FreeStyle Libre blodsockermätare (CGM) för mätning av blodsocker vid diabetes

FreeStyle Libre är en populär blodsockermätare för personer med diabetes. Freestyle Libre är en så kallad FGM, vilket är förkortning för Flash Glucose Monitoring. Freestyle Libre består av en sensor (som man klistrar på huden) och en avläsare. Sensorn har en liten nål som sitter i huden och mäter sockernivån (glukos) i huden. Glukosnivån i huden är i princip samma som i blodet, även om ändringar i hudens glukosnivå sker med ca 60 sekunders fördröjning, jämfört med blodsockret. Sensorn kan mäta blodsocker när som helst. Själva mätningen görs när du placerar avläsaren på sensorn och därmed begär en mätning. Freestyle Libre gör det alltså möjligt att mäta ett blodsocker när som helst, därav benämningen ”flash”. Freestyle Libre används i hela Sverige. Det är primärt personer med typ 1 diabetes som använder mätaren men på senare tid har även personer med typ 2 diabetes börjat användare den. Freestyle Libre är alltså inte en CGM (kontinuerlig glukosmätare). En CGM mäter och rapporterar blodsockret oavbrutet, medan Freestyle Libre rapporterar blodsocker endast när du begär en avläsning. Notera att benämningen blodsocker är något felaktig eftersom det i själva verket är sockernivån i huden som mäts.

Fördelar med Freestyle Libre

Fördelen med freestyle Libre är att du kan scanna sensorn när du vill och därmed få ett blodsocker när som helst. Det är förvisso så att glukosvärdet som sensorn mäter i huden inte är en omedelbar avspegling av blodsockret men värdena överensstämmer mycket bra, även om det sker med 60 sekunders fördröjning. Det betyder att den glukosnivån som uppmätts av sensorn egentligen avspeglar blodsockret 60 sekunder tidigare.

Men vet idag att det är noggrann glukoskontroll (glykemisk kontroll) är nyckeln till att minska risken för diabeteskomplikationer, särskilt mikrovaskulära komplikationer som retinopati, neuropati, och nefropati. För att uppnå en god glukoskontroll måste man göra många mätningar av blodsocker, eftersom detta tydliggör hur blodsocker varierar under dagen. Genom att använda en FGM som Freestyle Libre kan man mäta blodsocker så ofta som man vill. Sensorn hon har en livslängd på cirka 14 dagar och under denna tiden kan du ta blodsocker så ofta du vill. Efter 14 dagar behöver du byta ut sensorn.

Freestyle Libre bör inte användas som enda blodsockermätare om du har ett snabbt svängande blodsocker eftersom sockret som mäts i huden då inte är representativt för blodsockret i ögonblicket.

Den medicinska termen för sockernivån i huden är interstitiell glukosnivå, eftersom glukos mäts i interstitialvätska.

Freestyle Libre

FreeStyle Libre sensor

Freestyle Libre glukosmätare (FGM, CGM) för mätning av blodsocker vid diabetes
Sensorn till Freestyle Libre.
 • Sensorn är 35 mm i diameter och 5 mm tjock – Jämförbar med en femkrona.
 • När sensorn är applicerad på baksidan av överarmen, mäts glukosvärdet automatiskt i upp till 14 dagar
 • Sensorn kräver ingen kalibrering (fabrikskalibrerad).
 • FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssytem är avsett för mätning av glukosnivåer i den interstitiella vätskan hos patienter (4 år eller äldre) med diabetes mellitus. Indikationen för barn (4-12 år) är begränsad för de som övervakas av en anhörigvårdare som är över 18 år. Anhörigvårdaren ansvarar för att att hantera eller hjälpa barnet att hantera FreeStyle Libre Flash glukosövervakningssystem och även för att tolka eller hjälpa barnet att tolka resultaten från FreeStyle Libre
 • Sensorn är utformad för att sitta på kroppen i upp till 14 dagar
 • Sensorn är vattentät i upp till en meters vattendjup under högst 30 minuter

FreeStyle Libre avläsare

FreeStyle Libre avläsare.
FreeStyle Libre avläsare.
 • Du ser dina glukosvärden genom att skanna sensorn med avläsaren
 • Skanningen tar 1 sekund
 • Du kan skanna genom dina kläder. Avläsaren kan fånga data från sensorn när avläsaren är 1-4 cm från sensorn
 • Skanningen ger tre värdefulla resultat för att fatta beslut:
  Nuvarande glukosvärde visas som ett tal i avläsaren. En trendpil som visar vart ditt glukosvärde är på väg – olika typer av pilar visas beroende på riktning och hastighet. En 8-timmars glukoshistorik som ses som en linje på avläsaren. Sensorn mäter varje minut och den linje som visas består av alla aggregerade värden var 15:e minut under de senaste 8 timmarna

Upp till 90 dagar av glukosdata kan lagras i avläsaren. Sensorns skärm med glukosvärden visas när du använt avläsaren till att läsa av sensorn. Ditt värde inkluderar ditt aktuella glukos, en glukostrendpil som anger åt vilket håll ditt glukos är på väg och ett diagram över dina aktuella och lagrade glukosvärden. Det är viktigt att komma ihåg att för att få en fullständig glykemisk bild, måste sensorn skannas minst en gång var 8:e timme.

Här följer några vyer från Freestyle Libre.

Få nyhetsbrev med goda recept, råd, kliniska artiklar och e-böcker gratis.

Få vårt nyhetsbrev med goda recept, råd och e-böcker gratis!