Blodsockervärden

En viktig del av din diabeteshantering är att hålla koll på vilka gränsvärden för blodsocker som definieras som optimala, normala och dåliga. Det är särskilt viktigt för personer med typ 1 diabetes eftersom deras blodsocker varierar mer under korta perioder.

Definiera målvärden för blodsocker

Rekommenderade blodsockernivåer måste anpassas efter varje individ och därför bör du diskutera med ditt vårdteam vad som anses vara optimala, normal och dåliga blodsockervärden för dig.

I den här guiden presenteras riktlinjer för blodsockerkontroll som tagits fram av National Institute for Clinical Excellence (NICE) men varje individs målintervall bör diskuteras med deras läkare eller diabetessköterska.

Faktorer som avgör målvärden

Rekommenderade blodsockernivåer


Målnivåer baserat på diabetestyp
När du vaknarFöre måltidMer än 90 minuter efter måltid
Ingen diabetes4.0 – 5.9 mmol/L
< 7.8 mmol/L
Typ 2 diabetes4 – 7 mmol/L< 8.5 mmol/L
Typ 1 diabetes5 – 7 mmol/L4 – 7 mmol/L5 – 9 mmol/L
Barn med typ 1 diabetes4 – 7 mmol/L4 – 7 mmol/L
5 – 9 mmol/L

Normala blodsockernivåer för friska personer är följande:

  • Mellan 4,0 och 5,4 mmol / L vid fasta
  • Upp till 7,8 mmol / L, 2 timmar efter att ha ätit

Målvärden för personer med diabetes

  • Före måltider: 4 till 7 mmol / l för personer med typ 1 eller typ 2 diabetes
  • Efter måltid: < 9 mmol / l för personer med typ 1 diabetes och under 8,5 mmol / l för personer med typ 2 diabetes

Blodsockernivåer vid diagnos av diabetes

I följande tabell anges kriterier för diagnoser av diabetes och prediabetes.


Blodsockerprov
NormalPrediabetesDiabetes
Slumpmässigt blodprov<11.1 mmol/l≥11.1 mmol/l
Fastande<5.5mmol/l5.5 – 6.9 mmol/l≥7.0 mmol/l 
2h efter måltid<7.8 mmol/l7.8 – 11.0 mmol/l≥11.1 mmol/l

Slumpmässigt plasmaglukosprov

Ett blodprov som mäter slumpmässigt blodsockervärde och kan tas när som helst. Detta kräver inte så mycket planering och används därför vid diagnos av typ 1 diabetes vid akuta tillstånd.

Fastande blodglukos

Ett fastande plasmaglukosprov tas efter minst åtta timmars fasta och tas därför vanligtvis på morgonen.

Enligt NICE-riktlinjer ska ett förhöjt fastande plasmaglukosprov på 5,5 till 6,9 mmol/l betraktas som en förhöjd risk att utveckla typ 2 diabetes, särskilt hos personer som redan har en eller flera riskfaktorer för diabetes.

Gränsvärden för fastande blodsocker:

Oralt glukostoleransprov (OGTT)

Ett oralt glukostoleransprov innebär att man först tar ett fastande blodprov och sedan tar dricker en mycket söt dryck som innehåller 75 g glukos.

Efter att ha fått denna dryck måste du vila tills ett ytterligare blodprov tas efter 2 timmar.

Långtidsblodsocker (HbA1c)

Ett HbA1c-test mäter inte blodsockernivån direkt, men resultatet av testet påverkas av hur höga eller låga blodsockernivåerna har varit under en period på 2 till 3 månader. Det finns en hel del faktorer som kan påverka tolkningen av HbA1c.

Gränsvärden för HbA1c för diabetes eller prediabetes

  • Normal: mindre än 42 mmol/mol
  • Prediabetes: 42 till 47 mmol/mol
  • Diabetes: mer än 48 mmol / mol
HbA1c
(mmol/mol)
Genomsnittligt blodsocker
(mmol/l)
11918 mmol/L
10817 mmol/L
9715 mmol/L
8613 mmol/L
7512 mmol/L
6410 mmol/L
538 mmol/L
427 mmol/L
315 mmol/L

Viktigt med bra blodsockernivåer

Det är viktigt att du kontrollerar dina blodsockernivåer så väl som du kan, eftersom alltför höga sockernivåer under långa perioder ökar risken för att diabeteskomplikationer utvecklas.

Forskning visar konsekvent att personer med höga blodsockernivåer har ökad risk för komplikationer.

Diabete-relaterade komplikationer inkluderar följande:

Denna lista med problem kan se skrämmande ut, men det viktigaste att notera är att risken för dessa problem kan minimeras genom god blodsockernivåkontroll. Små förbättringar kan göra stor skillnad.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!