Lågt blodtryck (hypotension)

Översikt om lågt blodtryck

Lågt blodtryck kan tyckas önskvärt, och för vissa människor orsakar det inga problem. Men för många människor kan onormalt lågt blodtryck (hypotension) orsaka yrsel och svimning. I allvarliga fall kan lågt blodtryck vara livshotande. Blodtrycksavläsning lägre än 90 millimeter kvicksilver (mm Hg) för det övre talet (systoliskt) eller 60 mm Hg för det nedre talet (diastoliskt) anses allmänt vara lågt blodtryck.

Blodtrycket är kraften av blod som trycker mot väggarna i dina blodkärl (artärer) när hjärtat pumpar blod. För de flesta vuxna är ett hälsosamt blodtryck vanligtvis mindre än 120/80 mm Hg.

 • Blodtryck kring 120/80 mmHg är normalt
 • Blodtryck lägre än 90/60 mmHg definieras som hypotension

Vissa människor har lågt blodtryck hela tiden, och det är normalt för dem. Andra människor upplever ett plötslig blodtrycksfall eller har lågt blodtryck som kan vara kopplat till ett hälsoproblem. Många system i kroppen, inklusive organ, hormoner och nerver, reglerar blodtrycket.

Blodtrycket är en mätning av trycket i dina artärer under de aktiva och vilande faserna i varje hjärtslag.

 • Systoliskt tryck – Den översta siffran i en blodtrycksavläsning är det tryck ditt hjärta genererar när du pumpar blod genom dina artärer till resten av kroppen.
 • Diastoliskt tryck – Den nedre siffran i en blodtrycksavläsning hänvisar till trycket i dina artärer när ditt hjärta vilar mellan hjärtslagen.

Under dagen varierar blodtrycket beroende på kroppsställning, andningsrytm, stressnivå, fysisk kondition, mediciner du tar, vad du äter och dricker och tid på dagen. Blodtrycket är vanligtvis lägst på natten och stiger kraftigt vid uppvaknandet.

Vad är lågt blodtryck?

Vad som anses vara lågt blodtryck för dig kan vara normalt för någon annan. De flesta läkare anser att blodtrycket endast är för lågt om det orsakar symtom.

Vissa experter definierar lågt blodtryck som avläsningar lägre än 90 mm Hg systoliskt eller 60 mm Hg diastoliskt. Om något av siffrorna är under det, är ditt tryck lägre än normalt.

Ett plötsligt fall i blodtrycket kan vara farligt. Till exempel kan en förändring på bara 20 mm Hg, från 110 systoliskt till 90 mm Hg systoliskt, orsaka yrsel och svimning när hjärnan inte får tillräcklig blodtillförsel. Kraftiga minskningar i blodtryck som de som orsakas av okontrollerad blödning, svåra infektioner eller allergiska reaktioner, kan vara livshotande.

Orsaker till lågt blodtryck

Det autonoma nervsystemet är den delen av kroppens nervsystem som styrs automatiskt av olika delar i hjärnan. Det autonoma nervsystemet är essentiellt för regleringen av kroppens blodtryck. Kroppen kontrollerar blodtrycket utan att vi tänker på det. Vid Parkinsons sjukdom påverkas det autonoma nervsystemet, vilket kan orsaka lågt blodtryck. Individer med diabetes har vanligtvis inte lågt blodsocker men kan ändå uppleva symptom som vid lågt blodtryck. En anledning till detta är att de höga blodsockernivåerna påverkar blodkärlen i kroppen, hyperglykemi leder till åderförkalkning. Äldre personer med åderförkalkning kan ofta utveckla symptom som vid lågt blodtryck ofta plötslig kroppslägesändring.

