Kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM): diabetes och kontinuerlig glukosmätning

Kontinuerlig mätning av blodsocker med CGM

Kontinuerlig mätning av blodsocker (glukos, CGM)

Modern teknik för blodsockermätning

Möjligheten att kunna mäta blodsockret var som helst och när som helst med en blodsockermätare har revolutionerat livet för personer med diabetes. Kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM) är en banbrytande medicinteknisk produkt för individer med diabetes som vill hålla koll på sitt blodsocker dygnet runt.

Den här tekniken gör det möjligt att kontinuerligt övervaka sockernivåerna i blodet under hela dagen och ger användarna möjligheten att fatta beslut om behandling och livsstilsförändringar som kan förbättra blodsockernivåerna och hälsan.

Traditionella blodsockermätare

I princip alla individer med typ 1 diabetes och många med typ 2 diabetes har blodsockermätare där man sticker sig själv i fingret och analyserar sockernivåerna från en droppe blod som förs in i mätaren. Dessa klassiska blodsockermätare är förvisso bra men det finns modernare alternativ som ger en mycket mer detaljerad bild av blodsockret, utan att man behöver sticka sig flera gånger per dag.

Sockernivåer i vätskan mellan hudceller

Kontinuerlig blodsockermätning erbjuder ett alternativ till fingerstick för att mäta blodsocker hos vuxna och barn med alla typer av diabetes. Att övervaka blodsocker med en CGM kräver vanligtvis att personen bär en liten sensor som mäter sockernivåerna (glukos) i vätskan som finns mellan cellerna i huden.

Detta innebär att CGM faktiskt inte mäter blodsockernivåerna direkt utan registrerar glukos i vätskan mellan hudcellerna. Forskning visar att sockernivåerna som finns i vätskan mellan hudceller återspeglar blodsockernivåerna.

Vad är CGM?

CGM är alltså en medicinteknisk produkt som består av en sensor som placeras under huden på användarens kropp och gör det möjligt att övervaka blodsockernivåerna dygnet runt. Sensor placeras under huden, oftast på överarmen, magen eller lårben och mäter blodsockernivåerna regelbundet.

Dessa data överförs sedan trådlöst till en mottagare eller en smartphone-app som gör det möjligt för användaren att se sitt blodsockervärde i realtid och följa förändringar över tid.

När utvecklades CGM?

CGM-tekniken utvecklades först under 1990-talet, och de första enheterna blev tillgängliga på marknaden under tidigt 2000-tal. En av de tidigaste enheterna var MiniMed Continuous Glucose Monitoring System (CGMS), som lanserades av Medtronic under 1999.

Sedan dess har tekniken förbättrats avsevärt, och flera företag tillverkar nu CGM-enheter som är mindre, mer pålitliga och enklare att använda än tidigare enheter.

Vilka är fördelarna med CGM?

En av de största fördelarna med CGM är att den ger användaren en kontinuerlig översikt över deras blodsockernivåer, vilket gör det enklare att fatta beslut om behandling och livsstilsförändringar som kan förbättra deras hälsa. Dessutom kan CGM-tekniken hjälpa användare att identifiera trender och mönster i deras blodsockernivåer över tid, vilket kan hjälpa till att förhindra farliga toppar och dalar i blodsockernivåerna.

CGM har dessutom förbättrat vardagen för individer med diabetes eftersom de slipper fingerstick, vilket gör ont och kan orsaka känseln i fingertopparna.

CGM för diabetes

Apparaten är mycket användbar och den gör det möjligt att följa blodsockret på ett detaljerat vis. Många tillverkare har gjort det möjligt att överföra blodsockervärdena direkt till vårdgivaren som då kan använda informationen för att förbättra din behandling. Man kan exempelvis kontrollera datum för olika blodsockernivåer och hur dessa relaterar till följande:

 • Insulindoser
 • Fysisk aktivitet
 • Arbete
 • Sömn
 • Stress
 • Intag av olika livsmedelsprodukter
 • Användning av olika läkemedel
 • Infektion eller sjukdom

Vem bör använda CGM?

