En guide om piercing för personer med diabetes

Piercing innebär att man gör hål i huden för att fästa ett smycke, ofta ring, stav eller annan struktur av metall, framför allt titan, men även andra material såsom plast, kirurgiskt stål, silver och ben förekommer. Piercing har utövats i flera tusen år och görs av olika skäl. Piercing ökar bland ungdomar och personer i medelåldern och bara för att du har diabetes (typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes) betyder det inte att du avråds från piercing. Det är däremot viktigt att du sköter din diabetesbehandling och olika riskfaktorer innan du genomgår ingreppet.

Bra diabeteskontroll är väsentligt innan, under och efter ingreppet eftersom dåliga blodsockervärden kan förlänga läkningstiden och öka risken för infektion. Överallt på huden finns bakterier och andra mikroorganismer som kan orsaka infektion i öppna sår. Piercingar kan utföras på vilken kroppsdel som helst, allt från öron, tunga, ögonbryn till naveln eller andra intima kroppsdelar. Du bör därför tänka noga över den del av kroppen som du vill få behandlad eftersom risken för infektion varierar beroende på vilken kroppsdel som behandlas.

Vilka kroppsdelar borde jag inte behandla?

För personer med diabetes är det viktigt att inte skaffa piercing på kroppsdelar som har dålig blodcirkulation eftersom risken för infektion ökar markant. Detta inkluderar följande kroppsdelar:

  • Anklar
  • Skenben
  • Rumpa
  • Avstå från att behandla områden där du vanligtvis injicerar ditt insulin

Du bör också välja en licensierad eller ackrediterad utövare och informera dem om ditt tillstånd så att de kan skräddarsy proceduren och ge eftervårdstips för dina behov.

Risker med kroppspiercing

Riskerna med piercing är samma för personer med och utan diabetes.

  • Infektion – kroppsdelen som behandlats kan bli infekterad om området är orent och du inte kan upprätthålla god hygien.
  • Nålar – om nålen som används för att tränga igenom huden inte har steriliserats kan du riskera allvarliga infektioner såsom HIV och hepatit.
  • Högt blodsocker – förhöjda blodsockernivåer kan bidra till förlängd läkning av såret, vilket i sin tur ökar riskera för bakteriella infektioner.
  • Blödning – proceduren kan orsaka kraftig blödning, särskilt i delar av kroppen med många blodkärl som tungan.
  • Ärrbildning – du kan utveckla ärrbildning efter din piercing, läkningen kan leda till bildandet av en keloid (kraftig ärrbildning).

Tips inför piercing

Efter din piercing är det viktigt att du kontrollerar dina blodsockernivåer regelbundet (minst en gång om dagen) och håller dig till ditt vanliga insulinschema. Du måste också sköta hudområdet kring den behandlade kroppsdelen och hålla det rent tills såret läker. t

Vad ska du göra om du utvecklar infektion?

Om det behandlade hudområdet blir infekterat kommer du att uppleva en värmekänsla och smärta vid området som behandlats. Vanligtvis utvecklar personen en långvarig rodnad och svullnad, ibland läcker det ut gul- och grönaktig vätska från området och vid svårare fall kan du uppleva feber. Om du utvecklar tecken på infektion och har högt blodsocker behöver du förmodligen insulin för att sänka ditt blodsocker. Du bör också testa för ketoner (ämnen som tillverkas när kroppen bryter ner fett för energi). Uppbyggnad av ketoner i blodet kan utgöra en risk för ketoacidos.

Om du har förhöjda blodsockernivåer eller ketoner i blodet (1,6 mmol / L eller högre), eller är osäker på hur du justerar insulindoserna eller testar för ketoner, bör du kontakta din läkare/diabetessköterska som snart som möjligt. Det är också viktigt att du omedelbart söker hjälp om du mår dåligt, har buksmärtor eller upplever tecken på infektion efter din piercing. Vanligtvis behandlas infektioner med antibiotika. För personer med diabetes kan det innebär antibiotika med brett spektrum som biter mot flera bakteriearter och förlängd behandling.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.