Diabetes och körkort

Körkort och diabetes

Det finns många myter om körkort och diabetes. Den vanligaste frågan är om man automatiskt förlorar sitt körkort när man får diagnosen diabetes. Ja, det stämmer att det finns större restriktioner för personer med diabetes än för personer som inte har diabetes, men situationen är inte så illa som de flesta tror.

Vissa personer med diabetes förlorar sitt körkort, den vanligaste orsaken är på grund av svåra och återkommande blodsockerfall (hypoglykemi). Personer med diabetes som har körkort kan behöva göra syntester med regelbundna mellanrum eller skicka in intyg innan det är dags att ge sig ut i trafiken.

Föreskrifter för individer med typ 1 diabetes

Du som har typ 1 diabetes och bra kontroll över ditt blodsocker samt låg risk att utveckla ett plötsligt blodsockerfall kan enligt föreskrifterna få körkortsbehörigheterna: A, A1, B och BE. Det är viktigt att känna till riskerna och vara försiktig trots bra blodsockerkontroll eftersom plötsliga blodsockerfall kan leda till medvetslöshet eller sänkt reaktionsförmåga.

Personer med typ 1 diabetes bör känna till alla varningstecken på akut blodsockerfall (hypoglykemi) och hur detta kan hävas. Utöver blodsockernivåer bör personen ta hänsyn till synförmåga, hjärt-kärlsjukdomar och kognitiva störningar som kan påverka körförmåga eller reaktionshastighet.

Behörigheter vid typ 1 diabetes

Behörigheter som medgesBehörigheter som inte medges
A1 (Lätt motorcykel)C (Tung lastbil)
A (Motorcykel)CE (Tung lastbil med tungt släpfordon)
B (Personbil och lätt lastbil)D (Buss)
BE (Personbil och lätt lastbil med tungt släpfordon)E
 Taxiförarlegitimation

Föreskrifter för individer med typ 2 diabetes

Personer med typ 2 diabetes får enligt föreskrifterna ha samtliga körkortsbehörigheter, även om de behandlas med insulin. Detta förutsätter att individen kan identifiera varningstecken på blodsockerfall och kontrollerar sockernivåerna i blodet regelbundet.

Vad händer om man drabbas av allvarliga och återkommande blodsockerfall

Blodsockerfall kallas på medicinskt språk för hypoglykemi. I föreskrifterna för körkort vid diabetes nämns både allvarlig- och återkommande hypoglykemi.

Allvarlig hypoglykemi (akut blodsockerfall)

En allvarlig hypoglykemi defineras som en episod med akut blodsockerfall som krävt hjälp från sjukvårdspersonal, ambulans, vän eller partner för att hävas. Personer som drabbats av minst 2 allvarliga hypoglykemier inom 1 år anses ha återkommande allvarliga hypoglykemier.

Efter en allvarlig hypoglykemi i trafiken bör individen ha en observationstid på 6 månader för de lägre körkortsbehörigheterna och 12 månader för de högre behörigheterna.

Läkarintyg och undersökningar

Personer med insulinbehandlad diabetes ska genomgå en omprövning av körtkortet efter första året och var tredje år bör personen genomgå en läkarundersökning. För personer som inte har insulinbehandlad diabetes så ska en omprövning ske vart femte år för körkort med lägre behörighet medan högre behörigheter ska omprövas vart tredje år.

Personer med välbehandlad diabetes kan få intyg från specialistläkare som har god kännedom om patienten och bedömer att risken för komplikationer i trafiken är låg. Patienter med hjärt-kärlsjukdom eller svårbehandlad diabetes behöver genomgå en undersökning hos specialistläkare inom internmedicin, endokrinologi eller diabetologi.

Alla som haft diabetes i mer än fem år eller insjuknat efter fyllda 40 år behöver ett intyg om synförmåga, utfärdat av specialistläkare inom ögon.

Återkallelse av körkort och synundersökning

Personer med diabetes som sannolikt har en synfältsdefekt måste genomgå en synfältsundersökning enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

I vissa fall har läkaren gjort en alltför sträng bedömning och då kan personen i fråga skriva en begäran om omprövning hos Transportstyrelsens Trafikmedicinska råd. Vid återkallelse av körkort kan personen överklaga till förvaltningsrätten.

Förebygga blodsockerfall (hypoglykemi) innan körning

Personer med diabetes som utvecklar ett plötsligt blodsockerfall under körning måste stanna fordonet, stänga av motorn, flytta från förarsätet, ta snabbverkande kolhydrater som sockertabletter eller sötsaker och någon form av långverkande kolhydrater som mjölk eller juice.

Vänta med att köra tills det gått 45 minuter från det att dina blodsockernivåer normaliserats eftersom du behöver ge dig själv tid att återfå fokus. Om du förlorat medvetandet från blodsockerfall bör du inte köra alls. Om du har insulinbehandlad diabetes eller använder sulfonylurea, så behöver du kontrollera dina sockernivåer innan du kör och sedan varannan timme.

Diabetes ögonsjukdom (retinopati) och bilkörning

Diabetes retinopati inträffar när näthinnan tar skada av kärlförändringar som uppstår till följd av diabetes och höga blodsockernivåer. Personer som inte har diabetes kan också utveckla retinopati men personer med diabetes är mer benägna att utveckla denna komplikation eftersom det är så starkt kopplat till högt blodsocker.

Om du börjar utveckla ögonproblem betyder inte det att du automatiskt får ditt körkort indraget. Du behöver genomgå en särskild undersökning hos ögonläkare för att bedöma din synförmåga. Flera ögonproblem är reversibla,

Körning och andra diabeteskomplikationer

Diabetes neuropati påverkar dina nerver och kan orsaka att du förlorar känsel i dina händer och fötter, men även andra kroppsdelar. I svåra fall av neuropati bör du fråga sjukvårdspersonal för mer råd.

Hjärt-kärlkomplikationer orsakade av diabetes kan påverka dina möjligheter att få köra bil, du bör genomgå undersökning hos hjärtspecialist för att bedöma om du har förmåga att köra i trafiken.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!