En guide om cykling och diabetes

Cykling är en träningsform som kan bedrivas i din egen takt. Sockernivåerna i blodet minskar långsamt vid cykling och mer intensiva/långa träningspass kan leda till sockerfall flera timmar efter träningspasset om det inte hanteras korrekt. Ju mer du cyklar desto mer energi kommer du att spendera och blodsockernivåerna minskar parallellt.

Kontrollera blodsocker

Om du har typ 1 diabetes eller annan diabetes som behandlas med antingen insulin eller läkemedel som funkar genom att stimulera frisättningen av insulin, kan du undvik blodsockerfall genom att konsumera små kolhydratbaserade mål eller sockertabletter med jämna mellanrum. Om du cyklar en kort stund, ungefär 20-30 minuter kan det vara tillräckligt med att konsumera energirik dryck.

Längre åkturer kräver mer frekvent blodsockermätning Om du inte brukar cykla så rekommenderas att du kontrollerar blodsocker var 30:e minut och framåt. Ett par timmar efter träningspassen kommer din kropp att använda lagrat socker (glykogen) för att fylla på musklerna med energi och detta kan bidra till blodsockerfall flera timmar efter träningen. Utvärdera noggrant ditt blodsocker efter intensiva och långa åkturer för att minska risken för blodsockerfall

Om du cyklar regelbundet

Om du cyklar regelbundet borde du utveckla en strategi för att förbränna energi, anpassa insulindoserna och samtidigt konsumera tillräckligt med energi (kalorier/kolhydrater) för att motverka risken för blodsockerfall. Att veta hur man ska räkna kolhydrater är ett viktigt steg i utvecklingen av en träningsstrategi för entusiastiska cyklister.

Erfarna cyklister med diabetes har alltid nödvändiga förnödenheter med sig och håller blodsockernivåer inom optimalt intervall genom att kontrollera blodsocker regelbundet och gör justeringar samtidigt som de tränar. Cyklister som tävlar i flera timmar kan förlänga blodsockerkontrollen till var 90:e minut.

Symptom på blodsockerfall (hypoglykemi)

 • Svettningar
 • Darrningar
 • Hjärtklappningar
 • Blekhet
 • Oro och ångest
 • Sluddrigt tal, förvirring, irritabilitet och aggression
 • Konfusion
 • Trötthet och svaghet
 • Avvikande beteende

Läs här om artikeln som beskriver högt blodsocker vid diabetes

Att känna igen tecken på lågt eller högt blodsocker är klokt om du planerar längre åkturer. Om du inte kan känna igen tecken på blodsockerfall riskerar du att inte kunna agera tillräckligt snabbt för att förhindra att ditt blodsocker sjunker ytterligare medan du cyklar. För personer som cyklar i terräng eller downhill där det är kortare men mer intensiva träningspass finns risk för en temporär men tidig blodsockerstegring och därefter minskar blodsockernivåerna.

Symptom på högt blodsocker (hyperglykemi)

 • Trötthet och utmattning
 • Törst
 • Dimsyn
 • Magsmärtor eller kräkningar

Vid långvarig hyperglykemi kan man uppleva förlängd sårläkning, muntorrhet, torra slemhinnor, sämre allmäntillstånd, slöhet och tillslut medvetslöshet.

Läs här om artikeln som beskriver lågt blodsocker vid diabetes

Bra tips för personer som cyklar regelbundet

Erfarna cyklister brukar sätta fast sina testpaket eller blodsockermätare på styren för att möjliggöra snabbare testning, vilket kan vara användbar vid långa pass. Denna metod bör dock övervägas av en kompetent cyklist eftersom risken för olyckor ökar. En kontinuerlig glukosmätare (CGM) kan hålla koll på höga nivåer i realtid och underlättar för cyklisten att konsumera mer socker efter behov.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.