Metformin

1 min läsning

Behandling med metformin

Metformin rekommenderas som förstahandsval vid behandling av högt blodsocker hos personer med typ 2 diabetes. Innan personer med typ 2 diabetes börjar tablettbehandling bör man pröva livsstilsförändringar såsom och ökad fysisk aktivitet och förbättrad kost, om detta inte är tillräckligt för att kontrollera sockernivåerna i blodet så bör man påbörja tablettbehandling. Metformin kan inte orsaka plötsliga blodsockerfall (hypoglykemier) och tolereras generellt väl av personer som använder medicinen.

Hur fungerar metformin 

  • Metformin minskar nybildningen av socker (glukos) i levern (glukoneogenes)
  • Metformin ökar upptaget av socker i skelettmuskler och lever 
  • Behandlingen bromsar även upptaget av socker i mag-tarmkanalen

Biverkningar

Vanligt med biverkningar från mag-tarmkanalen (magvärk, gaser, illamående, förstoppning och diarré). Biverkningar avtar vanligtvis över tid och hanteras enkelt genom att öka dosen av metformin långsamt.

Långvarig behandling med metformin kan påverka upptaget av vitamin B12 , Folat och Kobalamin, vilket kan leda till dålig produktion av nya blodceller (blodsbrist). Personer med dålig njurfunktion bör inte använda metformin eftersom det ökar risken för laktatacidos som är en allvarlig komplikation.

Effekter av Metformin

Läkemedlet minskar långtidsblodsocker (HbA1c) med 10 – 15 mmol/mol och anses vara minst lika effektivt eller något bättre än flera andra tablettbehandlingar vid typ 2 diabetes. Metformin skall alltid kombineras med livsstilsförändringar som förbättrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet.

Effekten av behandlingen ökar ju högre doser av läkemedlet du använder men även vid små doser observeras en positiv effekt på blodsockervärdet. Metformin minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, till exempel hjärtinfarkt och stroke. 

Tips om du använder Metformin

Om du ökar dosen långsamt tolerera du biverkningar bättre, ta tabletterna ihop med måltider. Var försiktig med inflammationsdämpande mediciner (diklofenak och voltaren) och byt till annan tablettbehandling om du har nedsatt njurfunktion.

Om du har hög feber, mycket vätskedrivande behandlingar, vätskebrist eller diarré så bör du pausa din behandling med Metformin, eftersom risken för den fruktade komplikationen laktatacidos är förhöjd.

Dr Aidin Rawshani

Aidin Rawshani är leg. läk och medicine doktor vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!