Nya riktlinjer: Mat vid diabetes typ 1 och typ 2

Nya riktlinjer publicerade i mars 2022

Statens beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) är den myndighet som ansvarar för att vägleda svenskar till bättre hälsa. SBU anlitar forskare inom olika områden för att skapa riktlinjer. Nu har SBU publicerat en rykande färsk publikation: ”Mat vid diabetes”. I denna sammanställer man det vetenskapliga underlaget för olika kostråd vid diabetes typ 1, diabetes typ 2 och graviditetsdiabetes. Här är en sammanställning av riktlinjerna, följt av våra kommentarer till varje uttalande som SBU gör:

Typ 1- och typ 2-diabetes

Det finns ett samband mellan att äta medelhavskost och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (måttlig tillförlitlighet).

Det finns ett samband mellan att äta en större andel fibrer eller baljväxter och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (måttlig tillförlitlighet). Det kan även finnas ett samband mellan att äta en större andel nötter och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (låg tillförlitlighet) samt lägre risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet).

Det finns ett samband mellan att dricka mer kaffe och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak och lägre risk att dö i förtid i kranskärlssjukdom (måttlig tillförlitlighet) samt möjligen en lägre risk att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet).

Det råder generell brist på studier med lång uppföljningstid som jämför inverkan av olika slags kostråd på överlevnad, diabeteskomplikationer, diabetesremission, livskvalitet och biverkningar. Tillförlitligheten av befintliga resultat är dessutom mycket låg för de flesta koster, kostbehandlingar, livsmedel och näringsämnen som har utvärderats. Effekter på hälsa och relaterade mått kan i dessa fall inte bedömas.

Enligt ovanstående finns alltså inget kostråd med hög tillförlitlighet, vilket är helt i linje med det vi brukar skriva här på Diabets.nu, nämligen att kostrekommendationer oftast är baserade på skakigt vetenskapligt underlag. Liksom tidigare skriver man att medelhavskost förefaller vara nyttigt, vilket vi på Diabetes.nu kan instämma med, men vi anser också att det vetenskapliga underlaget är skakigt.

Typ 2-diabetes

Det kan finnas ett samband mellan att äta en större andel mättat fett och högre risk för att dö i förtid av hjärt- och kärlsjukdom (låg tillförlitlighet). Det kan även finnas ett samband mellan att äta en större andel enkelomättat fett och lägre risk att dö i förtid oavsett orsak (låg tillförlitlighet).

En behandling med en initial period av kraftigt minskat energiintag med hjälp av lågenergipulver (VLED) med efterföljande övergång till mat för viktstabilitet jämfört med vanlig kostbehandling har gynnsamma effekter på livskvalitet (enligt EQ-5D), långtidsblodsocker (HbA1c) och vikt upp till 12 månader (måttlig tillförlitlighet). Vidare kan metoder där VLED ingår ha gynnsamma effekter på diabetesremission och midjeomfång upp till 12 månader (låg tillförlitlighet) och långtidsblodsocker (HbA1c) upp till 24 månader (låg tillförlitlighet).

Intensiv livsstilsbehandling där lågfettkost kombineras med fysisk aktivitet och minskat energiintag har gynnsamma effekter jämfört med vanlig kostbehandling på långtidsblodsocker (HbA1c), vikt, kroppsmasseindex (BMI), midjeomfång och vissa blodfetter upp till 12 månader (måttlig tillförlitlighet). Viktminskningen kan kvarstå upp till omkring 10 år (låg tillförlitlighet). Behandlingen kan leda till bättre fysisk livskvalitet upp till 8 år (låg tillförlitlighet) medan effektskillnaden i psykisk livskvalitet under samma tid kan vara obefintlig eller försumbar (låg tillförlitlighet). Jämförelsen påvisar ingen förändrad risk att dö i förtid oavsett orsak eller att dö eller insjukna av kardiovaskulära orsaker efter omkring 10 år (låg tillförlitlighet). I det hälsoekonomiska perspektivet är intensiv livsstilsbehandling mer resurskrävande än vanlig kostbehandling, och beräkningar visar små eller inga vinster i kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs) på individnivå.

Energirestriktion i samband med intensiv livsstilsbehandling med ketogen kost eller med högproteinkost (20 E%) i kombination med fysisk aktivitet jämfört med vanlig kostbehandling kan ge en viktminskning upp till 11 månader (låg tillförlitlighet) men det saknas studier som kan visa om vikten kan bibehållas på längre sikt. Det saknas studier som undersökt kliniskt viktiga utfall som dödlighet, kardiovaskulära sjukdomar, livskvalitet och diabetesremission.

Nu skriver man att mättade fetter kanske orsakar hjärt-kärlsjukdom, men att tillförlitligheten är låg. Vi på Diabetes.nu anser att SBU varit för klena i denna konklusion: det finns inget vetenskapligt stöd för att mättade fetter orsakar hjärt-kärlsjukdom. Det innebär att smör, grädde, ost, kött, feta mejeriprodukter, mörk choklad och andra livsmedel med mättade fetter inte orsakar hjärt-kärlsukdom. Om du är intresserad av att läsa det vetenskapliga underlaget kan du göra det här.

Man skriver också att det är möjligt att gå ner i vikt med olika dieter, inklusive ketogen kost. Det innebär att SBU har gått en lång väg från tallriksmodellen, med tanke på att ketogen kost anses vara en ”extrem diet” (det tycker även vi på Diabetes.nu). Du kan läsa hela SBU-rapporten här.

Tips: Använd Dialiv för att gå ner i vikt

Mobilappen Dialiv finns för alla diabetiker.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!