Medicinska orsaker till lågt blodtryck

 • Graviditet – Eftersom cirkulationssystemet expanderar snabbt under graviditeten kommer blodtrycket sannolikt att sjunka. Detta är normalt, och blodtrycket återgår vanligtvis till din nivåer före graviditeten efter att du har fött barn.
 • Hjärtproblem – Vissa hjärtsjukdomar som kan leda till lågt blodtryck, exempelvis låg hjärtfrekvens (bradykardi), hjärtklaffproblem, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.
 • Endokrina (hormonella) problem – Sköldkörteltillstånd, såsom paratyroideasjukdom, binjurebarksvikt (Addisons sjukdom), lågt blodsocker (hypoglykemi) och i vissa fall kan diabetes utlösa lågt blodtryck.
 • Vätskebrist – När din kropp förlorar mer vatten än kroppen tar in kan det orsaka svaghet, yrsel och trötthet. Feber, kräkningar, svår diarré, överanvändning av vätskedrivande mediciner och ansträngande träning kan leda till vätskebrist.
 • Blodförlust – Att förlora mycket blod, till exempel från en större skada eller inre blödning, minskar mängden blod i kroppen, vilket leder till en kraftig blodtryckssänkning.
 • Allvarlig infektion (septikemi) – När en infektion i kroppen kommer in i blodomloppet kan det leda till en livshotande blodtrycksfall som kallas septisk chock.
 • Allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) – Vanliga utlösare av denna allvarliga och potentiellt livshotande reaktion är livsmedel, vissa mediciner, insektsgift och latex. Anafylaxi kan orsaka andningsproblem, nässelfeber, klåda, svullnad i halsen och en farlig blodtrycksfall.
 • Brist på näringsämnen i din kost – Brist på vitaminerna B-12 och folat kan bromsa kroppen från att producera tillräckligt med röda blodkroppar (anemi), vilket orsakar lågt blodtryck.

Läkemedel som kan orsaka lågt blodtryck

 • Vätskedrivande (diuretika) läkemedel, såsom furosemid (Lasix) och Hydroklortiazid (Maxzide, Microzid, andra)
 • Alpha-blockerare, såsom prazosin (Minipress)
 • Betablockerare, såsom atenolol (Tenormin) och propranolol (Inderal, Innopran)
 • Läkemedel för Parkinsons sjukdom, såsom pramipexol (Mirapex) eller de som innehåller levodopa
 • Vissa typer av antidepressiva medel (tricykliska antidepressiva medel), inklusive doxepin (Silenor) och imipramin (Tofranil)
 • Läkemedel mot erektil dysfunktion, inklusive sildenafil (Revatio, Viagra) eller tadalafil (Adcirca, Cialis), särskilt när det tas tillsammans med hjärtmedicinen nitroglycerin

Äldre individer med lågt blodtryck eller som plötsligt utvecklar blodtrycksfall har högre risk att utveckla symptom från lågt blodtryck, såsom fall, svimning eller yrsel. Symptomen inträffar vanligtvis när de ställer sig upp eller efter en måltid. Äldre vuxna är också mer benägna att utveckla lågt blodtryck till följd av läkemedel mot högt blodtryck. Flera blodtryckssänkande läkemedel kan vara kraftfulla för individen och orsaka lågt blodtryck.

För många människor går lågt blodtryck obemärkt. Här nedan anges symptom vid lågt blodtryck.

Symptom vid lågt blodtryck

 • Trötthet
 • Svaghet
 • Förvirring
 • Suddig syn
 • Nack- eller ryggsmärta
 • Illamående

Att sitta ner kan lindra dessa symtom. Om blodtrycket sjunker för lågt får kroppens vitala organ inte tillräckligt med genomflöde av blod (syre och näringsämnen). När detta händer kan lågt blodtryck leda till chock, vilket kräver omedelbar läkarvård. Tecken på chock inkluderar kall och svettig hud, snabb andning, en blå hudton eller en svag och snabb puls.

Diagnostisera lågt blodtryck

Din läkare kommer att ordinera ett blodtryckstest för att diagnostisera lågt blodtryck, vilket innebär att man mäter blodtrycket i armen med blodtrycksmanschett. Andra tester kan inkludera blodprover eller urinprover. I vissa fall kan man ordinera till fysiologiska undersökningar där man mäter blodtrycket efter plötslig ändring av kroppsläge. Dessa undersökningar genomförs hos specialister inom klinisk fysiologi eller biomedicinska analytiker.

Behandling av lågt blodtryck

Läkemedel

Beroende på tecken och symtom kan behandlingen omfatta att dricka mer vätska, ta läkemedel för att höja blodtrycket eller justera läkemedel som orsakar lågt blodtryck.

Livsstilsförändringar

Rekommenderade livsstilsförändringar inkluderar att ändra vad och hur du äter och hur du sitter och ställer dig upp. Din läkare kan också rekommendera kompressionsstrumpor om du måste stå under långa perioder.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!