Depression och diabetes

Diabetes och depression

Förekomsten av depression och diabetes

Depression och diabetes är folksjukdomar. Ungefär 5–8% av alla svenskar har depression just nu och cirka 4–5% av befolkningen har diabetes. Det innebär att cirka en miljon människor har diabetes, depression eller båda. Faktum är att depression är dubbelt så vanligt bland personer med diabetes. Detta gäller både typ 1 diabetes och typ 2 diabetes.

Att leva med diabetes är svårt för de allra flesta, särskilt de som lever med typ 1 diabetes eftersom de ofta upplever att sjukdomen upptar en väsentlig del av dagen. Individer med diabetes måste söka hjälp för om de känner sig nedstämda eller deprimerade eftersom diabetes och depression förstärker varandra.

Psykisk ohälsa och diabetes

Psyket påverkas av blodsockret och det vet i princip alla som har diabetes. Lika uppenbart är det att blodsockret påverkas av psyket. All forskning tyder på att diabetes kan bidra till depression och depression till diabetes.

Depression förekommer dubbelt så ofta bland personer med diabetes typ 1 och typ 2 än bland personer utan diabetes. Dessutom löper deprimerade människor större risk att utveckla diabetes typ 2.

Det finns troligtvis många orsaker till det starka sambandet mellan diabetes och depression, men vi känner inte till dem särskilt bra än. Man vet att psyket påverkas av dåligt blodsocker. Personer med dålig blodsockerkontroll blir trötta, lättirriterade, nonchalanta och likgiltiga.

Regelbunden motion lindrar däremot depression och förbättrar sockermetabolismen, men den som är nedstämd eller deprimerad orkar inte alltid vara fysiskt aktiv och vara mån om kosten. För vissa personer är diabetes en tuff sjukdom och egenvården leder till att livsglädjen och livsgnistan försvinner. Gott humör leder alltid till bättre blodsocker.

Kontakta sjukvården om du känner dig nedstämd

Prata med din diabetessköterska eller läkare så snart du känner utmattning eller depression smyga sig på. Depression är alltid en signal på att någonting inte stämmer och du behöver inte dra dig för att prata om det.

Symtomen som uppstår vid depression påminner i viss mån om symtomen vid diabetes. De kan komma smygande och det är inte lätt att själv känna igen dem, även sjukvårdspersonal kan ibland missa symptomen. En studie visar nämligen att 50–70 procent av alla depressioner bland diabetiker inte upptäcks inom sjukvården.

Lätt nedstämdhet hör till livet men symtomen kan bli kroniska. Det kan hänga samman med en rad livserfarenheter och fysiska faktorer. Även en del sjukdomar som nedsatt sköldkörtelfunktion (hypothyreos på medicinskt språk), hormonella omställningar som uppstår i olika åldrar och en del läkemedel kan påverka psyket. Det är viktigt att få hjälp vid depression eftersom livskvaliteten försämras och man inte orkar ta hand om sin diabetes.

Återhämtningen försvåras om man inte har kraft att sköta sin diabetes. När du sköter det ena tillståndet förbättras också det andra. Forskningsstudier visar att sockerkontrollen förbättras när personer med diabetes mår psykiskt bättre. När blodsockret är bättre, mår man bättre och behandlingen mot depression har större effekt.

Behandling av depression hos individer med diabetes

Personer med diabetes och depression erbjuds behandling med läkemedel, psykoterapi eller en kombination av bådadera.

Vid lindriga symtom kan det räcka med att man tar mod till sig och pratar om sin utmattning hos läkare eller sköterska på vårdcentral eller diabetesmottagningen. Fråga gärna om det går att få tid hos psykolog eftersom vårdpersonalen inte alltid kommer ihåg att erbjuda möjligheten.

Vid svår depression är det angeläget att läkemedel eller terapi sätts in, helst bådadera. Det hör till rutinerna att antidepressiva läkemedel erbjuds som första behandling. Det finns flera olika varianter av antidepressiva läkemedel. Den som kämpar med viktproblem ordineras vanligtvis antidepressiva som inte leder till viktuppgång.

Vid svår depression måste vissa läkemedel sättas in trots att de ökar risken för viktuppgång. Läkaren kan också redan från början rekommendera psykoterapi som komplement, särskilt om man har lätt för att gå upp i vikt. Det är vidare viktigt att få kvalificerad hjälp. Studier visar att långvarig användning av antidepressiva (över två år) kan öka risken för att få diabetes typ 2.

