Blodsocker och graviditet

För kvinnor med diabetes är god blodsockerkontroll en av de viktigaste faktorerna under graviditeten. Det är viktigt att kontrollera blodsockernivåerna både före och under graviditeten.

Flera kvinnor utvecklar diabetes under graviditeten, detta medicinska tillstånd kallas för graviditetsdiabetes. Regelbundna blodsockerkontroller hjälper till att säkerställa bästa möjliga chans för en framgångsrik graviditet.

Vad är graviditetsdiabetes?

Forskningsstudier har rapporterat att 2–4% av alla kvinnor utvecklar tillfällig diabetes under graviditeten. Tillståndet uppstår eftersom hormoner som frisätts från moderkakan blockerar moderns egna insulin.

Kom ihåg att insulin är ett livsviktigt hormon som tillåter blodsocker att passera ut från blodcirkulationen till kroppens olika organ. När hormonerna från moderkakan blockerar insulin så stiger moderns egna blodsockernivåer eftersom insulinets effekt minskar och så småningom stiger även fostrets blodsocker.

Graviditetshormoner som påverkar insulin negativt

Följande hormoner som frisätts från moderkakan (placenta) har en negativ effekt på insulin.

 • Östrogen
 • Kortisol
 • Human placental lactogen

Vid graviditetsdiabetes förekommer normalt inga symtom som är karaktäristiska för sjukdomen, till exempel:

 • Överdriven törst
 • Trötthet
 • Ökad urinering

Blodsockerkontroll under graviditeten

En god blodsockerkontroll minskar risken för komplikationer hos modern och fostret. Personer med graviditetsdiabetes rekommenderas att hålla sitt långtidsblodsocker (HbA1c) lägre än 43 mmol/mol.

Personer med känd diabetes före graviditeten uppmanas att kontrollera sitt blodsocker noggrant före och under graviditeten. De första åtta veckorna av graviditeten är en kritisk period och därför rekommenderas modern att kontrollera blodsocker intensivt och regelbundet innan graviditeten och särskilt under de första veckorna.

Hantera graviditetsdiabetes

För att uppnå de blodsockernivåer som rekommenderas vid graviditetsdiabetes uppmanas personer att kontrollera sitt blodsocker före varje måltid och 1 timma efter de ätit. Personer som behöver insulin för sin diabetes kommer även behöva testa sitt blodsocker före sänggåendet varje natt.

Din läkare eller diabetessköterska kommer att undersöka ditt blodsocker med regelbundna intervall under graviditeten för att kontrollera att din diabetes är under god kontroll.

Hur påverkas fostret?

Forskning visar att diabetes under graviditeten kan öka chansen att få följande:

 • Större barn
 • Fosterskador
 • Lätt ökad risk för plötslig spädbarnsdödlighet

God vård kan däremot minska risken för fostret och modern genom att säkerställa att modern är så frisk som möjligt före och under graviditeten. En graviditet kan även påverka moderns diabetes negativt och bidra till att dennes egna diabetesrelaterade komplikationer försämras, exempelvis att blodtrycket stiger eller att njurfunktionen försämras.

Diskutera gärna med din läkare om du använder insulin mot din diabetes och planerar en graviditet.

Insulin vid graviditetsdiabetes

Gravida kvinnor med dålig blodsockerkontroll har även foster med höga blodsockernivåer. Detta orsakar till slut att även fostrets egna frisättning av insulin stiger för att kompensera för de förhöjda blodsockernivåer.

Personer med typ 1 diabetes producerar ingen insulin och kan därför uppleva ökade insulinbehov under sin graviditet. Barn till kvinnor med diabetes kan uppvisa låga blodsockernivåer vid födsel eftersom moderns blodcirkulation till fostret upphör men frisättningen av insulin hos fostret är fortfarande förhöjt.

Fostermakrosomi

En gravid kvinna med höga blodsockernivåer överför blodsockret till sitt foster som i sin tur utvecklar höga blodsockernivåer. De förhöjda blodsocker- och insulinnivåerna leder till att fostret lagrar naturligt överskott av socker (glukos) som kroppsfett, vilket leder till att barnet uppvisar större kroppsvikt i genomsnitt vid födsel. Detta är ett tillstånd som kallas fostermakrosomi.

Forskningsstudier visar att kvinnor som utvecklar graviditetsdiabetes har 50% ökad risk att utveckla typ 2 diabetes inom 10 till 15 år.

Riskfaktorer för graviditetsdiabetes

Det finns en ökad risk för diabetes under graviditeten om:

 • Personen lider av övervikt, fetma eller central bukfetma
 • Rökning
 • Kvinnor som är äldre än 30 år
 • Familjehistoria av diabetes
 • Tidigare barn med hög födelsevikt (mer än 4,5 kg)

Hur ställs diagnosen?

Gravida kvinnor med en eller flera riskfaktorer för graviditetsdiabetes bör kontrollera sitt blodsocker regelbundet under graviditeten. Det är relativt enkelt att kontrollera sockernivåerna i urinen. Vid misstanke om diabetes kontrolleras ett slumpmässigt blodsockerprov och fastande blodsockerprov.

Behandling mot graviditetsdiabetes

Alla med graviditetsdiabetes rekommenderas att vidta nödvändiga steg för att ändra sin diet och träningsvanor för att kontrollera blodsocker. I vissa fall krävs medicinsk behandling för att kontrollera blodsocker med antingen tabletter eller insulin.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!