Nyhetsbrev

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Sektioner

Dr Aidin Rawshani

Kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM): diabetes och kontinuerlig glukosmätning

Innehåll

Kontinuerlig mätning av blodsocker (glukos, CGM)

Att kunna mäta blodsockret var som helst och när som helst med en blodsockermätare har revolutionerat livet för personer med diabetes. Alla med typ 1 diabetes och många med typ 2 diabetes har bärbara blodsockermätare, med vilka man sticker sig själv i fingret och analyserar blodsockret i en droppe blod som förs in i mätaren. Dessa klassiska blodsockermätare är förvisso bra men det finns modernare alternativ som ger en mycket mer detaljerad bild av blodsockret, utan att man behöver sticka sig flera gånger per dag. Dessa nya blodsockermätare kallas kontinuerliga glukosmätare, eller CGM som är förkortning för continuous glucose monitoring. Följande foto visar de två komponenter som utgör en CGM.

På armen ses en rund lapp som är fastklistrad. På lappen finns en liten nål som sitter i huden. Lappen kan sitta kvar upp till en vecka. Via nålen i huden mäts sockerhalten i vävnaden, vilket ger en god bild av sockerhalten i blodet (dvs blodsockret). Värdena visas på skärmen.

Apparaten är mycket användbar och den gör det möjligt att följa blodsockret på ett detaljerat vis. Man kan exempelvis kontrollera datum för olika blodsockernivåer och hur dessa relaterar till insulindoser, träning, arbete och andra aktiviteter. Många tillverkare har gjort det möjligt att överföra blodsockervärdena direkt till vårdgivaren som då kan använda informationen för att förbättra din behandling. 

Vem bör använda CGM?

Många faktorer, exempelvis fritidsysslor, yrke och personliga önskemål, påverkar beslutet om att använda CGM. Därutöver så är vårdgivarens resurser också av betydelse. CGM och insulinpump är dyra hjälpmedel som idag inte kan erbjudas till alla patienter (även om det borde vara så). Barn med typ 1 diabetes bör få CGM för att underlätta blodsockerkontroll. Idag har många vuxna med typ 1 diabetes också CGM. Däremot är det väldigt få personer med typ 2 diabetes som har CGM.

Visar CGM verkligen blodsockernivån?

Nej. En CGM har en nål som sitter i huden och nålen mäter sockerhalten i huden (mer specifikt så mäts sockerhalten i vätskan som finns omkring cellerna i huden). Sockerhalten i den vätskan (”vävnadsvätska”) är mycket lik blodsockernivån men det finns en viktig skillnad. En snabb ändring i blodsockret avspeglas inte omedelbart i vävnadsvätskan och detta beror på att det tar tid för socker i blodet att hamna i vävnadsvätskan. Detta betyder att det finns en fördröjning mellan ändring i faktiskt blodsocker och ändring i sockerhalten i vävnadsvätskan.

Man kan alltså säga att en CGM mäter blodsocker indirekt genom att mäta sockerhalten i vävnadsvätskan. Med en CGM kan man alltså följa sitt blodsocker mycket noggrant, från en minut till nästa. Det underlättar planering av mat, fysisk aktivitet och dosering av läkemedel. Det innebär också att du enklare kan se när du är på väg upp eller på väg ner i blodsocker!

Nedanstående bild visar nålen i vävnadsvätskan.

En kontinuerlig glukosmätare (CGM) som mäter sockerhalten i vävnadsvätskan.

En fördel med kontinuerlig glukosmätning (CGM) är att apparaten alltid registrerar glukosnivån, oavsett vad man gör (exempelvis duschar, jobbar, tränar eller sover). Apparaten kan larma när blodsockret är för lågt eller för högt. Det är möjligt att registrera tider då man äter, när man tränar eller tar sina mediciner.

Det är dock nödvändigt att sticka sig någon gång dagligen för att kalibrera apparaten och dessutom måste sensorn bytas ut efter 3-7 dagar, beroende på modell.

Borde jag ha en CGM?

Individer med typ 1 diabetes och intensiv insulinbehandling, dålig diabeteskontroll eller oförmåga att känna av blodsockerfall bör överväga att använda en CGM.

Kontinuerlig glukosmätare (CGM)  Källa: Bild från Medtronic Diabetes Image database. 
4.4/5 (17 Reviews)

1 reaktion på ”Kontinuerlig mätning av blodsocker (CGM): diabetes och kontinuerlig glukosmätning”

 1. Johanna Björkman

  Hej,
  har diabetes 2 sedan 10 år. Är född 1947.
  Har mycket svårt att förstå och hantera nivåerna på blodets socker.
  Använder en Bayer Contour Next mätare med teststickor och tar insulin Humalog Mix 50 med en HumaPen SAVVIO penna.

  Tar insulin 3 ggr per dygn, oftast i samband med måltid. Tar 50 streck på morgonen och även 50 till lunch och 60 på aftonen. Totalt 160 streck.
  60 streck är max vad pennan kan ge varje gång. Det måste betyda enligt min tolkning att jag tar rätt mycket insulinmedicin, eller hur?

  Min stora fråga är, anser ni att jag borde kunna få en Kontinuerlig glukosmätare (CGM). Av min diabetesdistriktssköterska möts jag hela tiden med att ingen med diabetes 2 kan erhålla sådan. I er text ovan framgår det att några visst har det.
  Mina största bevekningsgrunder är att jag tar rätt mycket insulin och när jag testar mig med mätaren varierar värdena rätt mycket.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte.

Sveriges viktigaste nyhetsbrev

Få det senaste inom diabetes, med fokus på behandling, nyheter, forskning, vården och livet med diabetes, helt kostnadsfritt.