Diabetes och alkohol

Det är inte nödvändigt för personer med diabetes att ge upp alkohol på grund av deras diabetes. Personer med diabetes kan dricka alkohol och om du väljer att dricka eller hur mycket du dricker är ditt personliga val. Även om alkohol har effekt på blodsockernivån, med några försiktighetsåtgärder och noggrann hantering, kan även personer med diabetes dra nytta av en drink.

Däremot är det viktigt att känna till att alkohol kan leda till att dina blodsockernivåer antingen stiger eller faller. Alkohol har mycket kalorier, se till att dina blodsockernivåer är välkontrollerade.

Effekterna av alkohol på diabetes

 • Måttliga alkoholnivåer kan leda till att blodsockret stiger, höga halter av alkohol kan faktiskt minska blodsockernivån – ibland orsaka farliga blodsockerfall, särskilt för personer med typ 1-diabetes
 • Öl och sött vin innehåller mycket kolhydrater och kan höja blodsockret.
 • Alkohol stimulerar din aptit, vilket kan få dig att överdriva intaget av alkohol eller annan föda
 • Alkoholhaltiga drycker har ofta mycket kalorier, vilket gör det svårare att förlora övervikt
 • Alkohol kan också påverka din bedömning eller viljestyrka, vilket gör att du fattar dåliga matval
 • Alkohol kan störa de positiva effekterna av diabetesmedicin eller insulin
 • Alkohol kan öka nivåerna av blodfetter (triglycerider)
 • Alkohol kan öka blodtrycket
 • Alkohol kan orsaka rodnad, illamående och ökad hjärtfrekvens

Vad är de rekommenderade riktlinjerna för alkoholkonsumtion för personer med diabetes?

Personer med diabetes som dricker bör följa dessa riktlinjer för alkoholkonsumtion

 • Drick inte mer än två drycker av alkohol på en dag (Exempel: en alkoholhaltig dryck = 1.5 glas vin, 1 glas med sprit eller 1.5 öl).
 • Drick endast alkohol med mat.
 • Drick långsamt.
 • Undvik ”söta” blandade drycker, söta viner eller mycket öl.
 • Blanda vätska med vatten, klubb soda eller diet läsk.
 • Använd alltid en medicinsk varning smycke som säger att du har diabetes.

Olika typer av alkohol påverkar blodsockernivåerna på olika sätt, och detta beror i stor utsträckning på kolhydrathalten i varje alkoholvariant. Öl har en tendens att öka sockerhalterna. Vin tenderar att ha mindre kolhydrater än öl, vilket kan ha en mindre inverkan på sockernivåerna.

Sprit på egen hand, som whisky, vodka, rom och gin, har inga signifikanta kolhydrater och bör därför inte påverka blodsockernivåerna. Om du tillför något annat till drinken så bör detta tas med i beräkningen.

Många personer med diabetes noterar att deras blodsockernivåer sjunker efter att de druckit alkohol. Personer som tar insulin bör vara särskilt försiktiga och måste vara medvetna om detta och justera doserna för att förhindra blodsockerfall (hypoglykemi) under natten.  Forskare och läkare tror att personer som använder insulin eller sulfonylurea har större risk att drabbas av blodsockerfall.

Fråga sjukvården om du behöver hjälp eller råd med att undvika låga blodsockernivåer efter alkoholintag. Alkohol kan orsaka skador på organ som lever, hjärta och bukspottkörtel och även huden. Personer med diabetes är mer mottagliga för organskada och borde minska sitt alkoholintag av den anledningen.

Vart kan du få hjälp om du har alkoholproblem?

Vårdcentralen

Personer som vill ändra på sina alkoholvanor kan få hjälp på en vårdcentral. Det finns olika resurser och kompetens på en vårdcentral men du har alltid möjligheten att remitteras till vårdinstans med högre kompetens om indicerat.

Vad för behandling eller hjälp kan du få på vårdcentralen?

En person med misstänkt överkonsumtion av alkohol får träffa en läkare eller sjuksköterska. Det borde även finnas möjlighet att få träffa en psykolog eller kurator. Då kan få råd om ditt alkoholintag och göra en hälsokontroll. Vårdcentraler med psykolog och kurator borde erbjuda motiverande samtal eller kognitiv beteendeterapi. Vårdcentraler kan även erbjuda behandling eller remittera till specialistläkare inom beroendemedicin. Du som har företagshälsovård kan få hjälp där.

Inom vissa landsting och regioner finns särskilda alkoholmottagningar där läkare och sjuksköterskor, psykologer, terapeuter och kurator finns för rådgivning.

Personer med riskfylld alkoholkonsumtion kan få hjälp från socialtjänsten eller hjälplinjer som alkoholhjälpen eller alkohollinjen. Du når Alkohollinjen på telefon 020-84 44 48.

5/5 (1 Review)