Diabetes och bilkörning

En guide om bilkörning och diabetes

Personer med diabetes som av olika anledningar uppvisar ökad risk att drabbas av plötsliga förändringar i blodsocker eller som drabbats av komplikationer, bör rådfråga sin läkare eller diabetessköterska om möjligheterna att köra bild. Din läkare kommer ta följande saker i beaktning när det värderar din risk att köra bil.

Först beror det på vilken medicin du använder, hur väl du kontrollerar din diabetessjukdom och om du lider av andra hälsotillstånd eller komplikationer som försämrar din körförmåga. Det är viktigt att känna sig säker bakom ratten och den vanligaste orsaken till att personer med diabetes upplever oro vid bilkörning är pga plötsligt blodsockerfall (hypoglykemi).

Allvarlig hypoglykemi eller lågt blodsocker påverkar din reaktionsförmåga, beslutsförmåga och flera andra viktiga funktioner, vilket ökar risken för trafikolyckor.

Personer med insulinbehandlad diabetes, vare sig det är typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes har vanligtvis högre risk för signifikanta fluktuationer i blodsockernivåer. Det finns även olika tablettbehandlingar för personer med typ 2 diabetes som kan orsaka blodsockerfall. De flesta bilförsäkringsbolag vill bli informerad att du har diabetes.

Diabetes som behandlas utan mediciner

En betydande andel av alla personer med typ 2 diabetes behandlas med livsstilsförändringar såsom viktnedång, rökstopp, ökad motion och bättre kostvanor. De ordineras inte diabetesläkemedel såsom insulin, tabletter eller andra injektionsbehandlingar. Alla personer med diabetes bör förändra sina livsstilsvanor men inte alla klarar av att kontrollera sitt blodsocker med enbart livsstilsförändringar.

Dubehöver du inte informera försäkringsbolag eller trafikverket om du har diabetes fast inte erhåller någon läkemedelsbehandling. Detta gäller inte om du har en komplikation till följd av diabetes eller annat tillstånd som påverkar din körförmåga.

Tablettbehandlad diabetes

Sulfonureider och glinider är två läkemedelsklasser som används vid behandling av diabetes och som är mer benägna att orsaka allvarlig hypoglykemi. Andra omständigheter kan också leda till hypoglykemi, därför är det bäst att kontakta din läkare om du är i riskzonen.

När ska du rådfråga din läkare?

  • Prata med din läkare eller diabetessköterska om du har förhöjd risk för svängningar i blodsocker, oavsett med det är högt eller lågt blodsocker.
  • Om du lider av ett tillstånd som heter hypo-medvetenhet (försämrad förmåga att upptäcka tecken på lågt blodsocker).
  • Om du drabbats av en diabetes-relaterad komplikation eller annat tillstånd som påverkar din körförmåga

Försiktighetsåtgärder för personer med diabetes

Om du riskerar hypoglykemi under körning är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att detta inträffar. Människor med hög risk för blodsockerfall inkluderar personer med insulin, sulfonureider eller glinider.

  • Kör inte om ditt blodsocker är mindre än 4 mmol/l, eller om ditt blodsocker har varit under 4 mmol / l under de senaste 45 minuterna
  • Håll ditt blodsocker över 5 mmol/l när du kör
  • Testa dina blodsockernivåer varannan timme två
  • Testa ditt blodsocker varannan timme under körning
  • Använd samma blodsockermätare som du har använt under de senaste tre månaderna.

Diabetes-relaterade komplikationer och bilkörning

Vissa diabeteskomplikationer kan påverka din förmåga att köra bil. Dessa komplikationer kan inkludera, men är inte begränsade till, ögonproblem (retinopati), nervproblem (neuropati) eller hjärt-kärlsjukdomar. Vanliga hjärt-kärlsjukdomar som kan påverka körning är hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Om du är osäker på om en komplikation av diabetes eller ett annat hälsotillstånd påverkar din diabetes, är det bäst att kontakta din läkare.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!