Många faktorer, exempelvis fritidsysslor, yrke och personliga önskemål, påverkar beslutet om att använda CGM. Därutöver så är vårdgivarens resurser också av betydelse. CGM och insulinpump är dyra hjälpmedel som idag inte kan erbjudas till alla patienter (även om det borde vara så). Barn med typ 1 diabetes bör få CGM för att underlätta blodsockerkontroll. Idag har många vuxna med typ 1 diabetes också CGM. Däremot är det väldigt få personer med typ 2 diabetes som har CGM.

Populära CGM apparater

 1. Dexcom G6 – Dexcom G6 är en populär CGM-enhet som har en sensor som bärs på kroppen som kontinuerligt mäter glukosnivåer och överför data till en kompatibel smart enhet. Enheten kräver ingen kalibrering och sensorn varar i 10 dagar.
 2. FreeStyle Libre 2 – FreeStyle Libre 2 består av en liten sensor som bärs på baksidan av överarmen. Enheten mäter glukosnivåer varje minut och ger realtidsdata när den skannas med en kompatibel enhet. Sensorn varar i 14 dagar.
 3. Medtronic Guardian Connect – Medtronic Guardian Connect är en CGM-enhet som använder en liten sensor som bärs på kroppen för att kontinuerligt mäta glukosnivåer. Enheten överför data till en kompatibel smartphone-app och kan varna användare om höga eller låga glukosnivåer. Sensorn varar i 7 dagar.
 4. Eversense XL – Eversense XL är en CGM-enhet som använder en liten sensor implanterad under huden för att kontinuerligt mäta glukosnivåer. Enheten överför data till en kompatibel smartphone-app och kan varna användare om höga eller låga glukosnivåer. Sensorn varar i 90 dagar eller upp till 6 månader.
 5. Abbott FreeStyle Libre 3 – Abbott FreeStyle Libre 3 är en CGM-enhet som använder en liten sensor som bärs på baksidan av överarmen. Enheten mäter glukosnivåer varje minut och ger realtidsdata när den skannas med en kompatibel enhet. Sensorn varar i 14 dagar.

Visar CGM verkligen blodsockernivån?

Nej! En CGM har en nål som sitter i huden och nålen mäter sockerhalten i huden (mer specifikt så mäts sockerhalten i vätskan som finns omkring cellerna i huden). Denna vätska kallas för ”interstitiell vävnadsvätska” på medicinskt språk och återspeglar blodsockernivån men det finns en viktig skillnad.

En snabb ändring i blodsockret avspeglas inte omedelbart i vävnadsvätskan och detta beror på att det tar tid för socker i blodet att hamna i vävnadsvätskan. Detta betyder att det finns en fördröjning mellan ändringen i faktiskt blodsocker och sockerhalten i den interstitiella vävnadsvätskan.

Ovanstående bild visar nålen som finns placerad i vävnadsvätskan mellan hudens celler.

Analysera dina blodsockernivåer

En fördel med kontinuerlig glukosmätning (CGM) är att apparaten alltid registrerar blodsockernivåerna, oavsett vad man gör (exempelvis duschar, jobbar, tränar eller sover). Apparaten kan larma när blodsockret är för lågt eller för högt. Det är möjligt att registrera datum och tid då man äter, tränar eller tar sina mediciner.

En CGM kan alltså användas för att registrera hur din kropp reagerar på olika stimuli och aktiviteter. Det är alltså möjligt att registrera sina blodsockernivåer över tid och visualisera trender för hur din kropp reagerar, på så vis kan du lära dig exakt vad du ska göra för att minska på blodsockersvängningar.

