Alkohol och diabetes

Diabetes och alkohol

Personer med diabetes kan givetvis dricka alkohol, mängden du väljer att dricka är ditt personliga val. Även om alkohol har effekt på sockernivåer i blodet, med några försiktighetsåtgärder och noggrann hantering, kan även personer med diabetes dra nytta av en drink.

Däremot är det viktigt att känna till att alkohol kan leda till förändringar i blodsockernivåer, antingen stiger eller minskar sockernivåerna i blodet. Alkohol innehåller mycket kalorier, se till att dina blodsockernivåer är välkontrollerade innan du dricker alkoholhaltiga drycker.

Hur påverkar alkoholintag din diabetes?

 • Måttliga nivåer av alkohol kan orsaka en stegring av sockernivåer i blodet, samtidigt kan höga halter av alkohol kan faktiskt minska blodsockernivån – ibland även orsaka farliga blodsockerfall, särskilt för personer med typ 1 diabetes
 • Öl och sött vin innehåller mycket kolhydrater och kan höja blodsockret.
 • Alkohol stimulerar din aptit, som ökar intaget av alkohol eller annan föda
 • Alkoholhaltiga drycker har ofta mycket kalorier, vilket gör det svårare att gå ner i vikt.
 • Alkohol kan också påverka din beslutsförmåga, vilket ofta leder till snabbmat eller sockerhaltiga drycker.
 • Alkohol kan påverka några av de fysiologiskt positiva effekterna av diabetesmedicin eller insulin
 • Alkohol kan leda till att koncentrationen av en särskilt sorts blodfetter (triglycerider) ökar i blodet.
 • Alkohol kan öka blodtrycket
 • Alkohol kan orsaka rodnad, illamående och ökad hjärtfrekvens

Rekommenderade riktlinjer vad gäller alkoholkonsumtion för personer med diabetes

Personer med diabetes som dricker alkoholhaltiga drycker bör följa dessa riktlinjer

 • Drick inte mer än två drycker av alkohol på en dag (Exempel: en alkoholhaltig motsvarar, dryck = 1.5 glas vin, 1 glas med sprit eller 1.5 öl)
 • Drick endast alkohol med mat
 • Drick långsamt
 • Undvik blandade drycker som innehåller mycket socker, söta viner eller mycket öl.
 • Drick även annan vätska som vatten, soda eller sockerfri läsk.
 • Använd alltid ett medicinskt varnings smycke som säger att du har diabetes, ifall en olycka inträffar

Olika typer av alkohol påverkar sockernivåerna i blodet på olika sätt, och detta beror i stor utsträckning på kolhydrathalten i varje alkoholvariant. Öl har en tendens att öka sockerhalterna. Vin tenderar att ha mindre kolhydrater än öl, vilket kan ha en mindre inverkan på sockernivåerna.

Sprit på egen hand, som whisky, vodka, rom och gin, har inga signifikanta kolhydrater och bör därför inte påverka blodsocker. Om du tillför något annat till drinken så bör detta tas med i beräkningen.

Många personer med diabetes påpekar att deras blodsockernivåer sjunker efter att de druckit alkohol. Personer som tar insulin bör vara särskilt försiktiga och måste vara medvetna om riskerna för blodsocker, samt vara beredd på att justera doserna för att förhindra blodsockerfall (hypoglykemi) under natten.  Forskare och läkare tror att personer som använder insulin eller sulfonylurea har större risk att drabbas av blodsockerfall (hypoglykemi).

Fråga sjukvården om du behöver hjälp eller råd med att undvika låga blodsockernivåer efter alkoholintag. Alkohol kan orsaka skador på organ som lever, hjärta och bukspottkörtel och även huden. Personer med både diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är mer mottagliga för just den typen av organskada och borde minska sitt alkoholintag av den anledningen.

Vart kan du få hjälp om du har alkoholproblem?

Vårdcentralen

Personer som vill ändra på sina alkoholvanor kan få hjälp på en vårdcentral. Det finns olika resurser och kompetens för överkonsumtion av alkohol på en vårdcentral men du har alltid möjligheten att remitteras till annan vårdinstans med högre kompetens om indicerat.

Vad för behandling eller hjälp kan du få på vårdcentralen?

En person med misstänkt överkonsumtion av alkohol kommer först att träffa en läkare eller sjuksköterska. Det borde även finnas möjlighet att få träffa en psykolog eller kurator. Då kan få råd om ditt alkoholintag och göra en hälsokontroll. Vårdcentraler med psykolog och kurator borde erbjuda motiverande samtal eller kognitiv beteendeterapi. Vårdcentraler kan även erbjuda behandling eller remittera till specialistläkare inom beroendemedicin. Du som har företagshälsovård kan få hjälp där.

Inom vissa landsting och regioner finns särskilda alkoholmottagningar där läkare och sjuksköterskor, psykologer, terapeuter och kurator finns för rådgivning. Personer med riskfylld alkoholkonsumtion kan få hjälp från socialtjänsten eller hjälplinjer som alkoholhjälpen eller alkohollinjen. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

1 Comment

 1. Hej! Vet inte ännu om jag har 1 eller 2 eller kanske Lada. Behandlas med insulin, bas och måltid sedan 18 månader tillbaks. Denna kontext är oerhört viktig att ta med varje gång man delar med sig av en erfarenhet, som annars blir oanvändbar för andra. Inför en måltid tar jag 4 enheter, äter jag snålt med kolhydrater är det perfekt. På en middag kan det bli lite extra både av långsamma kolhydrater och en dessert exempelvis. Vad jag alltid gör är dels att grunda rikligt med sallad, längste ner i matsäcken. Äter som alla andra, tar mina 4 enheter. Välj ett vin som har en sockerhalt under 3, ex en torr cava, rött eller vitt husets vin, alla under 3. Varje glas fungerar i princip som en extra enhet insulin för mig. Istället för att ta 4-5-6-7 enheter måltidsinsulin ligger jag kvar på 4, äter som alla andra men tar två glas vin maten, två glas cava till desserten och en lite whiskey till kaffet, (utan socker) detta ger en perfekt blocksockerkontroll under kvällen och natten. Rådet blir drick alkohol med socker under 3, 1-2 glas per rätt vid 3 rätters. Sluta dricka i god tid innan du lägger dig, 2 timmar innan, följ utvecklingen genom din mätare, går det ner, ta ett eller två glas mjölk och sov gott!

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!