En kaffekopp om dagen skyddar mot diabetes

Ny forskning visar att daglig kaffekonsumtion kan minska risken för typ 2 diabetes med 4-6%. Studien mätte olika hormoner och inflammatoriska markörer och fann att kaffe kan ha antiinflammatoriska effekter och öka insulinkänsligheten. Hormoner som påverkas av kaffe inkluderar insulin, leptin och adiponectin. Läs mer i Clinical Nutrition.

En ny forskningsstudie har visat att individer som konsumerar en kopp kaffe varje dag hade 4-6% lägre risk för typ 2 diabetes. För mindre än två decennium sedan noterade forskare att kaffekonsumtion verkar skydda mot diabetes, fetma och olika hjärt-kärlsjukdomar.

Den nya studien har mätt hur olika hormoner och inflammatoriska markörer från individer som konsumerar kaffe. Resultaten tyder på att kaffe kan ha antiinflammatoriska effekter tillsammans med och även inverka på hormoner.

Studien publicerades i tidskriften Clinical Nutrition och fann ett de som konsumerar en extra kopp kaffe varje dag har lägre risk för diabetes. Tidigare studier har visat liknande fynd men effekterna har inte förståtts väl.

Hormoner som påverkas av kaffe:

 • Insulin
 • Leptin
 • Adiponectin

Den nya studien visar att insulinkänsligheten ökar av kaffe. Det innebär att kroppens förmåga att känna av insulin ute i blodcirkulationen förbättras och insulin kan utöva sin effekt på enklare vis. En förbättrad insulinkänslighet leder till flera positiva hälsoeffekter, bland annat minskar blodsockernivåerna, blodfetter och kroppsvikt.

Leptin och adiponectin är hormoner som frisätts av fettvävnaden och inverkar på olika delar av kroppen, bland annat delar i hjärnan som reglerar mättnad och hungerkänsla. Enligt de som bedrivit studien så noterade man att den minska inflammationen i kroppen kan också leda till att insulinresistens förbättrades.

Detta är en av fördelarna med studien, att man mätt antiinflammatoriska markörer och lagt fram hypotesen att den sänkta inflammationen bidrar till förbättrad metabolism och lägre blodsocker.

Kaffe minskar inflammation i kroppen

Forskarna studerade hälsodata från mer än 150 000 individer från Storbritannien och Nederländerna. De tittade på hur mycket kaffe individerna drack dagligen – mellan 0 till cirka 6 koppar – tillsammans med förekomsten av typ 2-diabetes under en period på upp till 13 år.

Teamet utvärderade också mått på insulinresistens och koncentrationer av inflammatoriska markörer, inklusive C-reaktivt protein (CRP), leptin och adiponectin, via blodprover.

Högre kaffekonsumtion var associerad med lägre nivåer av CRP och leptin, pro-inflammatoriska markörer och högre nivåer av interleukin-13 och adiponektin, som har antiinflammatoriska effekter.

Forskarna tror också att typen av kaffe spelar roll – filtrerat kaffe eller espressokaffe var förknippat med den största riskminskningen. Fynden är i linje med tidigare forskning som har identifierat ett samband mellan högre nivåer av kaffeintag och lägre risk för typ 2-diabetes i olika populationer.

Njut av ditt kaffe

Personer med diabetes och de som är i riskzonen för tillståndet (pre-diabetes) borde känna sig bekväma med att dricka kaffe eller espresso. För att sänka risken för diabetes och komplikationer till följd av diabetes borde man göra mer fysiska aktiviter, begränsa stillasittande tid, undvik rökning, alkohol och ät en balanserad kost.

Andra hälsoeffekter av kaffekonsumtion

Risken för följande sjukdomar minskar

 • Demens
 • Stroke
 • Koloncancer
 • Parkinsons sjukdom
 • Leverskador
 • Hjärtsvikt

Nackdelar vid hög konsumtion

 • Högt blodtryck
 • Hjärtklapningar
 • Ångest och oro

Filtrerat kaffe eller espresso

Studien uppmuntrar också människor att vara uppmärksamma på vilken typ av kaffe de dricker. Studien noterade den största fördelen med filtrerat kaffe eller espresso och inte från kaffedrycker som kan innehålla mycket höga mängder socker och fett.

Sammanfattning

En ny studie visade att att dricka ytterligare en kopp kaffe varje dag var kopplat till en 4 till 6 % lägre risk för typ 2-diabetes. Forskarna tror att kaffe kan ha antiinflammatoriska effekter och kan påverka hormoner som påverkar blodsockernivåerna. Även om dessa fynd, förutom tidigare bevis, tyder på att kaffe kan ha antiinflammatoriska och insulinförstärkande effekter.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.