Tirzepatid

Effekter av de nya och gamla behandlingarna mot obesitas och övervikt

Obesitas (fetma) ökar risken för typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke, bland mycket annat. När LOOK

Dr Araz Rawshani

Tirzepatid (Mounjaro, Zepbound) mot övervikt, fetma och diabetes

Uppdatering: Företaget Eli Lilly har nyligen publicerat resultat för läkemedlet retatrutide, som är ännu mer effektivt än tirzepatid. Retatrutide resulterade

Dr Araz Rawshani

GLP1-läkemedel (semaglutid, tirzepatid) associerade med 50% lägre risk för tjocktarmscancer

Under senare år har GLP1-läkemedel revolutionerat behandling av diabetes och fetma. Dessa läkemedel (t ex Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound, m

Dr Araz Rawshani

Sveriges bästa nyhetsbrev

Få nyhetsbrev med allt nytt inom diabetes, övervikt och fetma

Subscription Form