Kaffe och diabetes

Effekten av kaffe på diabetes, när den presenteras i media kan ofta vara förvirrande.

Kaffe har fördömts flera gånger som dåligt för din hälsa. Det är vanligt med olika uppfattningar om kaffe och dess effekt på diabetes. I nyhetstidningar presenteras blandade resultat, vissa beskriver fördelarna med kaffe och andra menar att kaffe kan påverka blodsockernivåerna negativt. Detta betyder inte att artiklarna är motsägelsefulla dock. Det finns bland annat bevis för att kaffe kan skydda mot vissa typer av tumörsjukdomar, leversjukdom och till och med depression.

Det finns också övertygande forskning som visar att de som ökar sitt kaffeintag faktiskt kan minska risken för att utveckla typ 2 diabetes. Detta är goda nyheter för dem av oss som inte kan låta bli att dricka kaffe.

Men för dem som redan har typ 2 diabetes kan kaffe ha negativa effekter. Kort sagt, kaffe innehåller olika kemikalier, av vilka vissa har positiva effekter medan andra kan ha en mindre gynnsam effekt, till exempel koffein som kan försämra insulinets verkan på kort sikt.

Vad är diabetes?

Diabetes är en sjukdom som påverkar hur din kropp hanterar blodsockret. Blodglukos, även känt som blodsocker, är viktigt eftersom det är det som driver hjärnan och ger energi till muskler och vävnader.

Om du har diabetes betyder det att du har för mycket glukos som cirkulerar i blodet. Detta händer när din kropp utvecklar nedsatt känslighet mot insulin och inte längre kan effektivt ta upp glukos i cellerna.

Överskott av glukos i blodet kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Det finns ett antal olika faktorer som kan orsaka diabetes.

Kroniska diabetesformer är bland annat typ 1 diabetes och typ 2 diabetes. Andra typer inkluderar graviditetsdiabetes, som inträffar under graviditet men tenderar att försvinna efter födseln.

Prediabetes innebär att dina blodsockernivåer är högre än vanligt men inte så höga att du skulle få diagnosen diabetes.

Tecken och symtom på diabetes inkluderar:

 • Ökad törst
 • Oförklarlig viktminskning
 • Trötthet
 • Irritabilitet

Om du tror att du kan ha några av dessa symtom, är det viktigt att tala med din läkare.

Koffein och blodsockernivåer

Regelbunden hög koffeinkonsumtion, under en 4-veckorsperiod, har visat sig försämra insulinkänsligheten hos personer med typ 2-diabetes. Samtidigt som forskarna fann ett samband mellan högre kaffekonsumtion och lägre känslighet för insulin i kroppen, insåg de att den snabba övergången från låg kaffe konsumtion till väldigt hög kaffekonsumtion hos studiedeltagarna kan ha lett till en atypisk eller betonad reaktion från kroppen.

Även om koffein visar sig ha negativa effekter mot insulinkänsligheten så visar studier att kaffe kan skydda mot typ 2 diabetes, detta är framför allt observationella befolkningsstudier som visar en statistiskt signifikant riskminskning hos de som konsumerar mycket kaffe. Detta går däremot inte att bekräfta i kliniska kontrollerade undersökningar, samtidigt är det svårt att kontrollera för andra faktorer i sådana typer av studier.

Fördelar med kaffe

Kaffe minskar risken för följande sjukdomstillstånd:

 • Typ 2-diabetes
 • Cancer – såsom endometriecancer och aggressiv prostatacancer
 • Kardiovaskulär sjukdom
 • Stroke
 • Alzheimers sjukdom
 • Parkinsons sjukdom

Kaffe innehåller polyfenoler, som är en molekyl som antioxidanter som allmänt anses bidra till att förebygga inflammatoriska sjukdomar, såsom typ 2 diabetes, och antikarcinogena (anti-cancer) egenskaper.

Förutom polyfenoler innehåller kaffe mineralmagnesium och krom. Större magnesiumintag har kopplats till lägre nivåer av typ 2 diabetes.

Blandningen av dessa näringsämnen kan vara till hjälp för att förbättra insulinkänsligheten, vilket kan bidra till att kompensera de motsatta effekterna av koffein.

Kaffe kan förebygga diabetes

Hälsofördelarna med kaffe för diabetes skiljer sig från fall till fall.

Forskare vid Harvard undersökte över 100 000 människor i cirka 20 år, slutsatser från denna studie offentliggjordes 2014. De fann att personer som ökade sitt kaffeintag med över en kopp per dag hade 11 procent lägre risk att utveckla typ 2 diabetes.

Individer som minskade sitt kaffeintag med en kopp per dag ökade risken att utveckla diabetes med 17 procent. Det var ingen skillnad i att dricka te.

En studie från 2009 undersökte ungefär 40 000 deltagare och noterade att de som konsumerar 3 koppar te eller kaffe per dag har en 40% lägre relativ risk för typ 2 diabetes.

Koffeinfritt kaffe och blodglukos

Så medan koffein kan hämma insulinkänsligheten och påverka glukosnivåerna, så har kaffe andra egenskaper som har en motsatt effekt.

