/

Normala blodsockernivåer

5 min läsning
normalt blodsocker kontrollera socker normala nivåer
normalt blodsocker kontrollera socker normala nivåer

Blodsockervärden bör ligga inom ett normalt intervall (< 48 mmol/mol) för att personer med diabetes ska minimera risken för framtida komplikationer.

Detta kapitel beskriver vad normala blodsockernivåer är bland vuxna och barn med typ 1 diabetes och typ 2 diabetes.

Individer med diabetes som mäter blodsockret dagligen i hemmet behöver veta hur de tolkar sockernivåerna för att justera måltider, aktiviteter och läkemedel.

Det är svårt att specificera normala eller optimala blodsockernivåer för alla personer eftersom målvärden måste anpassas för varje individ. Personer utan diabetes har långtidsblodsocker (HbA1c) < 42 mmol/mol, trots detta menar man att optimala nivåer för personer med diabetes är HbA1c < 48 mmol/mol.

Rekommenderade blodsockernivåer

De rekommenderade blodsockernivåerna anges nedan för vuxna med typ 1 diabetes, typ 2 diabetes och barn med typ 1 diabetes.

Tabellen ger allmän vägledning. Ett individuellt mål som fastställts av ditt vårdteam är det du bör sträva efter.

Rekommenderade nivåer från organisationen NICE

Typ av diabetesPå morgonenInnan måltid (pre-prandiellt)Cirka 90 minuter efter måltid (post-prandiellt)
Icke-diabetiker4.0 to 5.9 mmol/l< 7.8 mmol/l
Typ 2 diabetes4 to 7 mmol/l< 8.5 mmol/l
Typ 1 diabetes5 – 7 mmol/l4 to 7 mmol/l5 to 9 mmol/l
Barn med typ 1 diabetes4 – 7 mmol/l4 to 7 mmol/l5 to 9 mmol/l

*Siffrorna för icke-diabetiker tillhandahålls för information men ingår inte i NICE’s riktlinjer.

Normalt blodsocker vid diabetes

För de flesta friska individer är normala blodsockernivåer följande:

  • Mellan 4,0 till 5,4 mmol/l (72 till 99 mg/dl) vid fastande
  • Upp till 7,8 mmol/l (140 mg/dl) 2 timmar efter att ha ätit

För personer med diabetes är målvärden för blodsocker följande:

  • Före måltider: 4 till 7 mmol/l för personer med typ 1 eller typ 2 diabetes
  • Efter måltider: under 9 mmol/l för personer med typ 1 diabetes och under 8,5 mmol/l för personer med typ 2 diabetes

Blodsockernivåer vid diagnos av diabetes
Följande tabell innehåller kriterier för diagnoser av diabetes och prediabetes.

Blodsockernivåer vid diabetes och prediabetes

Plasma-glukosNormalPrediabetesDiabetes
Slumpmässig provtagning< 11.1 mmol/l> 11.1 mmol/l
Fastande< 5.5 mmol/l5.5 – 6.9 mmol/l> 7.0 mmol/l or
2h efter måltid< 7.8 mmol/l7.8 – 11.0 mmol/l> 11.1 mmol/l

Fastande glukos i blodet

Ett fastande plasmaglukosprov tas efter minst åtta timmars fasta och tas därför vanligtvis på morgonen.

I NICE riktlinjer betraktas ett fastande plasmaglukos på 5,5 till 6, 9 mmol/l som att någon löper större risk att utveckla typ 2 diabetes, särskilt när det åtföljs av andra riskfaktorer för typ 2 diabetes.

Oralt glukostoleranstest (OGTT)

Ett oralt glukostoleranstest innebär att man tar ett fasteprov av blod och sedan dricker en mycket söt dryck som innehåller 75 g glukos.

Efter att ha druckit denna dryck måste du vila tills ytterligare blodprov tas efter 2 timmar.

HbA1c för diabetes diagnos

Ett HbA1c- test mäter inte blodsockernivån direkt, men resultatet av testet påverkas av hur höga eller låga blodsockernivåer har att varit under de senaste 2 till 3 månaderna.

HbA1c vid diabetes eller prediabetes

  • Normal: Under 42 mmol/mol
  • Prediabetes: 42 till 47 mmol/mol
  • Diabetes: 48 mmol/mol

Varför är det viktigt med bra blodsockernivåer?

Det är viktigt att du kontrollerar dina blodsockernivåer så bra som du kan eftersom höga sockernivåer under långa perioder ökar risken för diabeteskomplikationer.

Exempel på diabetes-relaterade komplikationer

Njursjukdom
Nervskador
Näthinnesjukdom
Hjärtsjukdom
Stroke

Denna lista med komplikationer kan se skrämmande ut, men det viktigaste att komma ihåg är att risken för dessa problem kan minimeras genom god blodsockerkontroll.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog