsaker och övrig mat. Motionerar en timme per dag. Sover bra. Röker inte, Dricker ingen alkohol. Ingen stress då jag är pensionär sedan två år.
  Jag vill bara veta om det är Diabetes då kan jag börja utarbeta ett striktare program för att kunna hålla det borta.

  Hur går jag vidare med detta?

  Med vänliga hälsningar
  L***

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!