Probiotika
Probiotika finns i allehanda former och kan köpas i alla livsmedelsbutiker. Probiotika är oftast lite dyrare än motsvarande alternativ utan bakterierna.

Effekten av probiotika (bakterier i livsmedel): ingen eller mycket liten

Vad är tarmflora (bakterier i tarmen, tarmbakterier)?

I människans tarmar (tunntarm och tjocktarm) finns hela 1 kg bakterier. Detta är bakterier som vi oftast lever i harmoni med och som bidrar till vårt näringsupptag. Vi föds inte med bakterier i tarmarna men efter födseln bosätter de sig successivt i våra tarmar och så har det varit sedan urminnes tider. Människokroppen har alltså lärt sig att leva i symbios med dessa bakterier och de bidrar faktiskt till vårt upptag av näringsämnen. Det finns väldigt många olika bakterier i tarmarna och när man pratar om tarmflora så syftar man helt enkelt alla bakterier som finns i våra tarmar. Idag vet vi att det finns ett samband mellan vissa typer av bakterier i tarmarna och sjukdomar som t ex typ 2-diabetes, högt blodtryck (hypertoni), kranskärlssjukdom och hjärtsvikt, ulcerös kolit, Crohns sjukdom. Vi vet däremot inte om detta sambandet är ett uttryck för att bakterierna orsakar dessa sjukdomar, eller om de har någon effekt på sjukdomarna. Det pågår mycket forskning på detta området. Samtidigt är det många bolag som marknadsför probiotika som en hälsosam produkt. Dessvärre finns idag inget vetenskapligt underlag som talar för att detta fungerar. Nu har världens största gastroenterologförening, American Gastroenterological Association, publicerat en ny studie där de gått igenom vetenskapen och klargjort huruvida probiotika är gynnsamt eller inte.

Tarmflora, bakterier, tarmbakterier, probiotika
Tunntarmen och tjocktarmen innehåller över 1 kg bakterier. Dessa bakterier lever i harmoni med människan och bidrar till vårt näringsupptag. Probiotika är bakterier som säljs i livsmedel och som anses ha hälsobefrämjande effekter.

Vad är probiotika?

Probiotika är levande mikroorganismer (oftast bakterier) som har gynnsamma hälsoeffekter. Probiotika är idag väldigt populärt i Sverige. Det tillsätts probiotika i allehanda livsmedel, drycker, barnmat, måltider etc. Många människor väljer att köpa produkter som som innehåller probiotika eftersom det uppfattas som ett hälsosammare alternativ. Faktum är att probiotika är så populärt, och marknadsförs så intensivt, att det idag går att köpa probiotika-produkter överallt, från apoteket till bensinstationen.

Probiotika
Probiotika finns i allehanda former och kan köpas i alla livsmedelsbutiker. Probiotika är oftast lite dyrare än motsvarande alternativ utan bakterierna.

Har probiotika någon effekt?

Nu rapporterar American Gastroenterological Association att probiotika inte har någon effekt på tarmens hälsa. Man har kommit fram till att probiotika inte har någon nämnvärd effekt på ulcerös kolit, Crohns sjukdom, IBS (irritable bowl syndrome), och inte heller någon meningsfull användning för gemene man. Enligt uttalande från AGA:

För majoriteten av alla sjukdomar som vi undersökt finns i dagsläget inte bevis för att rekommendera probiotika, säger Dr Geoffrey Preidis, talesperson för AGA.

Man påpekar att det finns enstaka användningsområden för probiotika, men dessa är inte förenliga med den konsumtion av probiotika som pågår i svensk handel idag.

[…] allmänhetens uppfattning om effekterna av probiotika är inte välgrundad, säger Grace L Su, professor i gastroenterologi, University of Michigan.

Probiotika är inte läkemedel

Eftersom probiotika inte är klassat som läkemedel i Sverige, Europa eller USA, så omfattas inte dessa produkter av samma stränga lagstiftning som övriga läkemedel. Det gör att marknadsföringen och informationen som konsumenterna får inte är reglerad av samma stringenta lagstiftning som den för läkemedel. Detta har sannolikt föranlett en förvirring avseende effekter av probiotika. Människor köper produkter med probiotika, som oftast är dyrare än produkter utan, utan att det finns någon bevisad effekt av bakterierna.

Tarmbakterier i form av E. coli
Bakterien E. coli är en av våra vanligaste tarmbakterier.

Har probiotika ingen effekt?

I den nya undersökningen kom man fram till att det finns specifika situationer då probiotika kan vara bra. Dessa är som följer:

  • Vissa probiotika kan vara bra för nyfödda som föds för tidigt (prematurt) med låg födelsevikt. I dessa fall kan probiotika eventuellt minska tiden man behöver vara på sjukhus.
  • Vissa probiotika kan eventuellt vara bra om man har en infektion med Clostridium difficle (C. difficile) bland vuxna som ätit antibiotika. C. difficile orsakar diarré och inflammation i tjocktarmen (colon).
  • I vissa fall med komplikationer till ulcerös kolit kan probiotika eventuellt vara bra.

I inget fall fanns dock tydliga bevis för att probiotika har en tydlig effekt. Man rekommenderar därför att i ovanstående fall endast använda probiotika om man märker att det finns en effekt.

Ska vi fortsätta forska på tarmbakterier?

Absolut! Att vi i dagsläget inte har bevis för att probiotika kan användas för att behandla sjukdomar innebär inte att vi inte kommer få det framgent. Det behövs mer forskning som kan klargöra detta och det kan mycket väl göras viktiga upptäcker framgent, som gör att probiotika kan användas som behandlingsmetod. Det återstår att se.

Referenser

Uttalande från AGA

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!