Terapeutiskt stöd minskar sannolikheten för att depressionen återkommer. På grund av återfallsrisken brukar diabetiker få använda antidepressiva en längre tid i förebyggande syfte.

Motion och behandling

Det finns många inriktningar inom psykoterapi. Depression kan exempelvis behandlas med beteendeterapi. Syftet är då att hjälpa personen hantera sina negativa tankar och känslor. I terapin söker man faktorer som ökar livsglädjen, där spelar fysisk aktivitet en viktig roll.

Resultaten har varit lovande. För ett par år sedan undersöktes effekterna av beteendeterapi bland deprimerade diabetiker. Resultaten visade att depressionen minskade betydligt mer hos de som fick terapi i tio veckor än hos de som fick rådgivning i stället för terapi. Ett halvår efter terapin hade de som deltog i terapigruppen betydligt bättre sockervärden medan personerna i jämförelsegruppen hade sämre sockervärden.

Prata med din läkare om vilka psykoterapier som är tillgängliga och lämpliga för dig. De kan bedöma ditt behov av terapi och hjälper dig att hitta en lämplig terapeut antingen inom den offentliga vården eller inom den privata vården.

Symtom som uppstår vid depression

 • Du känner dig utmattad, kraftlös och missmodig
 • Sämre självkänsla och självförtroende, nedstämdhet och intresseförlust; allt känns likgiltigt och tidigare intressen som hobbyer, jobb, mänskliga relationer och sex har slutat intressera dig
 • Du upplever fysiska men ospecifika symptom, till exempel diffus smärta och magbesvär ökar.
 • Matvanor och vikten förändras (aptitstörningar)
 • Sömnstörningar; du sover för mycket eller vaknar på nätterna
 • Energiförlust
 • Kognitiva störningar såsom tankestörningar och koncentrationssvårigheter

Studier om diabetes och depression

Individer med typ 2-diabetes löper ökad risk att utveckla en depression, det visar en studie som publicerades i den ansedda tidskriften JAMA. Kopplingen mellan diabetes och depression är välkänd, men det är fortfarande oklart om depression orsakar diabetes eller tvärtom. Det finns flera tänkbara orsaker till att personer med diabetes har ökad risk för depression, möjligtvis på grund av komplikationer som uppstår till följd av deras diabetes, biverkningar från behandling, livsstil eller kost. Det finns studier som visar att personer med diabetes har ökad risk för depression och tvärtom. En studie har visat att personer med typ 2 diabetes har ökad risk för depression oavsett blodsockernivåer.

Forskare och läkare tror att individer kan uppleva psykologisk stress från att sköta sin diabetes och att denna stress kan öka risken för depression. Läkare måste bli mer medvetna om detta. Vissa forskare och läkare anser att sjukvården bör överväga om personer med typ 2 diabetes ska screenas för depression rutinmässigt.

I en ny studie som presenterades vid den amerikanska diabeteskongressen ADA i New Orleans undersökte forskare från University of Colorado 458 vuxna med diabetes typ 1 och 546 friska individer. I den aktuella studien tittade forskarna på förekomsten av depression och antidepressiv medicinering. Det visade sig att personer med typ 1 diabetes upplevde depression mer än dubbelt så ofta som de utan diabetes. Ungefär 20 procent av diabetespatienterna använde antidepressiv behandling jämfört med 12 procent i den andra gruppen.

Forskarna observerade också att individer med diabetes och depression har ökad risk för diabetes-relaterade komplikationer – som näthinneförändringar, blindhet och hjärt-kärlsjukdomar. Individer med typ 1 diabetes som har manifesta hjärt-kärlsjukdomar upplever oftast mer depressiva symptom än personer utan komplikationer.

1 Comment

 1. Hej,
  Jag förstår inte riktigt den här meningen:
  En studie har visat att personer med typ 2 diabetes har ökad risk för diabetes oavsett blodsockernivåer.
  Jag håller på att använda denna text som referens för en studieuppgift så jag behöver veta vilka referenser ni har använt? Skulle det vara möjligt att skicka era referenser till mig när det gäller personer med depression som får diabetes?

  Tack på förhand,
  MVH/Zahra

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!