Prediabetes

Ett förstadium till diabetes

Prediabetes är ett sjukdomstillstånd som påverkar ämnesomsättningen och ett globalt växande problem som är nära knutet till fetma och övervikt. Personer med typ 2 diabetes lider vanligtvis av pre-diabetes i flera år innan de utvecklar symtom och får sin diagnos. Majoriteten av alla med typ 2 diabetes har levt med ett förstadium till diabetes i ungefär 10 – 15 år, detta förstadiem till typ 2 diabetes kallas även för prediabetes.

Är det möjligt att reversera prediabetes?

Individer med obehandlad prediabetes utvecklar så småningom typ 2 diabetes. Typ 2 diabetes är en komplex och multifaktoriell sjukdom som är progressiv, vilket innebär att tillståndet förvärras över tid. Typ 2 diabetes utgörs av följande huvudkomponenter:

 • Nedsatt känslighet för insulin i kroppens olika vävnader (ex. lever, muskler och fett)
 • Försämrad funktion hos kroppens insulinproducerande beta-celler

Vid pre-diabetes påverkas dessa system men det är inte tillräckligt för att patienten blodsocker ska stiga till nivåer som ses vid diabetes. Allt eftersom förvärras kroppens insulinkänslighet och funktionen hos beta-cellerna.

Forskning visar att det är möjligt att reversera prediabetes genom att implementera exempelvis livsstilsförändringar såsom förbättrade kost- och motionsvanor, vilket bidrar till att skjuta upp insjuknandet av typ 2 diabetes.

Vad är prediabetes?

Prediabetes kännetecknas av lätt förhöjda blodsockernivåer och förekomst av andra riskfaktorer som är associerade med utvecklingen av typ 2 diabetes. Blodsockernivåerna är däremot inte tillräckligt höga för att klassas som diabetes.

Vid prediabetes kan sjukvården genomföra följande prover för att fastställa diagnosen.

 • Uppskatta långtidsblodsocker (HbA1c)
 • Uppskatta fastande blodsockernivåer
 • Genomföra glukostoleranstest

I Sverige uppskattar man att det finns ungefär 250.000 individer med prediabetes.

 • Förhöjda fastande blodsockernivåer: prediabetes kan även beskrivas som ett tillstånd där de fastande blodsockernivåer är förhöjda (IFG, eng. impaired fasting glucose), vilket innebär att individens blodsocker är högre än normalt efter >8 timmars fasta.
 • Nedsatt glukostolerans (IGT): prediabetes även kan diagnostiseras med ett glukostoleranstest. Vissa personer har högre sockernivåer efter att de ätit. Nedsatt glukostolerans är ett tecken på kroppens försämrade förmåga att använda insulin när blodsockernivåerna stiger.

Effekten av livsstilsförändringar

Prediabetes är ett globalt problem och förekomsten stiger snabbt runtom i världen. Prediabetes beskrivs ofta som ett kritiskt skede i utvecklingen av diabetes eftersom livsstilsförändringar kan vända sjukdomstillståndet-

Tidiga och effektiva åtgärder såsom nedanstående kan bromsa försämringen och stoppa övergången till typ 2 diabetes:

 • Rökstopp
 • Ökad motion
 • Bättre kostvanor
 • Mindre stress
 • Bättre sömnvanor

Forskningsstudier visar även att vanliga läkemedel för att sänka blodsocker och blodtryck kanske även minskar risken att utveckla typ 2 diabetes bland personer med prediabetes.

Symtomen på prediabetes?

Flera människor har prediabetes men är helt omedvetna om att de lider av tillståndet. Detta beror på att tillståndet ofta utvecklas gradvis utan några varningstecken eller symtom. De flesta upptäcker sin prediabetes först när deras ”gränsdiabetiska blodsockervärden” leder till symtom på typ 2 diabetes. Detta innebär att symtomen vid prediabetes påminner om symtomen som ses vid typ 2 diabetes.

Vanliga symptom vid typ 2 diabetes är följande:

 • Frekvent vattenkastning (ökad urinering)
 • Dålig sårläkning
 • Ökad törst
 • Ökad hungerkänsla
 • Suddig syn
 • Återkommande infektioner
 • Domningskänsla i händer och fötter
 • Trötthet

Ett tecken kan vara utveckling av mörka hudpartier. Tillståndet kallas för acanthosis nigricans på medicinskt språk. Berörda hudområden inkluderar:

 • Nacke
 • Armhålor
 • Knän
 • Knogar
 • Armbogar

Andra symtom vid prediabetes

 • Ökad törst
 • Regelbunden urinering, särskilt på natten
 • Suddig syn
 • Ökad hungerkänsla
 • Trötthet

Riskfaktorer för prediabetes?

Du bör undersökas för prediabetes om du har en eller flera av följande faktorer:

 • Övervikt, central bukfetma eller fetma (BMI > 30 kg/m2)
 • En nära släkting (förälder eller syskon) som för närvarande har eller har haft diabetes
 • Personer med högt blodtryck, lågt HDL (”bra” kolesterol) eller höga triglycerider (blodfetter)
 • Över 40 år
 • Dåliga kost- och träningsvanor

Diagnostisera prediabetes

Blodsockernivåer för prediabetes

 • Fasta plasmaglukos: 5,5 mmol / L till 6,9 mmol / L
 • Långtidsblodsocker (HbA1c): 42 till 47 mmol / mol (6,0 till 6,4%) [361]
 • Om du har symtom på diabetes men har HbA1c < 42 mmol / mol bör du erbjudas ett oralt glukostoleransprov (OGTT).

Detta innebär att du får dricka en vätska med socker där man mäter blodsockernivåer före och efter intag av vätskan för att undersöka kroppens förmåga att hantera en temporär blodsockerstegring.

Om du diagnostiseras med prediabetes bör din läkare tydligt ange de steg du behöver vidta för att minska risken för att utveckla typ 2 diabetes.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!