Man tror därför att koffeinfritt kaffe kan vara det bästa alternativet för personer med diabetes, forskare menar att koffeinfritt kaffe innehåller fördelarna med kaffe men utan några av negativa effekter som är förknippade med koffein.

I en liten studie som endast involverade män visade det sig att koffeinfritt kaffe av en oförklarlig anledning orsaka en akut ökning av blodsockret. Just nu finns det begränsade studier och mer forskning behövs på effekterna av koffein och diabetes.

Kaffes effekt på glukos och insulin

Även om kaffe kan vara fördelaktigt för att skydda människor mot diabetes, har vissa studier visat att vanligt svart kaffe kan utgöra risker för personer som redan har typ 2 diabetes.

Koffein, blodglukos och insulin (före och efter måltid)

En studie från 2004 visade att en koffeintablett innan man äter resulterade i högre blodsocker efter måltid hos personer med typ 2 diabetes. Det visade också en ökning av insulinresistens.

Enligt en nyligen publicerad studie, kan det finnas en genetisk förespråkare inblandad. Gener kan spela en roll i metabolismen av koffein och hur det påverkar blodsockret. I denna studie visade det sig att vissa människor metaboliserade koffein långsammare, vilket orsakar högre blodsockernivåer än de som metaboliserade koffein snabbare.

Studien visade även att långsiktiga effekter av kaffe och koffein kan kopplas till lägre risk för pre-diabetes och diabetes. Den ”tolerans” effekt som ses vid långtidskonsumtion av kaffe tar mycket lång tid att utveckla.

Latte och sirap i kaffe

Vissa varianter av kaffe måste personer med diabetes vara försiktighet med. Kaffe med sirap har blivit ett mycket mer populärt utbud av kaffe under 2000-talet men kan vara problematiskt för personer med eller med risk för diabetes.

Om du har diabetes, eller löper risk för diabetes, är det lämpligt att minska din exponering av för mycket socker. Om du vill njuta av en kopp kaffe med sirap, välj de mindre kopparna och drick långsamt för att minska den dramatiska blodsockerstegringen och bättre uppskatta smaken.

En annan modern trend är latte i kaffe, en mjölkrik kaffe. Om du dricker kaffe med latte är det klokt att hålla reda på antalet kalorier i latten och mängden kolhydrater.

Medan mager latte vanligtvis görs med skummjölk, kan vissa av dem sötas vilket ökar deras kalorier. Mjölk, oavsett om det är fettrikt eller skummad, tenderar att ha cirka 5 g kolhydrater per 100 g. En vanlig, osötad mager kaffelatte kan vanligtvis innehålla någonstans mellan 10 och 15 g kolhydrater.

Kaffe med tillsatta ingredienser

Om du inte har diabetes men är orolig för att utveckla sjukdomen, var då försiktig innan du ökar ditt kaffeintag. Det kan finnas en positiv effekt från kaffe i sin rena form. Fördelarna är dock inte desamma för kaffedrycker med tillsatta sötningsmedel eller mejeriprodukter.

Krämiga, söta drycker som finns på cafékedjor laddas ofta med ohälsosamma kolhydrater. De är också mycket höga i kalorier. Effekten av socker och fett i kaffe och espressodrycker kan påverka den eventuellt skyddande effekten av kaffet.

Detsamma kan sägas om sockersötad och till och med artificiellt sötat kaffe och andra drycker. När sötningsmedel tillsätts ökar risken för att utveckla typ 2 diabetes. Att konsumera för många tillsatta sockerarter är direkt kopplat till diabetes och fetma.

De flesta stora kaffekedjor erbjuder alternativ med färre kolhydrater och fett.

Koffein och vanliga biverkningar

 • Huvudvärk
 • Rastlöshet
 • Ångest
 • Förhöjda blodsockernivåer efter en måltid
 • Ökad risk för halsbränna
 • En ökning av blodfetter (kolesterol) vid användning av ofiltrerat eller espresso-typ kaffe

Att börja dricka kaffe för att minska risken för diabetes kommer inte att garantera dig ett bra resultat. Men om du redan dricker kaffe kanske det inte gör någon skada. Försök att minska mängden socker eller fett du dricker med ditt kaffe. Tala också med din läkare om kost alternativ, motion och de effekter som dricka kaffe kan ha. Undvik gärna mörkrostat kaffe.

Rostade kaffebönor

Att rosta kaffe innebär att man värmer upp kaffet till väldigt höga temperaturer, detta omvandlar de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos gröna kaffebönor till rostade kaffeprodukter.

Rostningsprocessen är det som ger den karakteristiska smaken av kaffe genom att få de gröna kaffebönorna att ändra smak. Orostade bönor innehåller ungefär lika mycket om inte högre nivåer av syror, protein, socker och koffein som de som har rostats, men saknar smak. Under rostningen så uppstår andra kemiska reaktioner som leder till tillverkningen av Acrylamide, för höga nivåer av detta ämne leder till skador på nervsystemet och ökar risken för cancer.

1 Comment

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!