Lågt glykemiskt index (GI), glykemisk load och gå ner i vikt

Mat med lågt glykemiskt index och låg glykemisk load (låg GI, låg GL)

Mat med lågt glykemiskt index (låg GI kost) och låg glykemisk belastning (låg GL kost) har blivit allt mer populär (Jebb SA (2005) Dietary strategies for the prevention of obesity. Proc Nutr Soc 64: 217–227).

Glykemiskt index är ett mått på hur snabb och hur stor blodsockerstegring maten ger. Mat med högt glykemiskt index ger snabb och kraftig ökning av blodsocker. Denna mat anses dålig eftersom det leder till kraftiga svängningar i blodsockret och ökad risk för viktuppgång. Man anser idag att mat med lågt GI, dvs mat med kolhydrater som ger långsam och liten stegring av blodsocker, är ett bättre alternativ. Montignacs metod för låg GI mat är populär och den innebär i princip att man inte får äta snabba kolhydrater.

Hjälper mat med lågt GI för att gå ner i vikt?

Det är högst oklart (Arvidsson-Lenner R, Asp NG, Axelsen M, Bryngelsson S, Haapa E, Jarvi A, et al. Glycaemic index: relevance for health, dietary recommendations and food labelling. Scand J Nutr 2004; 48: 84/94.). Flesta studier är för kortvariga eller av dålig kvalitet (Jebb SA (2005) Dietary strategies for the prevention of obesity. Proc Nutr Soc 64: 217–227). Det finns dock två studier som visar att mat med lågt GI underlättar viktnedgång (cirka 1.1 kg inom 6 månader). (McMillan-Price J et al. (2006) Comparison of 4diets of varying glycemic load on weight loss and cardiovascular risk reduction in overweight and obese young adults: a randomized controlled trial. ArchIntern Med 166: 1466–147530 Liu S (2006) Lowering dietary glycemic load for weight control and cardiovascular health: a matter of quality.Arch Intern Med 166: 1438–1439. Thomas DE et al. Low glycaemic index or low glycaemic load diets for overweight and obesity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.:CD005105. doi:10.1002/14651858.CD005105.pub2.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!