Detta har stort även för personer utan diabetes som vill se precis hur deras kropp reagerar på olika livsmedelsprodukter och aktiviteter. Det är dock nödvändigt att sticka sig någon gång dagligen för att kalibrera apparaten och dessutom måste sensorn bytas ut efter 3-7 dagar, beroende på modell.

Borde jag ha en CGM?

Individer med typ 1 diabetes och intensiv insulinbehandling, dålig diabeteskontroll eller oförmåga att känna av blodsockerfall bör överväga att använda en CGM. Vår uppfattning är att samtliga individer med typ 1 diabetes bör använda en CGM. Forskningsstudier visar följande fördelar vid användning av en CGM:

 • Färre blodsockersvängningar
 • Bättre långtidsblodsocker (HbA1c)
 • Lägre risk för akuta blodsockerfall (hypoglykemi)
 • Lägre risk för förhöjt blodsocker (hyperglykemi)
 • Lägre risk för allvarliga diabetes-relaterade komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt

Tekniska problem som kan uppstå med en CGM-enhet

Även om enheter för kontinuerlig glukosövervakning (CGM) kan vara extremt användbara för personer med diabetes, finns det några tekniska problem som användare bör vara medvetna om.

Här är några av de vanligaste tekniska problemen som användare kan stöta på när de använder en CGM:

 1. Sensorfel: CGM-sensorer kan ibland fungera felaktigt, vilket resulterar i felaktiga avläsningar eller sensorfel. Detta kan inträffa om sensorn inte är korrekt isatt eller om sensorn är skadad eller har gått ut. Användare bör vara medvetna om tecken på sensorfel och följa tillverkarens instruktioner för felsökning.
 2. Kalibreringsproblem: Vissa CGM-enheter kräver kalibrering för att säkerställa korrekta glukosavläsningar. Om enheten inte är korrekt kalibrerad eller om användaren matar in felaktiga kalibreringsvärden kan detta resultera i felaktiga avläsningar. Användare bör noggrant följa tillverkarens instruktioner för kalibrering och söka hjälp om de är osäkra.
 3. Anslutningsproblem: CGM-enheter förlitar sig på trådlös anslutning för att överföra data till en kompatibel enhet, som en smartphone eller insulinpump. Om det finns problem med anslutningen kan detta resultera i missade eller försenade avläsningar. Användare bör se till att deras enheter är korrekt ihopparade och att de är inom räckhåll för varandra.
 4. Hudirritation: CGM-sensorer bärs på huden och vissa användare kan uppleva hudirritation eller allergiska reaktioner. Användare bör följa tillverkarens instruktioner för sensorplacering och hudförberedelse, och söka hjälp om de upplever ihållande hudirritation.
 5. Batteritid: CGM-enheter kräver batterier för att fungera, och användare bör vara medvetna om den förväntade batteritiden för deras enhet. Om batteriet är lågt eller dött kan detta resultera i missade eller försenade avläsningar. Användare bör se till att de har extra batterier eller laddningskablar till hands vid behov.

Det är viktigt för användare att vara medvetna om dessa tekniska problem och att söka hjälp om de upplever problem med sin CGM-enhet. Diabetespedagoger, vårdgivare och CGM-tillverkare kan ge support och felsökningsvägledning för att hjälpa användare att övervinna dessa utmaningar.

Tips för CGM användare

Använd lite näsallergispray på huden och en medicinsk självhäftande våtservett inför CGM byte. Detta hjälper till att undvika hudirritation och ser till att sensorn håller längre utan att ramla av. Även om du kan ange manuella blodsockermätningar (fingerstick) för att kalibrera din CGM, är det inte nödvändigt för alla varianter. Att ange flera resultat under en kort tidsperiod kan göra att CGM blir förvirrad. Vänta minst 30 minuter om den tappar en signal eller försöker räkna om dina glukosnivåer för att se om den kan återupprätta en stabil anslutning med korrekta data.

Få nyhetsbrev med recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.